понеділок, 9 травня 2022 р.

Ясновельможні пани Адам, граф з Тенчина та Чекашовіц та Соломія Межеєвська, подружжя, старости гоштинські, бжеговські, скальські, дають в оренду на три роки свої маєтки: Жабинці, Ярославку та Летаву, що відносяться до скальського староства за суму 26229 польських злотих, брацлавському стольнику Петрові Вороничу. Скала, 7 жовтня 1737 року

Копія: ЛННБ ім.В.Стефаника, ф.141, оп.3, спр. 493, арк. 45-47.
Заголовок: Kontrakt między J.W.Imcią Adamem Tatrłem starostą Gostynskim, a W.I.Mcią Piotrem Woroniczem stolnikem Bracławskim arędowy tryletni na dobra Zabince, Jarosławka y Latawe do Starostwa Skalskiego należące dany anno 1737, die 7 9-bris w Skale.

Інвентар села Кугаївці 1782 року

Копія: ЛННБ, ф.5, оп.1, спр.8036/ІІ, ч.2, ст.119-130.