середа, 18 квітня 2018 р.

Король Сигізммунд ІІІ затверджує доживотні права на скальське староство для Станіслава Гербурта та його дружини - Анни з Жолкевських, 17 квітня 1632 року (регест)

Регест: Zygmunt III zatwierdza dożywocie na starostwie skalskim dla Stanisława Herburta i jego żony, Anny z Żółkiewskich. //  Księga wpisów podkanclerzego Tomasza Zamoyskiego z lat 1628-1635, oprawa W. Krawczuk, "Sumariusz Metryki Koronnej". Seria Nowa, t. I, Kraków 1999. №168

Оригінал: AGAD. - MK. - E8636. - k.153v-154v

Немає коментарів:

Дописати коментар