неділя, 29 грудня 2019 р.

Анна Лянцкоронська з Іскшичина та на Ягільниці дідичка, зі згодою свого чоловіка Героніма Лянцкоронського з Бжезя, старости Скальського, визнає всі права на маєтки дідичні: Балин, Новосілка та Іляшківці, що в Кам’янецькому повіті знаходяться, та королівський маєток із записаними сумами грошей на ньому: містечко Лехнівці або по-іншому Давидківці з селами Висядки, Звихлівці, Свідерово та Рогізна, що на річці Нічлава, на доживотне тримання Геронімові Філіповському з Зеклюка. Краків, 9 липня 1553 року


Копія: AGAD. - MK. - Sygn.83. - f.311-314;
Регеста: MRPS. - p.V. - №1636;
Заголовок копіїста: Donatio bonorum omnium per generosam Annam Lanczkorunska generoso Hieronimo Philipowski.

пʼятниця, 20 грудня 2019 р.

Король Сигізмунд І записує Миколаєві Іскшицькому, стольникові Кам’янецькому та короліському придворному, 100 флоренів на містечко Давидківці у Подільському воєводстві. 21 травня 1519 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.34. - f.76-77;
Регеста: MRPS. - p.IV. - №2995;
Заголовок копіїста: In eodem oppido Dauidkowicze inscriptum sunt prefato Nicolao Jsksziczky centum florenorum [..] et que non debet a quopiam exemendi que domini vixerit.

Король Сигізмунд І Старий записує Миколаєві Іскшицькому, стольникові Кам’янецькому, 100 гривень на містечко Давидківці. 7 жовтня 1521 року

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.37 . - f.264;
Регеста: MRPS. - p.IV. - №3922;
Заголовок копіїста: Inscripcio centum marcarum in oppido Dawythcowycze, generoso ac strenuo Nicolao Jskszyczky.


Король Сигізмунд І Старий записує Миколаю Іскшицькому, стольникові Кам’янецькому ще 160 гривень до вже записаних 800 на містечко Давидківці. На сеймі в Пйотркові, 12 лютого 1525 року


Копія: AGAD, MK 38 ,s.191-193;
Регеста: MRPS. - p.IV. - v.1. - №4650;
Заголовок копіїста: Generosi ac strenui Nicolai Jskszyczki super Dauidowcze ut villis ad id pertinentis.

понеділок, 16 грудня 2019 р.

Король Сигізмунд Старий дає згоду Миколаєві Сенявському, каштелянові Белзькому викупити містечко Давидківці разом з селом Пилатківці у повіті Кам’янецькому з рук Анни, дочки покійного Миколая Іскшицького, підкоморія та старости Кам’янецького. 30 вересня 1540 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.62. - f.115v;
Регеста: MRPS. - p.IV. - v.3. - №20421;
Заголовок копіїста: Dauidkowcze et Pilatowcze.

Anno domini millesimo quingentesimo quadragesimo, feria quinta in crastino festi sancti Michaelis archangeli, datus est simplex consensus generoso Nicolao Sienyawsky, castellano Belzensi et exercitum campesti campesti ac Haliciensi et Colomiensi capitaneo, oppidum Regium Dawidkowcze ac villam Pilathowcze in districtu Camenecensi sittum de manibus generose Anne, filie generosi olim Nicolai Jskrzicki, succamerary et capitanei Camenecensi seu aliorum quorumcumque illorum modernorum possessorum redimere. Littere extradite in forma cancellarie solita.


Король Сигізмунд Старий дає згоду Миколаєві Іскшицькому викупити половину містечка Давидківці з прилеглими селами на Поділлі з рук Станіслава та Яна Свирчів. 21 травня 1519 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.34 . - f.76;
Регеста: MRPS. - p.IV. - v.1. - №2995;
Заголовок копіїста: Consensus pro d[omini] Jskrzyczki ad eximen[dam] dimidiu[m] op[p]idi Dauidkowicze.

