четвер, 19 квітня 2018 р.

Шляхтичі Харовські скаржаться на скальського старосту, 1570 рік


Nikodem Lekinski kasztelan nakielski, Mikołaj Malochowski sekretarz, Stanisław Kroczowsky dworzanin Króla Jego miłości, lustratorowie uchwałą sejmu koronnego lubelskiego przeszłego do ziem ruskiej, wołyńskiej i podolskiej wysłani, oznajmujemy iż sziachetny Małysz, Hriszko i insi Charzewscy ze wsi Charzowiecz* skarżyli przed nami iż pan starosta skalski
wyciąga na nich onera noszenia listów i robót od ich poddanych do zamku, nad ich wolność szlachecką tak też prawa dziedzicznego ich na te wieś, i pokazowali przed nami napirwej commissią króla Kazimierza przeciwko Hriczkowi de Orinyn o wrócenie przywileja dziedzicznego tak też i tej wsi jako ich własnej dziedzicznej. Aczkolwiek za tak długiem czasem stracili ten przywilej ale possesia tej wsi tak dawna designat iż ich przodek tego przywileja dziedzicznego ze wsią wespolek doszedł. Jakoteż okazowali extract s ksiąg ziemskich kamienieckich disposicionem haereditariam tą wsią ab annis millesimo quadringentesimo quadragesimo tercio (1443) et postea subsequentis annis. A podstarości allegowat antiquum usum exactionis huiusmodi onerum i ukazował regestr brania powolowczyzny ode dwu lat. A oni czwierdzieli, że dopiro za tego starosty są przymuszeni dzieckowaniem. My reserwowaliśmy to decisiej Króla Jego miłości i złożyliśmy stronom rok na przyszłem sejmie koronnem dwunastego dnia od poczęcia sejmu po oddawaniu regestrów lustraciej naszej. Quod significando, sigilla nostra subimpensimus et manibus propriis subscripsimus. Actum et datum in Skała feria quinta ipso die festi s. Laurentii, anno Domini rnillesimo quingentesimo septuagesimo (1570). Nicodem Lekinsky castellan nakielski, Mikolay Malogosky lustrator K. J. M., Stanisław Kroczowski R. P. L.

__________________________________________________________________________________
*Харжовці (Харовці) - село знаходилось на місці сучасного села Збриж, Чемеровецького району, було власністю шляхтичів Харовських

Опубл.: Bialkowski L. Podole w XVI wieku: rysy spoleczne i gospodarcze. Warszawa, 1920. – s.208-209
Оригінал: ЦДІАУ в Києві. - Ф.37 (Кам’янецький земський суд). [давній опис] книга 3601, арк.340

Немає коментарів:

Дописати коментар