субота, 30 травня 2020 р.

Король Владислав ІІІ Варненчик на прохання Пйотра Одровонжа, воєводи львівського та генерального старости земель руських, переводить села Сатанів і Зіньківці на міське право, дає їм магдебурзьке право та встановлює щотижневі ярмарки: в Зінькові щочетверга, в Сатанові - щосереди; щорічні ярмарки: в Зінькові на Внебовзяття Пресвятої Діви Марії та св.Миколая, в Сатанові - на Петра і Павла та на св.Катерини; разом з тим переводить 17 зазначених сіл, які приналежні до тих міст, на магдебурзьке право. Варадин, 24 серпня 1444 р.

Копія: Archiwum Panstwowe w Krakowie, zesp. Akta castrensia Cracoviensia 80, s.176-178 (вписано до краківських земських книг на прохання вельможного Яна, графа на Тарнові, краківського каштеляна);
Публікація: ZDM, cz.8, №2490;
Регеста: Михайловський В. Надання земельної власності у Подільському воєводстві за пануванння Владислава ІІІ (1434-1444) // Український археографічний щорічник. - Нова серія, вип.8/9. - Том 11/12. - Київ-Нью-Йорк, 2004. - с.265;
Kurtyka J. Materialy do repertorium Podolskiego. Dokumenty z lat 1430-1447 // Podole w czasach jagellonskich. Studia i materialy/ opr.Macej Wilanowski. - Krakow, 2011. - №201.

понеділок, 25 травня 2020 р.

Шляхетний Сигізмунд Кірдей з Оринина та дідич на Зукові продає вельможному Станіславові Лянцкоронському з Бжезя, чашникові Сандомирському та генеральному Кам’янецькому старості, село Ярослав за 200 польських флоренів. В Кам’янці, 1529 року

Згадка: AGAD, AZ 32, s.951-952;

Villa Jaroslaw

   Venditio villae suprascripta per nobilem Sigismundi Kerdei de Orynin haeredem in Zukow magnifico Stanislao Lanczkorunski de Brzezie, pincernae Sandomiriensi et capitaneo Camenecensi generali, per 200 florenorum Polonicalium cum admisione possessionis et emationis sub damnis frequentibus. Recognita coram Victorino de Podphilipie, judice, et Matthia Radeczki de Krukow Ratecz, subiudice terrestribus.
     In Kamenecz, f.5 post Vitalis 1529.
    Presentibus magnificus [...] Joanne Thworowski de Thworow, castellanus Camenecensis, dominus in Buczacz et [...], Joannus Srocziczki, vicecapitaneus, tenutaris in Knyehynyn, Andrea Czermienski, tenutaris in Paniowcze, Miczaele Pyaseczki de Pyaseczna, Jacobo de Podphilippie, Demetro alias Dziethczieczki de Borsczow, tenutaris in Nahorzani, Stanislao Dambrowski, tenutaris in Bahavicze. Sub extractum de datum in Camenec, feria sexta die Egudii, 1536. [. . .]


Уроджена Маргарета Кірдеївна, вдова по Станіславові Шепінському, продає вельможному підчашієві Сандомирському та генеральному старості Подільському Станіславові Лянцкоронському, село Ярослав, що знаходиться на річці Збруч, біля Скали, за 100 флоренів. 1526 рік

Згадка: AGAD, AZ 2,  s.947-948;
 
Villa Jaroslaw in fluvio Sbrucz prope Skala

      Venditio per generosam Margaretam Kerdeiowna, relictam olim generosi Stanislai Schepinski, reformationis suae per presentum maritum factae 100 florenorum in [. . .] in villa suprascripta tunc deserta magnifico Stanislao Lanczkorunski de Brzezie pincernae Sandomiriensis et capitaneus Camenecensis terraeque Podoliae generale, prout ea reformation sibi in alii magnifici Jacobi Buczaczki pertunc capitanei Camenecensi et in actis terrestribus camenecensibus ipsi per maritum inscripta fuerat. 
     Recognita coram actis castrensibus Camenecensibus tempore capitaneatus magnifici olim Stanislai Lanczkoronski de Brzezie, palatine Sandomiriensi et capitanei Camenecensi terraeque Podoliae generalis. Feria tercio ante Purificationis 1526. 
   Presentibus generosis Joannes Srocziczki de Sroczicze, tenutaris in Knyehynyn, protunc vicecapitaneo Joannus Villconesti heredis de Czemerowcze, vexilifferum Andrea Czermierenski de Czermna in Pangowcze tenutaris, Joannus Aron Dambrowski de Dambrowa, tenutaris in Moloscha, Stanislao Domanikowski de Demanicow, tenutaris in Bahawicza, Joannis Hanczek, tenutaris in Czwikleiowcze, Matthia Radeczki de Henkow Terdecz, Joannus Olesczkowski sub extracto edito Nocolao Isrziczki, succamerario et capitaneo Camenecensi, terraaeque Podoliae generale. Sigillum […]

четвер, 21 травня 2020 р.

вівторок, 19 травня 2020 р.

Інвентар села Давидківці та Слобідки, 1826 року

Копія: Львівська національна бібліотека ім.Стефаника, відділ рукописів, ф.141 (Чоловського), опис 1, справа 904 (електронна версія з сайту Оссолінеуму);
_________________________________________________________________________________________________

Інвентар міста Чорткова з передмістями, 1783 року