понеділок, 8 серпня 2022 р.

Король Александр звільняє руських попів з теребовлянського повіту від сплати побору лисицями по 16 грошів (т.з. лиски). На сеймі в Любліні, 29 січня 1506 року

Копія: AGAD, MK 21, f.329v;
Регеста: MRPS III, №2553;
Публікація: Матеріали до історії суспільно-економічних відносин Західньої України/ упор.Михайло Грушевський // Записки НТШ, т.63, с.68-69, №64

Король Александр звільняє зем’ян теребовлянського повіту та їхні маєтки від сплати подимного через втрати від турків та татар на 4 роки. На сеймі в Любліні, 24 січня 1506 року

Копія: AGAD, MK 22, f.25;
Регеста: MRPS III, №2549;

субота, 30 липня 2022 р.

Краснийстав, 26 липня 1558 р. Король Сиґізмунд ІІ Авґуст дарує містечку Летичів магдебурзьке право та підтверджує щорічні ярмарки на свято Прокопія та Ядвіґи

Копія: AGAD, MK 90, f.363-364v;
Регеста: MRPS V, №2207; 
Заголовок: Ius theutonicum maydeburgense atque fora annalia oppidi Lathyczou

Мейшаґола, 16 червня 1556 р. Король Сиґізмунд ІІ Авґуст підтверджує грамоту короля Сиґізмунда І, дану в Кракові 8 липня 1518 р., що містить в собі привілей на магдебурзьке право містечку Хмільник.

Копія: AGAD, MK 87, f.327-329;
Регеста: MRPS V, №7473;
Заголовок копіїста: Confirmatio priuilegy oppidi Chmielnik.