четвер, 26 березня 2020 р.

"Просвіта" в Чемирівцях

Джерело: Подолянин, №42,15 квітня 1942 р., с.4


„Просвіта" в Чемирівцях

В кінці квітня в районі відбулась нарада завідуючих шкіл та голів читалень. На нараді було присутніх 20 завідуючих шкіл та 14 керівників читалень. Обговорювали питання організації роботи читалень па весняний період. Зразково налагодили свою роботу читальні в селах: Летава, Почапинці, Теремківці та Збриж. В с.Летаві при читальні організовано драматичний гурток. Організатором його є голова читальні Панас Ланівський. Драматичний гурток вже поставив п'єсу „По ревізії". Перед початком вистави п. Ланівський розповів присутнім про те, яке завдання ставить перед собою „Просвіта". Зібрано за вечір 300 карбованців, які вирішено використати для потреб читальні. За прикладом Летави йдуть села: Почапинці, Теремківці, Збриж і інші. 
Ів. Жалобницький

вівторок, 24 березня 2020 р.

Агентурні відомості Скалецького прикордонного пункту, 1921 р.

Публікація: Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Звіти департаментів державної варти та політичної інформації (1918 – 1922). / Упорядник: Валентин Кавунник. – Київ, 2018. – с.387, 517

____________________________________________________________________________16 бер. 1921 р.
"Неділю – дві назад в Жванчику на ярмарці люди в клочки розірвали чотирьох большовиків за те, що вони хотіли примусом заставити взяти «совітські» гроші. В с[елі] Бережанці одна група большовиків билась з другою. Була межи ними стрілянина. Одні грабували других, а ці що були ограбовані, перед боєм ограбували жидів. Там же в Бережанці баби ограбовані большовиком чуть не втопили його в Збручі. Вирвався і утік...
...Комісар із Лянцкоруня перебіг на цю сторону. Оповідають, що він награбував 1,500,000 грошей, які в нього одібрали большовики. Комісар прибіг каятися на цю сторону. Був випадок, що к[онтр]р[озвідник] совітської бригади утік на цю сторону і з собою приніс 400,000 «романовських». Був 
затриманий уже на цім боці польською владою...

...17 марта. В Мар’янівці на днях розстрілян коло церкви чоловік за те, що спізнився виїхать туда з підводою по вимозі большовиків...

16 лист 1921 р.
...В м[істі] Скалі заарештовано чекістів Щедрина псевдонім Рязанцев) і Глінкіна, в той мент коли ці оба чекисти перекрались через Збруч і зайшли на квартиру Махницького, щоби від нього получити таємні відомості для совітської влади. Махницький Вацлав Леонович бувший реставратор з м[іста] Кам’янця працював агентом в наших союзників, зістав так само заарештований і відведений в тюрму до м[іста] Чорткова. Його обвинувачують, що він від довшого часу працював яко шпіг на користь большовиків...."

субота, 7 березня 2020 р.

ТЕЛЕГРАМА КОМАНДУЮЧОГО АРМІЇ ГЕНЕРАЛА-ПОРУЧНИКА ОЛЕКСАНДРА ГРЕКОВА ГОЛОВІ РАДИ НАРОДНИХ МІНІСТРІВ УНР ПРО ДОПОМОГУ АВТОМОБІЛЯМИ І ВИКОРИСТАННЯ АЕРОДРОМУ У СКАЛІ

Оригінал: ЦДАВОУ, ф. 1065, оп. 1, спр. 8, арк. 28. Машинопис;
Публікація: Західно-Українська народна республіка 1918-1923. Документи і матеріали в 5-ти томах. - T.4. - Івано-Франківськ, 2008. - с.470-471. - №250.
_________________________________________________________________________________________


25 червня 1919 р. 

Після зношення за ч. 1328 довожу до Вашого відому слідуюче: 

1) На теріторії Галичини цілковитий брак авто та автомайна. Та незначна кількость машин, яку начальна Команда має до своєї роспорядимости, обслуговує виключно потреби боєвого фронту, але й там почувається брак. 

З огляду на це Начальна Команда не має фізичної можли­вості уділити що небудь для нових цілей і з свого боку просить про допомогу п. Голову Ради нар. Міністрів, позаяк в роспоря­димости Надніпрянщини мається много авто та автомайна. Начальна Команда мала б велике полегшання в своїх боєвих операціях коли б до її роспорядимости прислано було де кілько парових а тягарових авто. 

2) Що торкається бази для німецьких літунів в Скалі, то після думки п. Диктатора, в данний мент це не бажано з огляду на прибуття до Галичини офіціяльного представництва держав Антанти і можливости витолкування факта улаштування бази є дуже небажаний для Галичини спосіб. п. Диктатор вважає, що найближча місцевість за Скалою, наприклад Гуків, яка розташована біля самої Скали, але на терріторії Поділля, не зміняє, фактично обставин для літунів, бо знаходиться там же де вони бажали мати базу, Галичина ж уникає небезпеки в дипломатичному відношенні. 

Я переконаний, що п. Міністр не може не погодитись з обгрунтованостью викладених доводів, тим більш, що фактично становище не змінюється, і що п. Міністр зарядить улашту­вання бази в Гукові, чим зробить серйозну послугу і допомогу Галицькому Урядови в сучасну тяжку для краю хвилину сильно напруженої боротьби на фронті. 


РАПОРТ ХОРУНЖОГО НАРОДНОЇ СТОРОЖІ БОДНАРА ДО НКГА ПРО СТАНОВИЩЕ В РАЙОНІ СКАЛИ ПОДІЛЬСЬКОЇ

Оригінал: ЦДАВОУ, ф. 2192, on. 1, спр. 4, арк. 158;
Публікація: Західно-Українська народна республіка 1918-1923. Документи і матеріали в 5-ти томах. - T.4. - Івано-Франківськ, 2008. - с.526.


4 серпня 1919 р. 

Розвідка яка повернула 4 серпня 1919 зі Скали голосить як слідує: 
Польського війська єсть в Скалі [нерозбірл.] у чети. 
Стадійна Команда перепровадилася зі Скали до Іванкова. 
З км від Скали. 
40 підвод стоїть в Скалі в поготівно. 
Поляки нарікають на Антанту, що їх зрадила, що они заключали уже мир з українцями і виносяться за Сян. 
Війська польські відходять одні за другими в глубину краю і виправлюють їх з музикою, а поляки розголошують, що тії зістають розпущені домів, мабуть суто то старші річники, одначе єсть то польська видумка, бо війська тії мають вислати на оден з нових фронтів. 
Рабунки і ревізії по домах відбуваються по кілька разів денно. 
Польські війська ходять обдерті і босі, жебрачи хліба у тамтешніх міщан під покривкою, що їм ще недостатньо харчів. 
З того всего можна винести, що зграбований через поляків в Галичині хліб вивезли до Польщі.