субота, 29 червня 2019 р.

Поборовий реєстр Подільського воєводства 1552 року

Оригінал: AGAD, ASK I, Sygn.45, f.165-174v;

Міхал та Марцін Подфіліпські, сини покійного Вікторина Подфіліпського, судді земського Кам’янецького, підтверджують грамоти на володіння маєтками в Кам’янецькому земському суді. 11 квітня 1542 року

Оригінал: ЦДІАУК. - ф.37
Публікація: Bialkowski A. Podole w XVI wieku. - s.194.Anno post nativitatem Domini nostri Jesu Cristi millesimo quingentesimo quadragesimo secundo, feria quinta post festum s. Stanislai in Mayo (11 maja 1542). 

Venientes personaliter ad judicium et acta terrestria camenecensia generosi Michael et Martinus Podphilipsczi, filii olim generosi Victorini Podphilipski judicis terrestris camenecensis, obtulerunt cistam occlusam et obsigiilatam cum privilegiis terrestribus camenecensibus quae praefata cista coram magnifico domino castellano Thworowski ac dignitariorum infrascriptorum (s.) ac tota nobilitate protunc congregata est aperta. In qua inventa sunt privilegia terrestria camenecensia pargaminea olim patri eorum ad fideles manus data et commissa ad servandum. Quae praefata privilegia inventa et restituta sunt numero duodecim et quatuor eorum habentes sigilla prudentia in sericeis zonis et caetera in pargamineis; et litterae papire (sic) regales numero decem. Quae praefata privilegia accipientes praefati magnificus dominus castellanus camenecensis cum generosis dominis dignitariis totaque nobiiitate a praefatis Michaele et Martino Podphilipskych dederunt et commiserunt omnes manu coniuncta ad servanaum in manus generosorum Mathiae Radeczski judici, Michaeli Kostrzewski subiudici, Martino Syekyrzynski notario terrestribus camenecensibus.

пʼятниця, 28 червня 2019 р.

Король переводить село Кормильче, що належить місту Кам’янцю, з земського права - на міське право. 20 квітня 1525 року

Копія: AGAD, MK 39, f.358-361;
Регеста: MRPS IV, №14221;
Заголовок: Translatio ville Cormilcz civitatis Camenecensis de iure terrestri ad ius civile.


Король Сигізмунд І Старий надає право шляхетному Єжи Талафусові в його дідичному селі Куманів, що знаходиться у Подільській землі, Кам’янецькому повіті, закласти місто на німецькому праві з його іменем - Талафусів, та запроваджує щорічні ярмарки: на свято Петра та Павла (29 червня), та Андрія (30 листопада), щотижневі торги у п’ятницю. Краків, 10 березня 1539 року

Копія: AGAD, MK 57, f.36v;
Регеста: MRPS IV/1, №6321.
Заголовок копіїста: Facultas erigendi oppidum Thalaphusow concesit

Anno et loco quibus supra, feria secunda post dominicam Oculi proxima. Sacra regia m[aies]ta[ti]s dedit facultatem nobili [Georgio] Thalaphus de villa sue haereditaria Kumanow in terris Podoliae et districtu Camenecensi sittum, oppidum eius nominis Thalaphussow locare et fundare. Preterea jus theutonicum eidem oppido dedit, ac insuper tria fora: unum septimanali feriis sextis; duo vero annalia: unum videlicet pro festo sanctorum Petri et Pauli apostolorum, aliud vero pro festo sancti Andrea apostoli. Litterae extradite in forma cancellariae solita.
Relatio magnifici Pauli de Volia r. P. cancellarii
Король дає дозвіл Якубові Подфіліпському, каштелянові Кам’янецькому, викупити в Катерини та Барбари Чартовських село Голенищів у Кам’янецькому повіті та записати на тому селі 30 гривень. На сеймі в Пьотркові, 13 лютого 1511 року

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.24 . - f.438;
Регеста: MRPS. - p.IV. - v.2. - №9949;Станіслав Лютомирський, секретар королівський, суми свої на маєтку Бережанка та третю частину млина мід містом Кам’янець на річці Смотрич записує Миколаєві та Станіславові, синам Єжи Лютомирського. В Пьотркові на сеймі, квітень 1567 року

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.101. - f.117-117v;
Регеста: MRPS. - p.V. - №3618.

Збережння прав пожиттєвої власності Миколаєві Лютомирському, синові небожчика Єжи Лютомирського, артилериста Кам’янецького замку, та його дружині, доньки небожчика Станіслава Ляссоцького, підкоморія Сірадського, на село королівське Бережанку та четверту частину млина, що під містом Кам’янець на річці Смотрич. Люблін, на сеймі, 5 квітня 1569 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn. 105. - f.121-122;
Регеста: MRPS. - p.V. - №10087.

Король дозволяє Миколаєві Лютомирському на відступлення прав на королівське село Бережанку в повіті Кам’янецькому, а також млина під Кам’янцем на користь Яна Черміньського, кам’янецького войського. Краків, 29 липня 1591 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.136. - f.258v - 259;
Регеста: Summariusz Metryki koronnej, t.V, №310.