Anno, die et loco. quibus supra, consensus Maiestatis Regia generoso Nicolao Jskszyczky dimidium oppidi Dawydcowycze cum omnibus eius possessionibus ac villis ex antiquo ad idem oppidum quomodolibet spectantibus in terris Podolie sittum de manibus nibilium Stanislai et Joannis Swyrczowye redimere. Littere extradite in forma cancellarie solita et consueta.пʼятниця, 13 грудня 2019 р.

Підтвердження застави містечка Колодрібка, що належить до Скальського староства, Єроніма Лянцкоронського із Бжезя, старости Скальського, на суму 800 злотих для Каспера Вільковського, що була без королівської згоди. 4 травня 1556 року

Копія: AGAD . - MK. - Sygn.87. - f.278-278v;
регеста: MRPS. - p.V. - №7428 ;
заголовок копіїста: Confirmatio oblig[ati]onis oppidi Kolodrubka.

Великий князь литовський Вітовт записує 50 гривень подільськими напівгрошами Єськові Нешевичу на пустці Ярополкове дворище у Подільській землі. Острог, 17 вересня 1427 року


Оригінал: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Pergaminy, №361;
Публікація: Акты ЮЗР. - Т.1. - с.10. - №17;  Розов В. Українські грамоти. - с.108-109. - №59.


Мы великий князь Витовтъ дали есмо Еську Нешевичу дворище Ярополково пустое осаживати ему собѣ и роспахивати собѣ, а на то дворище запсали есмо ему сею нашою грамотою пятьдесять гривенъ подольскими полугрошки, а коли быхомъ хотѣли любо сами взяти в него то селище его осаженье и распашь или кому быхомъ приволили викупити тогды имаемъ заплатити ему пятьдесять гривен полугрошки по той личбе какъ оу подольской земли идеть, а писан в городѣ Острозѣ в лѣто после Христова народженья тисяча и четыреста и 27-є лѣто сентября оу 31 день индикта оу 6

Довкгирдъ правиль

вівторок, 22 жовтня 2019 р.

Заснування містечка Уланів. Пйотрків, 13 квітня 1552 року

Король Сигізмунд Август дозволяє шляхетним Петрові, Луці, Юрію та Іванові Дукадзіновічам Македонським заснувати містечко Уланівці в землі хмільницькій, та встановлює там щорічні ярмарки на свято Вознесіння Господнього та святого Миколая (6 груд.), а також щотижневий торг в неділю.

Копія: AGAD, MК 82, f.191-193;
Регеста: MRPS V, №5708;
Заголовок копіїста: Fundatio oppidi Vlanow.

середа, 16 жовтня 2019 р.

Локаційний провілей для містечка Міхал

Король Сигізмунд ІІІ Ваза дозволяє спадкоємцям покійного Міхала Станіславського, підкоморія Подільського, заснувати нове місто Міхал* (Mihal) в Кам’янецькому повіті та Подільському воєводстві; надає тому містові магдебурзьке право, усуваючи всі інші права, та витягує всіх міщан з-під юрисдикції усіх урядників; магітратові дає право використовувати для усіх своїх грамот та актів печатку із зображенням стрільця, що стріляє з лука; та встановлює три щорічних ярмарки: на свято Обрізання Господнього, на неділю Regationum, на Воздвиження Святого Хреста; щотижневі торги у четвер. Варшава, 8 березня 1605 року.

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.150. - f.39v - 40v;
Заголовок копіїста: Jus maydeburgense oppido Mihal.

Поновлення міських привілеїв для Дунаївців

Король Сигізмунд ІІІ Ваза за зверненням спадкоємців покійного Михайла Станіславського, підкоморія Подільського, поновлює міські привілеї для містечка Дунайґрод; надає містові магдебурзьке право; звільняє міщан від юрисдикції усіх урядників; зобов’язує магістрат використовувати печатку із зображенням журавля з каменем в одній лапі, для усіх міських документів; та дарує право проводити щорічні ярмарки: один на свято Станіслава єпископа в маю, другий на Яна Хреститиля, третій на свято Всіх Святих, та четвертий на свято Трьох Королів; щотижневі торги - в понеділок. Варшава, 8 березня 1605 року.

понеділок, 7 жовтня 2019 р.

Лист від Яна Собеського до краківського єпископа Єнджея Тшебіцького. Зі Львова, 17 серпня 1672 р.

