понеділок, 3 грудня 2018 р.

Історія села Іванків та його опис 1762 року


Сучасне село Іванків є досить молодим, постійне населення тут проживає не більше якихось 300 років. Причиною того є його географічне розташування – на рівнині, зовсім позбавленій якихось природніх перешкод, які б послужили перепоною для різного роду розбійницьких та військових нападів в минулі століття. Тому Іванків, судячи з документів, більшу часу своєї історії пустував, і лише від початку 18 століття тут постійно проживають люди.

Найдавніші писемні згадки про населені пункти Поділля походять з розповсюдженням тут адміністрації Польського королівства. Однак, маємо майже повний брак актових документів, які б походили саме з Поділля. Тому про Іванків маємо самі крихти інформації. Зокрема, в 1560-их роках канцлер Корони польської  - Ян Замойський при впорядкування документів на володіння королівськими маєтками зробив реєстр всіх цих грамот, зокрема в цьому реєстрі є запис і про село «Iwankowe polie», тобто Іанкове поле. Грамота на володіння цим селом датована 1443 роком, однак населення там не було ніякого, бо як вказано в реєстрі село було «vastitas»[1], тобто пустинним. Що було з селом протягом 15 століття ніякої інформації не вдалось виявити. Але ми знаємо, що останні десятиліття 15 століття були дуже важкі в історії нашого краю, - майже щорічно татари нападали на міста та села з метою грабунку. А великий напад турків 1498 року просто змів з лиця землі і купу подільських замків. Зокрема, сусідня Скала була звільнена королем від всіх податків і оплат через руйнування на 15 років[2]. Можемо сміло припускати, що і села навколо Скали були зруйновані. Початок 16 століття також не принесло полегшення. Лише із залученням шляхти з власне польських воєводств дозволило організувати тут на Поділлі якусь оборону. В 1515 році Скалецьке староство, тобто королівський маєток з містом Скала та навколишніми селами, в тому числі і Іванковом, отримав у по життєву власність Станіслав Лянцкоронський. Котрий добився від короля звільнення для скалецьких міщан від короля звільнення від всіх оплат і податків на 2 роки для того, щоб вони мали можливість відбудувати скалецький замок[3]. Це звичайно позитивно повпливало на обороноздатність як Скали так і околиць. В 1518 році місто трохи піднялось з руїни, і львівський пан Антон Герник вирішив купити собі посаду війта. Відповідну грамоту маємо датовану  23 березня 1518 року[4]. В цьому документі йдеться про те, щоб війту, тобто Гернику, надати на праві повної власності, крім того, село Іванків[5]. Таким чином село Іванків на кілька століть перетворилось на власність скалецьких війтів. Однак, податкові реєстри 16 століття дають підстави вважати, що принаймні першу половину та середину століття, тут всеодно ніхто не жив, а якщо і жив, то через бідність не мав змоги платити податки. Лише в 1583 році маємо запис про сплату податку від Іванкові від 1 лану[6]. В середньому на один лан припадало по 1-2 житлові будинки, тому можемо вирахувати кількість жителів в 6-12 осіб.
Наступний реєстр 1629 року показує нам збільшення числа будинків і відповідно жителів, а саме – 38 будинків[7]. Жителів відповідно 220-230.

село Іванків (Ewance) на карті Йоана Блау, друга половина 17 ст, зроблена на основі карти Боплана (джерело: Вкраїна)

Як вже було сказано Іванків входив до Скалецького староства. Тому при зміні старости, король видавав спеціальний документ. Маємо грамоту від 26 липня 1592 року, котрою король Сигізмунд затверджує Миколая Гербурта на посаді скалецького старости. В переліку сіл, котрі належать до маєтку, окремо вказується і село Іванків, котре «з війтівством скалецьким до староства належить»[8]. Ще одна грамота, де є подібне формулювання, це королівська грамота на затвердження відступлення прав цим же Миколаєм Гербуртом на Скалецьке староство, своєму сину Яну. Грамота датована 17 травня 1620 року[9]. Таке ж саме формулювання є і в грамоті короля на надання Станіславу Лянцкоронському Скалецького староства 8 лютого 1641 року[10].
 Згадується село Іванків і в люстрації королівських маєтків 1629 року, але лише в переліку серед інших сіл староства[11].
 В 1648 році в Речі Посполитій почалось велике повстання, що звичайно негативно позначилось на заселеності краю та його господарстві. Маємо люстрацію Скалецького староства датовану 1665 роком. Стосовно Іванкова там написано так:

«W tey wsi zadnego takze niemasz poddanego od lat kilkunastu y cale pusta lezy. Młyna y stawu niemasz»[12].

