середа, 18 квітня 2018 р.

Король надає скальське староство Миколаєві Гербурту, 26 липня 1592 року

Регест: Król udziela Mikołajowi Herburtowi z Fulsztyna, wojewodzie ruskiemu, za zasługi dla Rzeczypospolitej tak cywilne, jak wojskowe, poniesione ze szkodą dla jego fortuny, dożywocia na starostwie skalskim po śmierci Stanisława Lanckorońskiego, kasztelana halickiego, a więc na zamku i miastach Skała i Kołodrobka, wsiach Hłoboczele, Holeniszczów, Cygany, Łojanowice, Żylińcze, Szczenków, Załuczkowice*, Zasulinie, Jarosław, Wiśniowiec, wójtostwie skalskim z wsią Iwanków do niego należącą. Z tym że wsie tegoż starostwa o nazwach Letawa, Śmiełowce, Pietniczany i opuszczona Podgórze, Król nadaje w dożywocie trzem synom Lanckorońskiego. Herburt jest zobowiązany wnosić trzy części dochodów do skarbu królewskiego, a czwartą część do skarbu koronnego. // Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa. Tom VI. - №285Оригінал: AGAD. - MK. - Sygn. 137. - k.276-277

*Załuczkowice - Загуковче - тодішня назва села Гуків

Немає коментарів:

Дописати коментар