Люстрації, інвентарі, реєстриXV    1. Опис містечка Скала, замку та сіл, що належать до скальського замку 1494 року;
    2. Опис Кам’янецького замку;
    3. Опис Смотрицького замку.

XVIXVII
    1. Кам’янецьке староство з Летичівським;
    2. Скальське староство; 
    3. Червоногородське староство;
    4. Барське староство.
XVIII
 • Подимний реєстр Кам’янецької землі 1710 року // ЛНБ ім.Стефаника, відділ рукописів, - ф.103 (архів Сапєгів), тека 44/45 І d, арк.5-11
 • Скочиляс І. Невідомий опис Скали-Подільської з 1713 року // Наукові записки Тернопільського обласного краєзнавчого музею, Тернопіль 1997, кн. 2, част. 1, с. 77–86. (Співавтор: П. Сіреджук)
 • Подимний реєстр Подільського воєводства 1728 року // Бібліотека Чарторийських в Кракові, відділ рукописів, №1077, с.367-389
 • Візитації парафій Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії 1730-1731 року // Національний музей у Львові, відділ рукописів та стародрукованиї книги, Ркл-11, арк.183-192, 224-229, 259-326, 339-356, 368-371, 380-396
 • Греко-католицькі парафії і церкви Борщівщини в 1731-1732 рр.(список церков)
 • Інвентарні описи міст і сіл Борщівщини 60-их років 18 століття в архівах Польщі (опубл.: Літопис Борщівщини, Вип. 8)
 • Візитації парафій Кам’янецької римо-католицької дієцезії 1741 р. // Biblioteka Polskiej Akademii Umijętności i Polskiej akademii nauki w Krakowie, oddz. rękopisów, №2002
 • Люстрація Скальського староства 1765 року // AGAD. - ASK. - Dzial. XLVI. - Sygn. 11. - f.4-5
 • Витяг з перепису єврейського населення в південно-західному краї в 1765 році
 • Подимний реєстр Подільського воєводства  1775 року // ЛНБ ім.Стефаника, відділ рукописів, - ф.5, оп.1, од.зб.494, арк 253-258
 • Історична довідка про старостинський маєток в Скалі // ЦДІАУЛ. - ф.453. - оп.1. - спр. 1522
 • Інвентарний опис скальського староства 1783-1784 років // ЦДІАУЛ. - ф.453. - оп.1. - 2163-2166
 • Люстрація Скальського староства 1789 року // AGAD. - ASK. - Dzial. XLVI. - Sygn. 14. - f.10v-15
XIX
 • Інвентарні описи зі списками підданих та переліками повинностей, акти оцінки вартості, протоколи допитів свідків та ін. документи у справі оренди графом Дунін-Лабенцьким Андрієм маєтків шляхтичів Коссаковських у Скалівському ключі Чортківського циркулу, 1809-1816 роки // ЦДІАУ (Львів). - Ф.134. - Оп.2. - Спр.736. - 102 арк.
 • Інвентарний опис спадкових маєтків шляхтича Коссаковського Станіслава у м-ку Скала, с. Іванків Заліщицького циркулу зі списком підданих та переліком повинностей, 1810 рік // ЦДІАУ (Львів). - Ф.134. - Оп.2. - Спр.737. - 50 арк.
 • Те ж у сс. Гуштинок, Бережанка, Давидківці, Слобідка Скалівського ключа, 1810 рік // ЦДІАУ (Львів). - Ф.134. - Оп.2. - Спр.738. - 51 арк.
 • Те ж у сс. Колодрібка, Лосяч, Синьків Скалівського ключа, 1810 рік //  ЦДІАУ (Львів). - Ф.134. - Оп.2. - Спр.739. - 56 арк
 • Список мешканців Скали 1827 року
 • Список землевласників Скали 1828 року
 • Список виборців до сейму 1867 року
 • Список землевласників Скали 1880 року