пʼятниця, 16 серпня 2019 р.

Розписка Яна Длуського, слуги скалецького старости Лянцкоронського, про сплачені податки з сіл скалецького староства. Кам’янець, 14 листопада 1570 року

Оригінал: AGAD, ASK I, nr.45, f.312.


Ja, Jan Dluski, sluzebnik je[go] m[o]sczi pana starosti Skalskiego vyznawam them moiem pisaniem oddal urodzonemu panu Wawrzinczowi Milieskiemu sedzie grodzkiemu Kamienieczkiemu i poborczi KJMczi woiewodztwa Podolskiego, poboru KJM na sejmie przestim Warszawskiem uchwalone, ze wsi nizei opisany, do starostwa Skalskiego nalierzaczych them objczaie.
Naprzod z Kolodrupki plugow 11, po gr. 10, komornikow 3, per gr. 6, z hultaia 1, gr. 12, od rzemiesnika 1, gr. 2, od korczmy gr.24.
Z Sienkowa z plugow 11, od kola mlinskigo 1, gr.12, od komornikow 5 fl.1;
Zozulince z plugow 5, od komornikow 2, gr.12;
Hluboczek z plugow 12, od komornikiw 9;
Laianowce z plugow 8, od kol 3, od komornikow 5 fl.1, od palenia gorzalki gr.12, od rzemiesnikow 2, od [h]ultaia 1, gr.12;
Zylince z plugow 5, od komornikow 3 po gr.6;
Czygany z plugow 7, komornikow 5, fl.1;
Jaroslaw z plugow 6;
Zahukowie z pluga iednego;
Wisniowiecz z plugow 6, od kola mlinskiego gr.12;
Holienisczow z plugow 6. A dla swia decztwa temu pieczecz moie prziczisnale. Datum w Kamiemczu, 14 novembrum, an[no Domini] 1570.
[Locus sigilli]