вівторок, 17 квітня 2018 р.

Люстрація скальського староства 1615 року

Опубл.: Źródła dziejowe. Т.5. с.17-18.
__________________________________________________________________________________

Starostwa tego possessorem JMPan Jan Herburt, który względem starej possessyi, iż połtóry kwarty płaci, lustracii nie podlega. Ale iż przez czeste inkursye tatarskie jest spustoszone, tedy JMP starosta skalski ultro domagal się lustracyi, a to chcąc miec jaką folgę w płaceniu kwarty, jakoz i ode dwu lat videlicet ab anno[2] 1614 za decyzyą rewizorską, od JKMosci z sejmu na to deputowanych, mniej nad starą rewizyą do lat czterech kwarty płacic miał. Lecz że i po tej rewizyi, przy ktorejmu mu folgę w kwarcie do lat kilku uczyniono, teraz in anno praesenti videlicet[3]
1615 starostwo to przez inkursya tatarska spustoszone, włosci popalone i poddani z żonami, dziecmi i dobytkami do Tatar zabrani, także i przez ludzi swawolnych pod pretekstem żołnierskim to jest kozaki, ktorzy tym goscincem do Wołoch szli, są bardzo zniszczone; zaczem post expirationem annorum duorum[4], które podlug prawa i decyzyi rewizorskiey JMPanu staroscie jeszcze służą, tak prędko poddane w starostwie tem żadną miarą wspomódz się nie będą mogli. Tedy my na ten czas uważając tak wiekie spustoszenie i zniszczenir starostwa tego, a przywodzac do naprawy osady i zapomożenia poddanych zdalo się nam za słuszną i bardzo potrzebną, aby mu jeszcze ta folga w płaceniu kwarty znowu do latczterech ab actu praesenti[5] slużyła. A post exspirationem annorum quartor[6], spełna półtory kwarty podług dawney lustrayi do Rawy oddawac powinien będzie. 

Wies Piątniczany. Tej wsi possessorem Jmci pani Barbara Lanckoronska chorąnżyna podolska, za prawem dożywotniem od JKMsci sobie danem, ktora aczkkolwiek lustracui nie podegła wzgledem tego, iż półtory kwarty równo z inszemi staremi possessorami płaci, jednak sama ultro domagała sie u nas lustracyi wsi przerzeczonej; od której my, widząc, iż przez czeste inkursye tatarsle, ktore po tem czas czynili videlicet in anno 1611 atque in anno 1613 etc. supersedowalismy jednak, poki JejMc rewizorów na spustoszenie nie wyprawi których JKMsc dla dyminucyi kwarty z łaski swej pozwolic bedzie raczył, jakoz i my rozumiemy za taką dezolacya, żeby słusznie miala byc pozwolona, one dotychczas przy starej lustracyi zachowawszy, płacic kwarte według starych kwitów kwarcianych i starej lustrayi do Rawy powinna będzie. 

Wieś Latawa. Tej wsi possessorem urodzony P. Mikołaj Lanckoroński chorąży lwowski, za prawem doźywotniem od JKMci sobie danem, który aczkolwiek lustracyi nie podległ etc. jednak póki JMć rewizorów etc. kwartę według starych kwitów kwarcianych i starej lustracyi płacić do Rawy powinien będzie. 

Wieś Brzezanki. Tej wsi possessorem urodź. P. Jerzy Lutomirski, za prawem doźywotniem od JKMci sobie danem, który aczkolwiek lustracyi etc. płacić kwartę według starych kwitów i starej lustracyi do Rawy powinien będzie. 

Wieś Krzyniczany. Ta wieś teraz świeżo i w tym i w przeszłym roku przez Tatary spustoszona. Possessorem jej pani Anna Wilkowska

Jest w niej pociągłych Nr. 15. Z robocizną, czynszem pieniężnym, owsem, kokoszami, danią pszczelną, danią z baranów i wieprzów dwudziestą, powołowszczyzną, stawem na rzece Smotryczu i młynem o jednym kamieniu. 

Summa prowentu fl. 75 — 15. 

Przychodzi od tego kwarty fl. 15 — 3. 

Wieś Holemszcow. Tej wsi possesorem JMP. Adam Kalinowski per cessionem juris przez JMPana Walentego Aleksandra Kalinowskiego generała podolskiego, kamienieckiego, latyczowskiego, bracławskiego starosty, ojca swego, na osobę swoję, za konsensem króla JMci dzisiejszego pana naszego; który aczkolwiek względem nowej possessyi lustracyi podległ, jednak iż ta wieś przez częste inkursye tatarskie tak w roku przeszłym 1615, jako też i przeszłych lat spustoszona etc. tedy my na ten czas od lustracyi wsi tej supersedujemy. Possessora jednak przy dawnem płaceniu kwarty podług pierwszej lustracyi i starych kwitów kwarcianych zostawiwszy. 

Dawidkowce i Łosiacza wsi Rogoźno, Świderów, Lechnowce i insze uroczyska. Tych dóbr possessorem JW. JMP Stanislaw Lańckoronski z Brzezia, wojewoda podolski, na którą pokazal starą summę dobrą od s. p. Króla Władyslawa zapisaną, która iz jeszcze czworgiem dozywocia nie expirowala, bo dopiero possessor te dobra w trzeciem dozywociu trzyma, lustracyi natanczas nie podlega_________________________________________________________


[2] Лат. – відразу після року 
[3] Лат. – у нинішньому році 
[4] Лат. – по закінченню двох років 
[5] Лат. – фактично дане 
[6] Лат. - після закінчення чотирьох років 

Немає коментарів:

Дописати коментар