Колекція привілеїв для містечок


В Подільському воєводстві:

XІV ст.:


✔️1374, січень 7. Міський привілей для Кам’янця.

XV ст.:1422,  In statione campestri in terra Culmensi circa lacum Meno, feria sexta posr Mauritii (25 вер.) Alexandr alias Withowdus, magnus dux Lithuaniae, in villa Dauydowcze terrae Podoliae Gregorii Schyp haereditaria oppidum in iure maydemburgensi locare indulget (MRPS. – p.IV. – v.III. - S.562)

✔️1448, серпень 15. Привілей на переведення містечка Смотрич на магдебурзьке право

✔️1450, грудень 31. Локаційний привілей для Чемерівців

1455. Король Казимир IV  надає привілей Олехну чи Олександру, синові Ходка з Хорватії, як винaгороду за заслуги, на заснування міста на німецькому праві Ярмолинців (Balinski M., Lipinski T. Starożytna Polska. - t.III.  - c.144)

1458, вересень 6. Грамота Анджея Одровонжа зі Спрови на заснування містечка Зіньків

1473, f.3 infra octavas Epiphaniarum in Vislicza. Король Казимир IV дарує привілей на ярмарки в містечку Яна зі Спрови - Хмільнику. (AGAD, MK 12, f.183)


1495 anno, dominica proxima ante fesst. Sct. Helizabeth in civitate Thorunen. juris theutonici maydaburgense bonorum villae Jarmolince ad expostulationes generosi et nobolis Olechnoni de Jarmolince a serenissimo Casimiro rege Poloniarum collatio (згадка: ЛННБ ім.В,Стефаника, відділ рукописів, ф.5, оп.1, спр.4698, арк.28)


XVI ст.:
1600, березень 20. Lokacja na prawie magdeburskim miasteczka Nowy Konstantynów w woj. podolskim Aleksandra Ostrogskiego, wojewody wołyńskiego i jego żony Anny z Kostków (AGAD, MK 145, f.82-83)

Варшава, 15 березня 1601 р. Король Сигізмунд ІІІ надає мешканцям міста Скіндерполь, яке заснував канцлер і гетьман Ян Замойський, різні привілеї (AGZ, t.10, №2903)

1605, березень 8. Локаційний привілей для містечка Міхал

✔️1605, березень 8. Поновлення міських привілеїв для Дунаївців

1606, квітень 19. Король Сигімунд ІІІ Ваза дарує містечкові Уланів магдебурзьке право, та звільняє міщан, що постраждали від пожежі через напад татар від усіх податків на 4 роки, а поволовщини на 20 років (Jabłonowski A. Źródła dziejowe. – T. 5.  – Warszawa, 1877. – s.61-62)

1607, травень 20. Liberatio oppidi Nowe Miasto in palatinatu Podoliae existen.. (AGAD, MK 151, f.166v-167)

1607, червень 7. Локаційний привілей містечку Сальниця

1607, липень 15. Король Сигізмунд ІІІ Ваза підтверджує містечкові Ялтушків привілей на магдебурзьке право даного королем Стефаном Баторієм 3 березня 1581 р. (Jabłonowski A. Źródła dziejowe. – T. 5.  – Warszawa, 1877. – s.42)

1609, лютий 21. Підтвердження міських прав для містечка Черче


1624. лютий 23. Erectio seu fundatio oppidi Nowogrod in palatinatu Podoliae, Barenseque capitaneatu (AGAD, MK 171, f.141v-143)

✔️1627, червень 30. Ярмарки для Кривча, або Красногори.1646, червень 1. Міські привілеї для Жванця


XVIII ст.:


1701, червень 4. Король Август ІІ уповноважує Мартина Контського, воєводу київського, до заміни шанців чи замку на місто на німецькому праві з назвою Окопи Святої Трійці (Balinski M., Lipinski T. Starożytna Polska. - t.III.  - c.174)

✔️1701, липень 12. Ярмарки для Товстого

1701, липень 12. Привілей для Міхала Жевуського на проведення ярмарків у його дідичному містечку Оринині (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.15. - p.100)

1701, 4 серпня. Заснування містечка Борщів у Подільському воєводстві вельможного Героніма Залуського, каштеляна равського (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.15. - p.113)

1701, 4 серпня. Заснування містечка Улашківці у Подільському воєводстві вельможного Героніма Залуського, каштеляна равського (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.15. - p.113

1702, лютий 18. Надання ярмарків містечку Явшів (Jawszow) у Подільському воєводстві вельможного Миколая Коссаковського, каштеляна київського (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.15. - p.155)

1702, квітень 29. Привілей для Яна Конєцпольського на проведення ярмарків у його дідичному містечку Королівка у Подільському воєводстві (AGAD, MK S, cz.2, s.186)

1703, серпень 3. Запровадження в місті Летичів чотирьох ярмарків (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.16. - p.86)

1703, 27 вересень. Привілей на проведення чотирьох ярмарків у містечку Дунайгрод на Поділлі (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.16. - p.101)

1710, січень 10. Міські привілеї для Смотрича

1720, березень 8. Запровадження ярмарків та щотижневих торгів у містечку Купчинці у Подільському воєводстві (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.19. - p.257)

1720, березень 12. Заснування містечка Снітків (Sinitky), що знаходиться в Летичівському повіті та належить Богушу, галицькому чашнику (Згадка: AGAD, MK S 19, s.265)