Опубл.: Acta historica, vol II, pars. II, ст. 1051-1052.

_____________________________________________________________________________________

Копія листа від Яна Собеського до воєводи Белзького. Дано в обозі під Гошевим, 26 жовтня 1672 р.

Опубл.: Acta historica, vol II, pars. II, ст. 1097-1098.
_________________________________________________________________________

пʼятниця, 16 серпня 2019 р.

Розписка Яна Длуського, слуги скалецького старости Лянцкоронського, про сплачені податки з сіл скалецького староства. Кам’янець, 14 листопада 1570 року

Оригінал: AGAD, ASK I, nr.45, f.312.


Ja, Jan Dluski, sluzebnik je[go] m[o]sczi pana starosti Skalskiego vyznawam them moiem pisaniem oddal urodzonemu panu Wawrzinczowi Milieskiemu sedzie grodzkiemu Kamienieczkiemu i poborczi KJMczi woiewodztwa Podolskiego, poboru KJM na sejmie przestim Warszawskiem uchwalone, ze wsi nizei opisany, do starostwa Skalskiego nalierzaczych them objczaie.
Naprzod z Kolodrupki plugow 11, po gr. 10, komornikow 3, per gr. 6, z hultaia 1, gr. 12, od rzemiesnika 1, gr. 2, od korczmy gr.24.
Z Sienkowa z plugow 11, od kola mlinskigo 1, gr.12, od komornikow 5 fl.1;
Zozulince z plugow 5, od komornikow 2, gr.12;
Hluboczek z plugow 12, od komornikiw 9;
Laianowce z plugow 8, od kol 3, od komornikow 5 fl.1, od palenia gorzalki gr.12, od rzemiesnikow 2, od [h]ultaia 1, gr.12;
Zylince z plugow 5, od komornikow 3 po gr.6;
Czygany z plugow 7, komornikow 5, fl.1;
Jaroslaw z plugow 6;
Zahukowie z pluga iednego;
Wisniowiecz z plugow 6, od kola mlinskiego gr.12;
Holienisczow z plugow 6. A dla swia decztwa temu pieczecz moie prziczisnale. Datum w Kamiemczu, 14 novembrum, an[no Domini] 1570.
[Locus sigilli]

вівторок, 30 липня 2019 р.

Король підтверджує Єжи Лютомирському та його дружині Анні пожиттєве посідання села Бережанка в Скальському старостві. 5 лютого 1606 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.150. - f.195-195v;
Заголовок: villa Brzezanki Georgio Luthomirski in solidum confertur.


Подружжя Пясечинських відступає подружжю Гонсьоровських маєток Покляки. 2 червня 1627 року

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn,173- f.455-456;
Заголовок: generosi Piaseczynskie conjuges de bonis Pokleki generosis Gasiorowskim conjugibus cedunt.


понеділок, 29 липня 2019 р.

Король зберігає Янові Скорошовському пожиттєве володіння державою села Бережанка в Кам’янецькому повіті. 17 квітня 1539 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.58. - f.117v-118;
Регеста: MRPS. - p.IV. - №19712;
Заголовок копіїста: conservacio ad tempora vitae Joannis Skorozowski.

Sigismundus etc. significamus tenore presentium etc. quia supplicationibus quorundam consiliariorum nostrorum per nobili Joanne Skorozowski tenutario ville nostre Brzezany in terra Podolie et districtu Camenecensi sitte nobis factis benigne annuens, eundem volens ad nostra et reipublice regni nostri servicia reddere propensiorem et magis obligatum in tenuta et possession ac usufructu ville nostre prefate Brzezany in qua sexaginta marcas pecunniarum a nobis prioribus litteris nostris gabet inserupt ad tempora vite ipsius extrema reliquendum duximus et conservandum, reliuquimusque et conservamus harum serie litterarum, ita [uzt] ad qui dni vixerit nostri subaritorum nostrorum predictam villam nostrum Brzezany de manibus ipsius Joannis Skorozowski redimere consentiemus, neque successors nostri consenere. Si tamen nos ipsi eam ipsam villam ab illo redimere voluerimus id liberum erit nobis facere nostris pecunnys proprys per mensa duntaxat nostra regia; non aut aliquo alio modo et pretext successoribus eciam nostris eandem illum redimendi facultatem reservamus, juribus […] omnius nostris regalibus ibidem salvis manetibus, harum quibus sigillum nostrum est subappensum testimonio litterarum. Datum Cracovie ut supra.