І така ситуація була по багатьох селах тодішнього Поділля, а особливо біля Скали. Але з козацьким повстанням нещастя нашого краю не закінчилось, в 1672 році на допомогу гетьманові Дорошенку прийшов султан Мехмет IV зі своєю кількасоттисячною армією, - головні бойові дії відбувалися на Поділлі, а після його перемоги ця земля на довгі 27 років були під його владою. Навіть після того, як Османська імперія зреклася Поділля на користь Речі Посполитої в 1699 році, все одно багато сіл залишалося спустошеними і не замешканими. Реєстр Кам’янецької землі 1710 року, показує, що Іванків є «пустим селом»[13].
 Ознаками заселення села, може бути той факт, що в 1718 році тут було збудовано свою церкву Святого Михайла Архангела. Священником при церкві був скалецький священник Іван Пашовський.
 Брак опублікованих документів не дозволяє нам прослідкувати процес заселення села. З наведених фактів, однак, випливає, що перші поселенці тут з’явилися в період 1710-1718 років. Заселення відбувалося досить швидко, бо вже інвентар села Іванкова 1762 року показує нам, що в селі є 160 дворів[14], відтак населення складало близько 960 осіб. Цей інвентар дає досить детальну інформацію про те, які податки платили іванківські селяни, скільки днів панщини відробляли та яку мали господарку. Крім того цей інвентар є цінним джерелом для вивчення свого родоводу, оскільки представлений список селян з іменами та прізвищами. Тому в цій статті подаю цей інвентар, правда в трохи зміненому вигляді, а саме: список селян буде розбитий на чотири групи, за ознакою відбування панщини – тяглові (всього 71 господарство), піші селяни (таких всього - 38), ті що платять лише грошовий податок – чинш (таких господарств - 24), та шляхта (2 господарства).


Інвентар с.Іванків 1762 року

Тяглові піддані
Ім’я та прізвище
Дні панщини
Рогове
Гоштина
літом
зимою
коні
воли
корови
ялівки
вівці
Ягнята
1
Василь Баранюк
2
1
16
4
2
Яцько Мамчин
3
Луць Підгрушний
2
1
1
2
3
3


4
Федько Зємко
2
1
1

1
4
3
2
5
Василь Іванишин
2
1
1

26
Гринько Мамчин
2
1
1

2
1


7
Роман
2
1
1

1
1
2
3
8
Василь Бартків
2
1
1


1
4
4
9
Василь Штойків
2
1
1
2
1
1


10
Василь Чепак
2
1
1


1


11
Гнат Мамчин
2
1
1

1


3
12
Данило Бронелюк
2
1
1

1
2


13
Василь Буртняк
2
1
2

2
4
6
11
14
Стецько Токарів
2
1


3
5


15
Семен Савків
2
1
1
2
1
4


16
Василь Петрашів
2
1
2


2
2
6
17
Тимко Бугерчин
2
1
1


1
2
4
18
Іван Погорілий
2
1
1

2
5


19
Федько Літоріст
2
1
2

2
3
3
2
20
Івась Івасєчків
2
1


1
2
2
1
21
Михайло Буртний
2
1
16
6
22
Гринько Пертів
2
1
2
6
23
Семко, Іванів син
2
1


24
Микита, Петрів син
2
1
1
2
1
5
4
6
25
Івась, Петрів син
2
1
2

1
2


26
Андрусь Стеців
2
1
1

1
2
3
3
27
Ясько Надставний
2
1
1
2
2
5
5
9
28
Яцько Гроник
2
1
4
2
29
Михайло Нижник
2
1
1