1720, 28 листопад. Королівський привілей на заснування з села містечка Почапинці, та надання йому магдебурзького права (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.19. - p.335)

1720, 28 листопада. Королівський привілей на заснування з села містечка Устечко та надання йому магдебурзького права (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.19. - p.335)

1720, 28 листопад. Привілей на проведення ярмарків в містечках Сидорів, Гримайлів, Стара Синява, Тарноруда (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.19. - p.336)


1722, листопад 22. Ярмарки для містечка Muhara на Поділлі (згадка: AGAD, MK S 20, s.49)

1723, січень 8. Надання ярмарків містечку дідичному Сутківці у Подільському воєводстві (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.20. - s.82)

1723, січень 8. Надання магдебурзького права та ярмарків містечку Bogussow, що лежить у Летичівському повіті Подільського воєводства (Згадка: AGAD, MK S 20, s.87)

1723, січень 8. Ярмарки для містечка Калюс на Поділлі (Згадка: AGAD, MK S 20, s.87)

1726, лютий 17. Надання торгів містечку Кадиївці, дідичному маєтку Жевуських (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.20. - p.175)

1727, квітень 23. Надання чотирьох ярмарків містечку Нігин та Чорнокозинці (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.21. - p.147)

1727, квітень 26. August II, król polski nadaje m. Sawińce w woj. podolskim, ziemi kamienieckiej, będącemu własnością Michała Potockiego, starosty trembowelskiego targ tygodniowy w każdy piątek oraz 4 jarmarki rocznie w następujących terminach: 7 stycznia, 25 marca, 9 maja, 1 października (Згадка: AGAD, MK S 21, s.160; оригінал: AGAD, Zb. dok. pap. nr 4305)

1730, жовтень 20. Чотири щорічні ярмарки для для м.Озаринці в Подільському воєводстві Яна Дідушицького (AGAD, MK S 20, s.284)

1739, червень 20. Ярмарки для Студениці

1744, березень 11. Король надає вельможному Августові Александру на Клеваню та Жукові князю Чарторийському, воєводі та старості руському, привілей на проведення ярмарків у містечку Сатанів (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.25. - p.154)

1746, грудень 12. Підтвердження заснування міста Макова у воєводстві Подільському шляхтича Францішка Маковецького з наданням німецького права, ярмарків та торгів (AGAD, MK S 27,  p.56)

1748, липень 15. Заснування містечка Його Королівської Величності Летнівці, що у Подільському воєводстві та Летичівському повіті (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.28. - №9. - s.74)

1750, серпень 22. Заснування міста Шатави

1754, серпень 30. Надання чотирьох щорічних ярмарків Заліщикам на Поділлі в Дзвиняцькому ключі над Дністром у маєтку ясновельможного Станіслава Понятовського, краківського каштеляна (AGAD, MK S 27, p.312)

✔️1754, грудень 5. Ярмарки для Гусятина

1757, жовтень 11. Заснування містечка Курилівці у воєводстві Подільському, летичівському повіті, з села тієї ж назви, шляхтича Коссаковського, каштеляна кам’янецького (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.27. - p.406)

1758, жовтень 11. Запровадження дев’яти нових щорічних  ярмарків в містечку Купин, що в землі Кам’яецькій, шляхетного Олександра Томи із Змігрода Стадніцького, підкоморія подільського. (AGAD, MK, S 27, №10., s.446)

1758, листопад 18. Заснування містечка Котюжани у Подільському воєводстві Станіслава Малаховського (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.27. - №12. -s.451)

1759, липень 15. Запровадження трьох ярмарків у містечку Копайгрод, що в Летичівському повіті (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.29. - s.91)

1759, вересень 12. Привілей на 8 ярмарків для села Котюжани в Подільському воєводстві власників подружжя Станіслава і Маріанни Малаховських (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.29. - s.175)

1760, травень 20. привілей на ярмарки в місті Жванець Мацея Лянцкоронського (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.29. - s.215)

1761, червень 11. Надання чотирнадцяти ярмарків для маєтків Більче у воєводстві Подільському в повіті Червоногородському, шляхтича Теодора Потоцького (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.27. - p.525)

1761, лютий 3. Запровадження ярмарків у містечку Пилява, що у Летичівському повіті (AGAD, MK, Sigillata. - Sygn.29. - s.215)

1762, липень 21. Привілей на містечко Біскупське Устечко, яке лежить у Подільському воєводстві (AGAD. - MK,S. - Sygn.29. - s.311)

1763, квітень 25. Lokacya miasta Podole nazwanego ze wsi Buczniowiec w woiewodztwie Podolskim, powiecie Latyczowskim na granice krolewskim leżącey prawu dożywotniemu urodzonego Emeryka Stanisława Ostrowskiego, horodniczego woiewodztwa bracławskiego podległey (AGAD, MK S 29, s.399)


1766, травень 2. Ярмарки чотиритижневі на день святого Марка Євангеліста згідно руського календаря в місті ЙКВ дідичному Заліщики в Подільському воєводстві (Згадка: AGAD, MK S 31, f.70v)

1766, травень 2. Ярмарок чотиритижневий на день святого Івана Хрестителя згідно руського календаря в місті ЙКМ дідичному Язлівцю (Згадка: AGAD, MK S 31, f.70v)


___________________________________________________________________________________

ІНШІ:

*    *    *