неділя, 26 квітня 2020 р.

Король Сигізмунд І Старий дарує привілей Станіславвові Сененському з Олеська на ярмарки та щотижневі торги в містечку Золочів, яке знаходиться у Львівській землі; щорічні ярмарки повинні відбуватися на П’ятдесятницю та 11000 virginum (21 жовтня), а торги - щовівторка; також містечку надається магдебурзьке право. Краків, 15 березня, 1523 р.

Оригінал: Тернопільський обласний краєзнавчий музей;
Копія (скорочена): AGAD. - MK. - Sygn.37. - f.382v - 383;
Регеста: MRPS. - p.IV. - v.1. - №4156;
Заголовок копіїста: Privilegium Stanislai Szynyensky super jus maydemburgensu et fora annualia et septimanalia in oppido Zloczow celebranda concessum.

Anno et loco ut supra dominica Letare, datum est privilegium Stanislao Szynyensky de Olesko super fora annua et septimanalia in oppido Zloczow in terra Leopoliensi sittum celebrandum, forum annuale unum pro festo Penthecosten, aliud pro festo undecium millia virginum, septimanale vero singulis feriis secundis celebrantur. Cum jure theutonico maydemburgense; littere extradite in forma cancellarie solita. Relatio eiusdem ut supra.субота, 18 квітня 2020 р.

Інвентар частини села Летави поміщика Едуарда Мечниковського, 1845-1850 роки

Великий князь литовський Вітовт записує Миколаю Бедриху 40 гривень на пустці Плоска у Смотрицькому повіті. Луцьк, 30 жовтня 1420 р.

Копія: AGAD. - tzw.Metryka Litewska. - IV B. - Sygn.17. - f.197v-198 ;
Регеста: Михайловський В. Західне Поділля під володінням Вітовта у 1411-1430 роках: надавча політика у світлі документів // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. - К.Л., 2004.
Загловок: Eiusdem Ploskа

Alexandr alias Witoldi, ducis Litwanie etc. super sumam quadraginta marcarum monetae ferris communnie [nnn]…nobili Nikolao Biedrich ratione meritorum in et super solitudine sive deserto dicto Ploska in district Smorticensi iacerte inscriptam. In qua  solitudine homines locare et alias [nnnn] facere et ordinare plenam sibi concedimus facultatem quia cum omnibus pertinentiis ipse Nicolaus ad exolutionem usque summae praefatae tenebit et possidebit. Datum in Luczska[nnn], quarta ante festum Co[nn] Sanctorum, 1420, per manus Nicolai Maldrik, secretarii.

Король Владислав ІІІ записує Кам’янецькому каштелянові Бедрихові 100 гривень на с.Остапківці та Плоске у Смотрицькому повіті. Буда, 5 липня 1441 р.

Копія: AGAD. - tzw.Metryka Litewska. - IV B. - Sygn.17. - f.198 ;
Регеста: Михайловський В. надання земельної власнсті у Подільському воєводстві за панування Владислава ІІІ (1434-1444) // Український археографічний щорічник. - Нова серія, - Том 11/12;
Заголовок: Eiusdem Stapkowscze et Ploska;


Vladislai, regis Hungariae et Poloniae etc. super sumam certa marcarum monetae et numeri polonicalium 48 gr. in marcam quamlibet computando. Generoso Bedrico, castellano Camenecensi, ratione meritorum in super villis nostris Stapkowscze et Ploska iacerte supra fluviun Ploska in terries Podoliae et district Smotricensi sitis inscriptam, per ipsum Bedricus [nn] villas cum omnibus pertinentiis ad exolutionem usque summae praefatae tenebit et possidendas. Stacionibus … iuribus temper salvis. Datum Budae, feria quarta infra octavas, [nnn],  1441, Relatio Petri Polak de Wilphin, capitanei generalis Russiae.

неділя, 12 квітня 2020 р.

Інвентар частини містечка Збриж, що належить Фомі Вацовському. 1845-1850 роки

Оригінал: ДАХмО. - ф.241. - оп.1. - спр.385.

Миколай Монастирський усуває від охорони та керування маєтком: Іване, Устя Лисівці, Більче, Садки, Залісся та містечком Городок у Подільській землі, свого молодшого спадкоємця Дмитра Язловецього, по причині несплати податку з них; та доручає керування ними Станіславові Колі з Далейова, галицькому підкоморієві. На сеймі в Пйотркові, 4 березня 1519 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.34. - f.29-29v;
Регеста: MRPS. - p.IV. - v.1. - s.169. - №2925;
Заголовок копіїста: Dona[tio] bonorum Georgy minorennis fily olim Demetry Jazlowyeczki nobili Stanislao Cola fact[ur].

Sigismundus, dei gratia rex Polonie etc. Significamus etc. quia cum nobilis Nicolaus Manastersky terrigena nostri existens tutor nobilis Georgy minorennis fily generosi olim Demetry Jaslowieczsky et bonorum suorum ita negligenter in administratio ipsius tutorie se gessiset. Quod exactiones pro neccessitate reipublice decretas de bonis tenute et hereditarys dicti pueri videlicet villis: Jwan, Vsczie, Lysczowcze, Byelcze, Sadky, Zaliescze et oppidum Grodek in terra Podolie sittum. Contumaciter solvere neglerisset in detrimentum reipublice et in grane premdicium prefati pueri minorennis. Propter quia quidem negligencia vel pocuis temeritatem dicti tutoris productum est per nos alias officiales nostros ius super illis bonis quorum perlucrorum recepta est iam possessio eorum pro mensa nostra regia. Verum nos imbecillitati dicti pueri minorennis compaciendo ob benemerita pueris et predecessorum eius. Eidem ipsi Georgio minorenni omnia et singula bona et villas suprascriptas per nos ut prefertur lucratas et in summis pecunniarum perlucratarum possessas dandum, condonandum et restituendum duximus, damusque et condonamus presentis per ipsius Georgium usque tunc [. . .] et possidendum cum legittimam etatem assequentur. Et intercapriusque dictus Georgius minorennis etatem legittimam 


четвер, 9 квітня 2020 р.

Історія села Лисівці (до кінця 17 ст.)

Сучасне село Лисівці в Заліщицькому районі, безумовно, досить давній населений пункт з цікавою історією. Цією статтею автор зробив спробу написати коротку історію цього села, на жаль, недоступність на даний момент деяких джерел, робить розповідь не такою об’ємною, як хотілося.