субота, 21 серпня 2021 р.

Гелена Калиновська, донька Марціна Адама Калиновського, разом із своїм чоловіком Якубом Владиславом Морштином, сандмирським воєводою, уступають усі свої маєтки стражникові Великого князівства Литовського Станіславу Владиславові Потоцькому. Краків, 1726 рік

Оригінал: Archiwum Państwowe w Krakowie, zespoł Sąd grodzki krakowski, sygn.366, s.1903-1909;
Заголовок: Morstinowa Potockiemu donat et Potocki super exceptione consensit.
Згадка в літературі про документ: Bonieckі A. Herbarz Polski. t.9, s.153; Крикун М. Місто Могилів над Дністром у XVII ст. // Його ж. Подільське воєводство у XV-XVIII століттях. - Львів, 2011, с.354.

Маєтки, які дарує Гелена Потоцькому: "...маєтки власні та дідичні у воєводствах Руському, Подільському, Київському, Брацлавському та Україні, як і в інших воєводствах… тобто: містечка Букачівці, Гусятин, Могилів, Стрижівка, Струсів, Хоростків, Гумань, Буки, Нестерман, Гимерманівка, П’ятничани, Камінь, Янів, Црепашинці, Лісні, Борачин, Бразкінів, Демівка, Адамґрод, Потік, Устя, Кассатин, Ямпіл, Кацкіче, Возне, Махавка, Рознє, Козухівка, Китайґрод, Соколівка, Казіце, Коштопол, Чайківка, Лещенів, Буків, Ярполь, Буханів, Баловач, Хородельце, Іванки, Соколівка, Хородовка, Кровінка, Луки, Острівчик з селами, фільварками та висілками, що здавна до вищезаписаних міст приналежні…"

пʼятниця, 20 серпня 2021 р.

З історії села Ярослав/Жабинці (до кінця 17 століття)

Вже декілька років займаючись аматорським дослідженнями з історичного краєзнавства, відкрив для себе неймовірний факт, - в минулі століття на околицях Скали-Подільської існували населені пункти, яких зараз не існує. Вони або стали частиною сусідніх сіл, як-то, наприклад, село Красилів  -  зараз є частиною села Гуків, чи, наприклад, село Лопотівці -  частиною Колиндян, або взагалі перестали існувати.

неділя, 1 серпня 2021 р.

Король дає Миколаю з Синяви Хорунжичу повноваження закласти з села Бережани Львівської землі місто на німецькому праві, а також запроваджує два щорічних ярмарки на свято Вознесіння Господнього та Петра, та щотижневий торг кожної п’ятниці. На сеймі в Кракові, 26 березня 1530 року

Копія: AGAD, MK 44, f.480;
Регеста: MRPS IV, №5581;
Заголовок: Erectio oppidi ex villa Brzezany in terra Leopoliensi sittum generosi Nicolai Chorazicz, aulici regi.

Сповідальні відомості Свято-Успенської церкви містечка Збриж за 1875 рік

 Оригінал: ДАХмО, ф.315, оп.1, спр.11908, арк.673-690 (кадри 1219-1253)

Сповідальні відомості Свято-Успенської церкви містечка Збриж за 1868 рік

 Оригінал: ДАХмО, ф.315, оп.1, спр.8817, арк.1026-1044 (кадри 1830-1866)