вівторок, 20 грудня 2022 р.

пʼятниця, 16 грудня 2022 р.

Біографія графа Адама Тарло, ґоштинського, бжеґовського та скальського старости

Переклад з польської Боровський А.


Адам Тарло г.Топор[1] (1708 – 1770), - граф, ґоштинський, бжеґовський та скальський староста, генерал-майор коронних військ, посол на сейми.

понеділок, 8 серпня 2022 р.

Король Александр звільняє руських попів з теребовлянського повіту від сплати побору лисицями по 16 грошів (т.з. лиски). На сеймі в Любліні, 29 січня 1506 року

Копія: AGAD, MK 21, f.329v;
Регеста: MRPS III, №2553;
Публікація: Матеріали до історії суспільно-економічних відносин Західньої України/ упор.Михайло Грушевський // Записки НТШ, т.63, с.68-69, №64

Король Александр звільняє зем’ян теребовлянського повіту та їхні маєтки від сплати подимного через втрати від турків та татар на 4 роки. На сеймі в Любліні, 24 січня 1506 року

Копія: AGAD, MK 22, f.25;
Регеста: MRPS III, №2549;

субота, 30 липня 2022 р.

Краснийстав, 26 липня 1558 р. Король Сиґізмунд ІІ Авґуст дарує містечку Летичів магдебурзьке право та підтверджує щорічні ярмарки на свято Прокопія та Ядвіґи

Копія: AGAD, MK 90, f.363-364v;
Регеста: MRPS V, №2207; 
Заголовок: Ius theutonicum maydeburgense atque fora annalia oppidi Lathyczou

Мейшаґола, 16 червня 1556 р. Король Сиґізмунд ІІ Авґуст підтверджує грамоту короля Сиґізмунда І, дану в Кракові 8 липня 1518 р., що містить в собі привілей на відновлення магдебурзького права містечку Хмільник, оскільки попереднє було знищене внаслідо набігів турків і татар.

Копія: AGAD, MK 87, f.327-329;
Регеста: MRPS V, №7473;
Заголовок копіїста: Confirmatio priuilegy oppidi Chmielnik.

понеділок, 9 травня 2022 р.

Ясновельможні пани Адам, граф з Тенчина та Чекашовіц та Соломія Межеєвська, подружжя, старости гоштинські, бжеговські, скальські, дають в оренду на три роки свої маєтки: Жабинці, Ярославку та Летаву, що відносяться до скальського староства за суму 26229 польських злотих, брацлавському стольнику Петрові Вороничу. Скала, 7 жовтня 1737 року

Копія: ЛННБ ім.В.Стефаника, ф.141, оп.3, спр. 493, арк. 45-47.
Заголовок: Kontrakt między J.W.Imcią Adamem Tatrłem starostą Gostynskim, a W.I.Mcią Piotrem Woroniczem stolnikem Bracławskim arędowy tryletni na dobra Zabince, Jarosławka y Latawe do Starostwa Skalskiego należące dany anno 1737, die 7 9-bris w Skale.

Інвентар села Кугаївці 1782 року

Копія: ЛННБ, ф.5, оп.1, спр.8036/ІІ, ч.2, ст.119-130.

неділя, 23 січня 2022 р.

Король Август ІІІ на прохання Антонія Михайла Потоцького, воєводи белзького, запроваджує у його дідичному містечку Гусятині, що знаходиться в Подільському воєводстві, два чотиритижневі ярмарки: перший на Яна Христителя, другий – на архангела Михайла, згідно латинського календаря. Варшава, 5 грудня 1754 року

Копія: ЦДІАУЛ, ф.9 , оп. , спр.88, с.1020;
Регеста: AGAD, MK S 29, s.55;
Публікація: AGZ I, №LXXVIII;

Реляція бою 3 батальйону 75 піхотного Кубанського полку в ніч з 22 на 23 липня 1917 року біля села Бережанка

Оригінал: РГВИА, ф.2349, оп.1, спр.91, арк.247-251.

