субота, 21 квітня 2018 р.

Король дозволяє Миколаєві Гербурту з Фельштина передати староство скальське його синові Яну, 20 грудня 1592 року

Регест: Król pozwala Mikołajowi Herburtowi z Fulsztyna, wojewodzie ruskiemu, staroście skalskiemu i tłumackiemu, na cesję na rzecz syna Jana, dworzanina królewskiego, starostwa skalskiego, a więc miast Skała i Kołodrobka, wójtostwa skalskiego z wsią Iwanków do niego należącą i młynem, wsi Stobniczek*, Holeniszczów, Cygany, Łojanowice, Zylińce, Szczenków, Sałuszkowce**, Zezulinie, Jarosław, Wiśniowiec, które to starostwo niegdyś posiadał zmarły Stanisław Lanckoroński, kasztelan halicki, z wyjątkiem wsi Letawa, Świełowce***, Piątniczany i opuszczonej Podgórze****, na które  po śmierci kasztelana halickieg  otrzymali dożywocie jego synowie. Jan Herburt otrzymuje dożywocie pod warunkiem wnoszenia kwarty // Summariusz Metryky koronnej. T. VI. - №545

Оригінал: AGAD. - MK. - Sygn.137. - k.499v. - 500v

*Stobniczek - можливо спотворене Глубічок
**Sałuszkowce - імовірно спотворене Загуковіче, тобто тодішня назва села Гуків
***Świełowce - у 18 столітті Звягель, зараз частина села Тарнавка, Чортківського району
****Підгірці - можливо частина сучасного села П’ятничани

Немає коментарів:

Дописати коментар