Люстрації та реєстриXV ст.:
Ревізія привілеїв на маєтки 1469 р. (Bona regalia onerata in terra Russiae etc. Lustracio 1469): (Оригінал: AGAD. - MK, Lustracje. - Dz.XVIII. - Sygn 51. Опулб:  Jabłonowski A. Źródła dziejowe. T. 18, cz. 1)


    1. Опис Скалецького замку;
    2. Опис Кам’янецького замку;
    3. Опис Смотрицького замку.

XVI ст.:


XVII ст.:
    1. Кам’янецьке староство з Летичівським;
    2. Скальське староство; 
    3. Червоногородське староство;
    4. Барське староство.XVIII ст.:
XIX