Опис бою в ніч на 23 липня 1917 року на річці Збруч біля села Пукляки

Оригінал: РГВИА, ф.2349, оп.1, спр.91, арк.244-247.

четвер, 13 січня 2022 р.

Король Станіcлав Авґуст на прохання Фридерика Мошинського, референдаря Великого Князівства Литовського, запроваджує в його містечку Волочиську, що лежить у Волинському воєводстві та Кременецькому повіті, один шеститижневий ярмарок, який має починатися після Святої Трійці, згідно римського календаря. Варшава, 15 січня 1775 року

Копія: AGAD, MK, Sygn.KK 55b, s.5;
Заголовок: Przywiley na jarmark ieden sześćniedzielny do miasteczka Wołoczysk w w-wie Wołyńskim, a powiecie Krzemienieckim leżącego urodzonego Fryderyka Moszyńskiego, referendarza WXLitt dziedzicznego dany.

Король Станіслав Авґуст на прохання Міхала Пшездзецького, кавалера ордену Святого Станіслава, надає містечку Чорний Острів ярмарки: перший 17 січня, другий – 7 лютого, третій – 16 липня, четвертий – 5 серпня, п’ятий – 12 жовтня, шостий – 19 листопада, сьомий – на Святої Панни Болесни, восьмий – на понеділок після Квітної неділі згідно грецького календаря. Варшава, 22 лютого 1779 року

Копія: AGAD, MK KK 59 b, s.233-234;
Заголовок: Przywiley na jarmarki do miasteczka Czarny Ostrow nazwanego w woiewodztwie Podolskim leżącego u.Michała Przesdzieckiego, kawalera ordenu Siętego Stanisława, dziedzicznego dany.

Король Станіслав Авґуст на прохання надвірного підкоморія Фаустина Дверніцького запроваджує в містечку Балині, що лежить в Подільському воєводстві, щорічні ярмарки: 17 січня, 13 березня, 30 березня, 23 квітня, 8 травня, 2 червня, 23 червня, 9 липня, 25 серпня, 19 вересня, 8 жовтня, 12 листопада, 6 грудня. Варшава, 15 березня 1782 року

Копія: AGAD, MK KK 73 b, s.29-29v;
Заголовок: Przywiley na jarmarki do miasteczka Balina w woyewodztwie Podolskim leżącego ur.Faustyna Dwernickiego dany.

Король Станіслав Авґуст на звернення Станіслава Любомирського дає містечку Шаргород, що лежить в Летичівському повіті, тевтонське право, що також зветься магдебурзьким; запроваджує чотири щорічних ярмарки, перший – на Новий Рік руський, що припадає на 12 січня, другий – на Зелені Свята руські, що припадає на 14 квітня, третій – на Івана Христителя руського, 5 липня, четвертий – на Святу Покрову руську, що припадає на 12 жовтня. 16 серпня 1765 року

Копія: AGAD, MK KK 18 b, s.470-472;
Згадка: AGAD, MK S 31, f.37;  
Заголовок: Nadanie prawa maydeburskiego y jarmarkow czterech do roku czteroniedzielnzch miasteczkowi Szorogrod nazwanem w wojewodztwie Podolskim a powiecie Latyczowskim leżącemu wielmiznego Stalisława Lubomirskiego, wijewody Bracławskiego, dziedziecznemu.

вівторок, 11 січня 2022 р.

неділя, 9 січня 2022 р.