пʼятниця, 21 червня 2019 р.

Підтвердження Марцінові Каліновському деяких угод, 2 січня 1634 року

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.180. - f.603-603v;
Регеста: 2 січня 1634 року в Богдановій околиці над Дніпром, король підтверджує, що перед актами коронної канцелярії став особисто Марцін Калиновський, підкоморій кам’янецький, свідчив про затвердження певних договорів укладених під час його відсутності його дружиною Геленою з Корця, в Кам’янці, Теребовлі та Львові в оренду містечка Гусятин у воєводстві подільському, повіті кам’янецькому з прилеглими селами, а також королівського села Голенищів і містечка Личківці, у воєводстві руському, теребовлянському повіті, також про продаж містечка Умань у брацлавському воєводстві. Реляція Якуба Задзіка, єпископа хелмського і помезанського, канцлера великого коронного // Summariusz metryki koronnej, MK 180/ №860

неділя, 16 червня 2019 р.

Розподіл маєтку Бучацьких. 11 травня 1469 року

Публікація: Akta grodzkie i zemskie. - t.14. - №CCXXVII.

Acta in Соlomia die dominico ipso die sancti Georgy et Adalberti martinum anno Domini M°CCCCLXIX (23 квітня 1469 r.) presentibus magnifico et generosis Michaele Mvzylo Capitaneo Colomiensi et Camerariis, Romano Xyazodworszky, Iohanne Advocato Colomiensibus, Iwaszkone Skomroszky, Navoy Labatha, Iwaszkone Czahrowszky et aliis quam plurimis Medionis ad premissa.

Divisio Buczaczskych. Sub anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono feria quinta ipso die Ascensionis Domini (11 травня 1469 r.) facta est divisio perpetua per mfos. et gener. Michaelem de Buczacz Pltm. Podoi, et Captm. Colom., Andream Fridro de Plesschowycze Cstlm. Halic., Iacobum Buczaczski de Podhaycze et Paulum de Petrylow inter gener. Michaelem de Buczacz et Iohannem de ibidem fratres germanos heredes de Iaszlowyecz tali condicione, quod fratri seniori Michaeli cesserunt bona Iaszlowyecz et Czyrwonogrod, Olczedayow, Szereth, Dawydowcze alias Sypowcze super fluvio Szereth cum opidis, castris et villis ad eadem bona et castra pertinentibus et alia omnia bona in districtu Podol, incipiendo a fluvio dicto Stryppa sub vadio duorum milium marcarum. Item fratri iuniori Iohanni cesserunt bona Manasthiriska, Laczskye, Parchowa, Przewloką, Szopowa, Czernelycza cum opidis, fortaliciis, villis, ad eadem bona et ad curias seu predia pertinentibus in distr. Halic., Trebowl. et Cropensi sitis usque ad fluvium Stryppa. Et bona, que sunt super fluvio Stryppa tam Michaelis quam Iohannis, debent utifrui absque impedimentis partibus ex utroque. Et debent tenere hanc divisionem sub vadio duorum milium marcarum. Item Michael Iohanni debet apponere mille marcas per decursum duorum annorum hoc est a f. Nativ. Domi. prox, in duobus annis et hoc causa bonorum Manasthyryska cum villis, que sunt obligata. Et si Michael Iohanni mille marcas non dederit, extunc sibi debet dare intromissionem in Czyrwonogrod opidum et castrum et in villas ibidem pertinentes videlicet Vszczye, Worworczincze, Byedrzychowcze, Tłuste, Szwydowe, Blaszkowcze, Hvany et debet villas, que sunt ex istis villis invadiate, sibi Iohanni | eliberare. Et si non eliberaret, debet dare sibi Iohanni intromissionem in bona Popowcze cum villis ad ipsa pertinentibus videlicet Lethacze, Costhkowcze, Burgrabyncze, Sadkowcze, Kosthylowcze, Grzegorzowcze, Crzywa Lakа et cum Czyrvonogrod cum villis predictis, que non sunt invadiate. Item si Iohannes ob nonsolucionem Michaelis mille marcarum bona Manasthiryska cum villis pertinentibus deperderet, prout sunt domino Cola Halic. Succamer. obligata, extunc Iohannes castrum Czyrwonogrod cum opido et villis supradescriptis debet tenere modo hereditario tanquam divisione perpetua tam bona Regalia quam perpetua ad castrum et Popowcze pertinenda loco Manasthiryska. Item si Iohannes solus propriis suis Manasthiryska exemeret et Michael mille marcas sibi non daret, tunc Iohannes castrum Czyrwonogrod cum villis descriptis debet tenere modo obligatorio. Item si quis ex fratribus predictis in bonis eorum victus fuerit, dampnum erit amborum fratrum; si autem ex eis quiscunque in facto tali pigricia sua | vel incurabilitate vel unius alteri nollet subiuvare in expensis, extunc istius non curantis dampnum erit et hoc si protestatus coram fratribus senioribus et amicis fuerit. Et si iste, qui invexatus pro bonis fuerit, iure vel quovis modo alio suis propriis se defenderet, extunc ad ipsius simplicem assercionem ipse incurabilis solvere tenebitur. Item Iohannes hominibus Michaelis in opido Iaszlowyecz habitantibus, quoad edificandum tantum, in silvis et mericis ad.Sokolow spectantibus robora scindere admisit. Itera si Michael castrum Olczydayow non muniret et per Regem esset sibi receptum, dampnum erit Michaelis. Bona vero seu castra, que iacent in portubus et confiniis et super vel cittra fluvium Dnyastr marinis videlicet Carawl, Caczyebyeyow, Mayak, Czarnygrod, Balabky cum omnibus villis, teleoneis, portubus, marinis et piscaturis uterque ipsorum in solidum utifrueretur et indivise tenebunt usque ad exempcionem eorundem plenariam per Regiam Maiestatem vel cui Regia M. comiserit ad exemendum. Quam quidem summam inter se equali sorte partiri debent. Item omnes littes inter se mortificant. Quam divisionem debent tenere perpetuis temporibus sub vadio duorum milium marcarum et hoc | parti non (sic) tenenti mille et parti concordanti mille marcas pars non tenens debet succumbere. Et super hoc memoriale positum est, quod iudicium recepit.

