вівторок, 29 вересня 2020 р.

Король Казимир IV записує Грицькові з Оринина за службу 100 гривень на села Рогізна, що в Скальському повіті, та Тулазів, що в Кам’янецькому повітах знаходяться. 1457 року

Згадка: AGAD, AZ 32, s.956;

Заголовок: Villa Rugozna et Tulazow in terra Podoliae ac districtibus Camenecensi et Skalensi;

Cazimiris regis litterae, quibus generoso Hriczkoni de Orinino familiari suo propter fidelia servitia 100 marcarum polonicalias grossos in villis supra scriptis cum censibus, sylvis, lacubus, piscinis, molendinis, venantionibus etc. ad solutione tenen[..] inscribit stationis et [...] salvis. [...] feria 2 post Metthei 1457. Relatio venerabilis Joanni de Brzezie r.j.P. archiepiscopi Gnesdensis r.P. vicecancellari cum sigillo medio [... ...]вівторок, 15 вересня 2020 р.

Магдебурзьке право в Оринині

Цей допис міг би мати більш гучний заголовок – «Сенсація! - Знайдено унікальний документ!», - або щось схоже на це. Але моє критичне ставлення до фактів і до різного роду «сенсацій» не дозволило мені такої розкоші.

субота, 12 вересня 2020 р.

Король Сигізмунд ІІ Август надає в доживоття Яну та Станіславу Коріцьким, синам Симона Коріцького, село П’ятничани, що знаходиться в Скальському повіті на річці Збруч. Краків, 2 травня 1545 року

Згадка: AGAD, tzw ML, IV B 17, f.39-39v;

Заголовок: 29 Coriczczi; Piathniczani advitalitas.

 

Король Владислав ІІІ записує Подільському підкоморію Янушу Кірдеєвичу 150 гривень на с.Давидківці на р.Нічлава у Скальському повіті, Чорнокінці та Іляшівці на р.Дністер у Кам’янецькому повіті Подільської землі. Сонч, 20 квітня 1440 року

Згадка: AGAD. – tzw.ML. – IV B. - Sygn.17. – f.37-37v;
Регеста: Михайловський В. Надання земельної власності у Подільському воєводстві за панування Владислава ІІІ (1434-1444) . - с.254;
Публікація: ZDM. – Cz.VIII. - №2269. – s.90-91.