Локація міста Шатави 1782 року

Варшава, 10 жовтня 1782 року. Король Станіслав Август дозволяє червоногродському скарбникові Миколаю Маковецькому заснувати місто Шатаву; привілей на заснування Шатави Маковецький мав від короля Августа ІІІ, але він через різні випадки був втрачений, і в жодних книгах ґродських чи земських не був облятований, окрім запису в книгах сіґіллят: «22 серпня 1750 року, заснування міста Шатави в Подільському воєводстві»; а тому дарує містові німецьке право, а також запроваджує торги кожних два тижні, та дев’ять щорічних ярмарків; перший в січні на Богоявлення Господнє чи теж на Трьох Королів руських, другий – в лютому на Стрітення Господнє чи Громниці руські, третій – в березня чи квітні на Квітну Неділю руську, четвертий – в травні на свято Апостола Якуба, п’ятий – в червні на Святого Онуфрія, шостий – в липні на Рождество Святого Яна, сьомий – в вересні на Воздвиження Чесного Хреста, восьмий – в листопаді на Святого Апостола Матвія, дев’ятий – в грудні на Андрія.

Копія
: AGAD, MK KK 74b, s.16-21;
Згадка в літературі: Starożytna Polska. - t.2. - Warszawa, 1845. - s.974-976 ;
Заголовок копіїста: Lokacya miasta Szatawy zwanego w woiewodztwie Podolskim leżącego ur.Mikiłaja Makowieckiego.

Король Станіслав Август на прохання подільського воєводи Яна Замойського запроваджує в його дідичному містечку Бедрихів Городок п’ять щорічних ярмарків; перший – на Святого Антонія, другий – на Святої Анни, третій – на Святого Роха, четвертий – на Святого Францішка, п’ятий – на Святого Миколая. Варшава, 13 травня 1788 року

Копія: AGAD, MK KK 88b, s.31-33;
Заголовок копіїста: Przywiley nadaiący jarmarki do miasteczka Grodek Bedrychowski zwanego w wojewodztwie Podolskim leżącego w.Jana Zamoyskiego, wojewody Podolskiego dziedzicznego dany.

пʼятниця, 7 січня 2022 р.

Король Станіслав Август на прохання Францішка Стшалковського, королівського шамбелана, запроваджує ярмарки в містечку Збжезє, яким він володіє пожиттєво, котре лежить в Подільському воєводстві та Кам’янецькому повіті; перший – в понеділок після свята апостолів Пилипа та Якуба в травні, другий – в понеділок після стята королеви Малгожати в червні, третій – в понеділок після свята Святих Розісланців в липні, четвертий – в понеділок після свята Святої Діви Рози в серпні, п’ятий – в понеділок після свята Єроніма в вересні, шостий – в понеділок після Святої Катерини в листопаді. Варшава, 14 березня 1786 року

Копія: AGAD, MK KK 78, s.192-193;
Згадка в літературі: Balinski M., Lipinski T. Starożytna Polska. - t.III. - s.154;
Заголовок копіїста: Przywiley na jarmarkow sześć do miasta Zbrzezia w woiewodztwie Podolskim, a powiecie Kamieneckim leżącego, prawom dożywotnim urodzonego Franciszka Strzałkowskiego, szambellana JkrMci podległego, dany.

Король Станіслав Август на прохання Яна Красінського, опіноґурського старости, запроваджує ярмарки в містечку Дунаївець, що лежить у Подільському воєводстві, перший – чотиритижневий на свято Яна Хрестителя, другий – на св.Марціна, третій – на св.Матеуша, тижневий, згідно римського календаря. Варшава, 1 липня 1785 року

Копія: AGAD, MK, Sygn.KK 79b, s.80-82;
Заголовок копіїста: Przywiley na jarmarki do miasteczka Dunajowiec zwanego, w wdtwie Podolskim a ziemi Kamienieckiey lażącego, ur. Jana Krasinskiego, starosty Opingurskiego dziedzicznego dany.

Інвентар маєтку Студениця, 1736 року

 Оригінал: ЛННБ, ф.145, оп.2, спр.11, ст.46-53.

Інвентар маєтку Студениця, 1735 року

 Оригінал: ЛННБ, ф.145, оп.2,спр.11, арк.33-40.

середа, 5 січня 2022 р.