1
1
3
3
30
Дмитро Івашків
2
1
1

2
2
6
2
31
Микита Янцишин
2
1


1
2
4
4
32
Антон Шусишин
2
1
1

1
2


33
Луць, Ільків зять
12
4
3
1
34
Луць Михальчишин
2
1

2


3
2
35
Мацько Мархоляк
2
1
1

2
3
1
1
36
Яцько Гордуків
2
1
2

3
2
2
2
37
Федір Скринників
2
2


38
Іван Паламар
2
1
2


1
4
4
39
Дмитро Андрійків
2
1
1

2
4
5
4
40
Гринько Семеників
2
1
1

2
4
5
4
41
Гринько Петрів
2
1
1
1
2
1
4
4
42
Іван Гринчишин
2
1
2

2
7
4
5
43
Гринько Любейків
2
1
1

1
2
4
2
44
Іван, зять Штойків
2
1


45
Дмитро, Благого син
2
1


6
3


46
Федько Павлів
2
1
1

2
2


47
Івась Павлів
2
1
14
2
48
Андрусь Ковалишин
2
1
12
1
49
Кость Фуч
2
1
1

1
3
2
4
50
Матвій Скринник
2
1

4
2
1
1
2
51
Семен, Рябого син
2
1
1
2
2
1
6
9
52
Іван Батків
2
1
1

2

9
5
53
Іван Русаків
2
1
2

2

2
5
54
Андріїха Москалька
2
1
1
2
2
4
3
3
55
Гринь Олексів
2
1
1
2
2
3
1

56
Дмитро Русаків
2
1
1

2
1
6
6
57
Гриць Салаурів
2
1
1

4

2
1
58
Семен Слободяник
2
1
1

1
1
3
4
59
Степан Синишин
2
1
1

1
1
1

60
Василь Ревуцький
2
1
1


4
4
5
61
Тимко Штойків
2
1
1
2
1
2
4
5
62
Іван Ревуцький
2
1
2
2
1
3
7
8
63
Луць Солодкий
2
1

1
1
1
5
6
64
Василь Гарасимчук
2
1
2
2
2

4
3
65
Іван Лихий
2
1


66
Яцько Дідур
2
1
1
3
67
Юрко Юрчишин
2
1


68
Касько Ткач
2
1


69
Федько Бугерчук
2
1


70
Іван Дідурів
2
1
3
3
71
Дудчиха вдова
2
1Піші піддані

Ім’я та прізвище
Піші дні панщини
Рогове
Гостина
Коні
воли
корови
ялівки
вівці
ягнята
1
Антон Якубів
1


2
2


2
Андрусь Горбатий
1


3
Антон Слободяник
1

2
4
Андрій Заболотний
11


5
Микола Гроник
1
1


2


6
Федько, Савків зять
1


7
Петро Сокировий
1


8
Гринкь Джурило
1
11
4
9
Петро Гроник
1


10
Івась Слободяник
1


1
2


11
Ракушка вдова
1


112
Іван Підшопний
1
1

13
Дмитро Данилишин
1
1

6
2


14
Луць, Ільків зять
1


2
4
3
1
15
Михайло Ратушняк
1
2
2
16
Іван, Мартиників зять
1


17
Степан Вовків
11
2
2
18
Гаврилиха Блага, вдова
1


1

1

19
Микола, Скринників син
1


20
Іван Луцьків4
1
2

21
Михайло Міщанин
1
1


3


22
Юрко, Гмизів зять
1
1

1
1


23
Антрон Слободяник
1


24
Гриць Кузів
11
5
5
25
Роман Осадців
1


2
2


26
Михайло Поможибіда
1


227
Лесько Бартків
1


1
2
3
1
28
Микита, Халупин зять
1
1
1
2
2
2
4
29
Дмитро Салаурів
1


1
2
3
1
30
Іван Скочиляс
1
2

1

2
2
31
Олекса Кулів
2

1
1


5
32
Михайло, Пирогів зять
1


33
Настя вдова
1


34
Юрко, Гриньків зять
1


35
Матвій, Літоростів зять
1


36
Василь Слободяник
1


37
Федько Музика
1


38
Гаврило Ременник
1Чиншові піддані

Ім.’я та прізвище
Рогове
Гоштина
Чинш
Коні
Воли
Корови
Ялівки
Вівці
Ягнята
злоті
гроші
1
Микита Ткач
1