Януш з Оринина, підкоморій кам’янецький, посвідчує, що Миколай Звиняцький здійснив розподіл села Гусаківці між своїми сестрами Анною та Стахною, дружинами Петра та Юрка. В Лясківцях 27 травня 1448 року

Опубліковано: Akta grodzkie i zemskie. - t.5. - CXXIV.

Nos Ianusch de Orinino, succamerarius Cameneciensis, significamus tenore presencium quia  presentibus et futuris, presencium noticiam habituris: quomodo cum consensu et admissione domini Regis serenissimi nobilis Nicolaus Zwynyączsky citatus per nobiles Annam et Staclmam, uxores Petri et Iurkonis, heredes patemales Hissacowskye pro limitacione et distinctioneque divisione graniciarum eiusdem ville Hissacowscze, et distinximus, divisimus et limitavimus ex omnibus metis circumquaque protensis, videlicet ex illa parte fluvii dicti Zbrucz usque ad fluvium Dnyastr, ab vszczye rivuli dicti Dolszek usque ad Przeymam via Hissacowiensi ibidem tendenti usque ad graniciam domini Cigansky iterum protensam ad Zbrucz, in his limitavimus et distinximus, presentibus distinguimus, perpetue duraturum et spectans ad villam regalem Leschcowicze, que decens ex hac parte Dolszczi spectat ad Leschcowcze et ex illa parte usque ad Zbrucz ad Ilissacowcze. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum in Leschcowcze feria IIа post Corporis Cristi anno domini M°CCCCXL octavo, presentibus nobilibus Sigismundo de Nowoszelicze, Iolianne de Boriskowcze, Nycolao Podolecz de Nowoselcze, Borszezone de Coczini, Iohanne Cigansky de Boriskowcze, Petro Cigansky de Woythcoweze, Iohanne Knyehniczsky, que  ministrali  protunc existenti dicto assalay et aliis quampluribus etc.

Король надає кам’янецьке каштелянство, котре стало вакантним після смерті Домарата Шаравського, - Якубові Подфіліпському. 18 березня 1506 року, у Любліні на сеймі

Скорочена копія: AGAD. - MK. - Sygn.22. - f.61v;
Регеста: MRPS. - p.III. - №2808.

Anno Domini millesimo quingentesimo sexto, fferia quarta ante dominica Occuli proxima, datus est castellanatus Camenecensis geneneroso Jacobo Podffilipskiy post obitum generosi olim Domarad Sczarawsky vacant. In forma cancellariae solita

понеділок, 3 червня 2019 р.

Король Август надає Констянтинові Загоровському, новогродському стольнику, скальське староство (копія з кам’янецьких гродських книг). червень 1699 року

Оригінал: ЦДІАУЛ. - ф.181. - оп.1. - спр.4615

Actum in castro Camenecensi Podoliae, feria quinta post dominicam Exaudi proxima, anno Domini millesimo septingentesimo primo.

Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia Camenecensia Podoliae, personaliter veniens nobilis Gabriel Krasnopolski obtulit officio praesenti et ad acticandum porrexit introcontentum privilegium Sacrae Regiae Maiestatis super capitaneatum Scalensem in palatinate Podoliae district Camenecensi existentem generoso Constantino Zahorowski, dapifero Nowogrodensi  gratia [sue?] collatum, manu ejusdem Sacrae Regiae Maiestatis subscriptum et sigillo maioris cancellariae Regni comminitum, actis castrensibus capitanealibus Varsaviensibus ingrossatum ex ejusdemque actis authentise depromptum cuius tener sequitur talis.