Король Станіслав Август на прохання Тадеуша Грабіанки, старости лівського, запроваджує у містечку Фульштині два ярмарки: перший – чотиритижневий на святого Сильвестра, тобто 20 червня, другий – двотижневий на день святої Терези, тобто 19 листопада. Варшава, 26 вересня 1774 року

Копія: AGAD, MK KK 52 b, s.434-435;
Згадка в літературіBalinski M, Lipinski T. Starożytna Polska. - t.2. - Warszawa, 1845. - s.961
Заголовок: Przywiley na dwa jarmarki do miasteczka Fulsztyna w w-twie Podolskim a powiecie Kamienieckim leżącego urodzonego Tadeusza Grabianki, starosty liwskiego, dziedzicznego dany.

Король Станіслав Август на прохання Станіслава Садовського, ушицького старости, запроваджує в містечку Студениці три ярмарки: перший – двохтижневий у понеділок після Провідної неділі, другий – трьохтижневий на другий день після Яна Хреститиля, третій – двохтижневий після Покрови, згідно руського календаря. Варшава, 18 квітня 1774 року

Копія: AGAD, MK KK 52 b, s.125-126;
Згадка в літературі: Balinski M., Lipinski T. Starożytna Polska. - t.2. - Warszawa, 1845. - s.953-954
Заголовок копіїста: Przywilyi na jarmarkow trzy co rok do miasteczka Studenicy w wojewodztwie Podolskiem leżacągo urodzonego Stanisława Sadowskiego, starosty uszyckiego dziedzicznego dany.

вівторок, 4 січня 2022 р.

Привілей Стефана Потоцького для чортківського костелу отців Домініканів. Чортків, 28 березня 1722 року

 ОригіналArchiwum Dominikanów w Krakowie, dokumenty pergamin.;

Привілей Стефана Потоцького для чортківських міщан. Чортків, 27 березня 1722 року

Оригінал: в 1920-их рр. зберігався в міському уряді Чорткова, зараз AGAD, Zb. A. Czołowskiego, Sygn.195;
ПублікаціяКоструба Теофіль Матеріяли до історії м.Чорткова // Записки НТШ. - Том CL, Львів, 1929. - с.188-191.

Привілей Стефана Потоцького для чортківських євреїв. Чортків, 1 березня 1722 року

Оригінал: в 1920-их рр. зберігався в міському уряді Чорткова, зараз невідомо;
Публікація: Коструба Теофіль Матеріяли до історії м.Чорткова // Записки НТШ. - Том CL, Львів, 1929. - с.188-191.

понеділок, 3 січня 2022 р.

Реманент Студениці та волості, 1735 рік

 Оригінал: ЛННБ, відділ рукописів, ф.145, оп.1, спр.85, арк.86-87.

Король Август ІІ дає згоду подружжю Гумецьких: Стефану, подільському стольнику, та Констанції, на відступлення маєтків: Теремці, Колодіївка, Субіч, Колечківці, Козодовинці та Бодачівка, що знаходяться в Подільському воєводстві, - подружжю Потоцьких: Юзефу, старості Галицькому, та Вікторії з Лешна. Варшава, 1 липня 1701 року

Оригінал: ЛННБ, відділ рукописів, ф.145, оп.1, спр.85, арк.133.

Інвентар містечка Студениці та волості, 1728 року

 Оригінал: ЛННБ, відділ рукописів, ф.145, оп.1, спр.85, арк.150-153.

Інвентар містечка Студениця та Студеницької волості, 1717 року

 Оригінал: ЛННБ, відділ рукописів, ф.145, оп.1, спр.85, арк.117-118.

Король Август ІІ запроваджує в містечку Студениця, що знаходиться в Подільському воєводстві, шість ярмарків: перший – на св.Івана, другий – на Успіння Пресвятої Богородиці, третій – на св.Михайла, четвертий – на св.Гната, п’ятий - на Благовіщення, шостий – на Провідну неділю, згідно православного календаря. Варшава, 20 червня 1729 року

Оригінал: ЛННБ, відділ рукописів, ф.145, оп.1,спр.85, арк.142.