субота, 21 квітня 2018 р.

Витяг з люстрації Кам’янецького староства. Летава, 1565 рік

Оригінал: AGAD. - tzw.ML. - dz.IV B. - Sygn.12. - f.465-516;
Опубл.: Архив Юго-Западной Россіи. Часть 7. Том 2. - с.194-195.Lethowo Dworiscze. Ta wiesz dopiero iesth zasadzone przesz pana Dobka po daczie listhu doziwotnego, yemu danego, ktora tam niebiwala za luczkiei pamieczi, okrom tego, ze tho miesczie zwano Lethowo Dworziscze; a wszak ze przed thim czassow dobrze przeslich mogla bicz niekiedi wiesz, bo polia tam bili wielkie y barzo dobre do urodzaiu y do pasthwiska. Na then czasz, gdi pan Dobek poczal ossadzacz, a też tam nye wielie dabrow, tylko polya sczere, a pusthe; w niey yusz oszadziel kmieczi dannich oszm, ktorzi daia czinszu doroczniego po gr. trzidziesczi; kur - po dwoye, valor. gr. ieden; jaiecz - po dwadziesczia, valoris gr. ieden; robia po piaczi dni do roku, okrom thloki. Imiona ich szą: Wataman lib., Steczko, Waszil, Jakiem, Szemko, Andreiko, Steczko Wlezlo, Onaczko, Lechno.
Czini od nich zlotich oszm gros. sescznasczie.
Karczmarz dawa czinszn dorocznego s karczmi zlotich dziesiecz.
Swobodni: Jeremiei Wassilщwicz, Anton Syenyuticz, Chwedor Mankowicz, Wassil Musienwicz, Sienko Turczin, Borisz, Kuzma Diduchowicz, Ussay, Hricz, Pawel Niedzwiedz, Lukyan, Janek, Franko, sluzi koniem. Tamze kto ma psczoli, dawa od nich dziesiati pien; dostalo szie roku ninieiszego pniow piecz, valoris kasdi za gr. dwadziesczia; tho uczini zlotich trzi y gr. dziesiecz. Tamze kto chowa owcze, dawa barana dwudziestego, ktore poczeli dawacz anno 1564; dostalo szie baranow dziesiecz, kazdi valoris za gr. piethnasczie, - to uczini zlotich piecz. Stawki tamze sza czterzi, ktore pan Dobek na dolinie, ktora ydzie srodkiem wszi, a lieza ieden po drugiem immediate, sbudowal.
Folwark y dwor tamze nakładem niemalem sbudowal. W tem folwarku bil urodzay anno 1564: zitha kop osżmdziesiath, psenicze - trzidziesczi, owsza - sesczdziesiath, jaczmienia - sesczdziesiath, grochu - piethnasczie, prossa - dwadziesnzia; ktore gumno natany saczuiacz, moze uczinicz zlotich oszmdziesziath na rok; a wirachowawszi piata czescz na naszieni y na wichowanie czelyadzi robothney, y urzednikowi na mitho mar. 4, zostanie zlotich 57, gr. 18. A wszakosz alleguie pan Dobek, ysz po wiethszey czesczi swim dobitlikiem y swa ozeladzą na then urodzay roby.

Summa pozitkow z Liethowa Dworiscza na rok uczini zlotich oszmdziesziąth y czteri y gr. czternasczie.

Немає коментарів:

Дописати коментар