1
1
1
10
12
2
Степан Скринник
1

2
2
3
4
16
3
3
Гринько Гнибіда
1

2
2
3
3
16

4
Семен, Рівного син
1

1
1


16

5
Ян Швець
1

110
12
6
Степан Міськів


2
3


10
12
7
Кирило Сарник
1

1

2
2
6

8
Яків Козарів
15
6
6

9
Андрій Бугерин


10
12
10
Григор Гафійчук
1

1
3
4
6
10
12
11
Степан Пакулин
1
2
116

12
Онуфрій Холунів
1

1
2


16

13
Іван Предчишин


16

14
Дмитро Комосійчук
1
3
216
2
15
Олекса Гафійчук, мельник
3
4
2
3
5
6
24

16
Матвій Івасєчків
1


2
1
4
16

17
Семен Костів, козак

4
2
5
8
15
16

18
Іван Цеменник


1
2
2
1
12
12
19
Микита Хоробрий


2
3


16

20
Петро, Буртного син
6

2

1
1
16

21
Іван Гайдамака
1

1
1
3
4
16

22
Михайло Ковалів, ткач
1

2
5


16

23
Семен, Купйчин зять


16

24
Гринько Горк, ткач


10
16

Шляхта іванківська:
Пан Дмуховський та пані Ярішевська платять по 16 грошів.

Крім того Міхал Коваль не платить нічого, та Іван Конобій, козак, - також нічого не платить. Крім цих мешканців, в селі в той час жили ще євреї – дві родини, всього 12 осіб[15]. Один з тих євреїв шинкар, орендував шинок, з чого за рік давав прибутку 2600 злотих, а всього прибутку від Іванкова 5983 злотих та 22 гроші[16].

село Іванків на карті фон Міга (1779-1789 рр., джерело: mapire.eu)


Боровський А.
[1] Archiwum Glowne Akt Dawnych (далі - AGAD). – Archiw Zamoyskich. – Sygn. 32. – f.974-975
[2] AGAD. - Metryka Koronna (далі - MK). - Sygn.17. - k.169
[3] AGAD. - MK. - Sygn.31. - p.190-191
[4] AGAD. - MK. - Sygn.31. - f.182 (он лайн:  https://litopys-skaly.blogspot.com/2018/05/23-1518.html )
[5] «villa Ivankowe dicta cum omni iure dominio et proprietate»
[6] Zrodla dzejowe. – T.19. – s.262  ( “ab aratro uno”)
[7] Крикун М. Документи комісарського суду Подільського воєводства 1678-1679 років. – Львів, 2015. – с.134
[8] AGAD. - MK. - Sygn. 137. - k.276-277 (он лайн: https://litopys-skaly.blogspot.com/2018/04/26-1592.html )
[9] AGAD. - MK. - Sygn.164. - f.13-14 (он лайн: https://litopys-skaly.blogspot.com/2018/05/17-1620.html )
[10] AGAD. - MK. - Sygn. 186 . - k.276-277 (он лайн: https://litopys-skaly.blogspot.com/2018/04/iv-8-1641.html )
[11] Źródła dziejowe. - Т.5. - с.190-192 (он лайн: https://litopys-skaly.blogspot.com/2018/04/1636.html )
[12] AGAD. – Metryka Koronna, Lustracje. – Dzial. XVIII. – Sygnatura 74. – s.286 (он лайн: https://litopys-skaly.blogspot.com/2018/04/1665-2.html )
[13] Крикун М. Стан заселеності Подільського воєводства наприкінці 17 ст // Подільське воєводство в 15-18 століттях. – Львів, 2011. – с.395
[14] Інвентар с.Іванків 1762 року //  Літопис Борщівщини, вип. 8. – Борщів, 1996. – с.95-98 (Оригінал зберігається в Архіві давніх актів в м.Варшава, збір Архів коронного скарбу, відділ 56, книга S-15)

[15] Архив Юго-Западной-Россіи. – Ч.5. – Т.2. – с.155-156
[16] Інвентар с.Іванків 1762 року // Літопис Борщівщини, вип. 8. – Борщів, 1996. – с.98

Немає коментарів:

Дописати коментар