вівторок, 24 квітня 2018 р.

Король підтверджує Станіславу Конєцпольському відступлення доживотніх прав на села Лосяч, Давидківці та Блажеїв в Подільському воєводстві Бартоломею Єжи Сіонськєму, 22 квітня 1638 року

Регест: Król wystawia mandat nakazujący oblatę w aktach kancelarii większej koronnej swego dokumentu z 28 lutego 1637 r. w Warszawie, w którym zezwala Stanisławowi Koniecpolskiemu, kasztelanowi krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu, staroście buskiemu, barskiemu, kowelskiemu i perejasławskiemu na ustąpienie swego prawa dożywotniego do wsi Łosiacz (Losiacza), Dawidkowce i Błażejуwka alias Słoboda Dawidkowska w wojewуdztwie podolskim na osobę Bartłomieja Jerzego Siąskiego, żołnierza walczącego w jego chorągwi. Z racji tego dożywocia, jeśli nadane dobra są obciążone dawnymi sumami, część tych sum, ktуra wynika z zapisanego prawa ma być zwrуcona krуlowi i Rzeczpospolitej, natomiast z nieobciążonej części dуbr ma być odprowadzana podwуjna kwarta do skarbu w Rawie // Sumariusz Metryki koronnej, ksiega 183. -№49/2063

AGAD. - MK. - Sygn.183. - k.101-102

Немає коментарів:

Дописати коментар