Relatio venerabilis Samuelis Maczieiowski
 r.P. vicecancellarii

неділя, 28 липня 2019 р.

Згода шляхетному Мартинові Вольському на відступлення прав на село Гуштин, що в Скалецькому старостві, - Янові Кухорському. 17 грудня 1621

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.167. - f.100v;
заголовок копіїста: consensus nobili Martiano Wolski ad ceden villa Kustin capitaneatus Skalensis in personam Ioannis Kuchorski.


Король надає село Бережанку, що в Кам’янецькому повіті, Миколаю Стогнєву. 21 листопада 1621 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.167. - f.91-91v;
Заголовок копіїста: villa Brzezanki districtu Camenecensis generoso Nicolao Stogniew confertur.


Король надає Кам’янецьке земське суддівство Адамові Подфіліпському. 5 серпня 1621 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.165. - f.370-370v;
Заголовок копіїста: iudicatus terris Camenecensi generoso Adamo Podphilipski confertur.


субота, 27 липня 2019 р.

СПИСОК УЧАСНИКІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ с. ЛЕТАВА

Джерело: Сайт ЦАМО РФ Герои войны 1914-1918 рр.
Зібрав та упорядкував: Юрій Сомик


Король дарує королівське село Бережанку, що знаходиться в повіті Кам’янецькому, Станіславові Мілевському, підстолієві подільському, піхотинцю кам’янецького замку. 23 жовтня 1621 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.167. - f.61;
Заголовок копіїста: Villa Brzezanka in districtu Camenecensi generoso Stanislao Milewski confertur.


Король дарує село Гуштин в Скалецькому старостві Мартину Вольському. 30 червня 1621 року

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.165. - f.380-380v;
Заголовок копіїста: Villa Kustin in capitaneatu Skalensi sittum Martiano Wolski confertur.

вівторок, 23 липня 2019 р.

Король підтверджує показання Зигмунта Блажовського, складених перед книгами коронної канцелярії та який иступив в якості опікуна і від імені Яна та Блажея та від неповнолітнього Міхала Костженьовських. Він викликав Лукаша Серного за суму 112 гривень, які був винен, згідно королівського указу з сіл Степанківці і Покляки, які Серний отримав від короля в доживоття. 18 квітня 1589 року

Регеста: SKM, t.IV, №574Król potwierdza zeznanie Zygmunta Błażowskiego, złożone przed księgami kancelarii koronnej. Wystapił jako opiekun i w imieniu Jana i Błażeja oraz małoletniego Michała Kostrzejowskich. Zeznał pokwitowanie Łukasza Sernego z sumy 112 grzywien jakie był winien mocą dekretu królewskiego ze wsi Stepanikowce i Pokleski, które Serny uzyskał od króla w dożywocie. Jan i Błażej złożą zeznanie w sprawie na najbliższych roczkach kamienieckich, Michał zaś gdy dojdzie do pełnoletności w grodzie kamienieckim. łac. Datum: Warszawa, na sejmie. Relacja podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego.

Заголовок копіїста: Blazowski nomine Kostrzejowskich Lukam Serny quietat.

середа, 10 липня 2019 р.

Підтвердження привілеїв містечку Зіньків. Люблін, на сеймі, 14 червня 1566 року

Король підтверджує грамоту Анджея Одровонжа зі Спрови, воєводи та генерального старости руських земель, даної в Зінькові 6 вересня 1458 року, на заснування містечка Зіньків; а за проханням Яна Христофора, графа з Тарнова, воєводи Войніченського, старости Сандомирського та Стрийського, встановлює в тому містечку два ярмарки щорічних: на свято П’ятидесятниці та Михайла (29 вер.)
Регеста: MRPS. - p.V. - v.1. - №3258;
Копія: AGAD. - MK. - Sygn.99. - f.275-277v;
Заголовок копіїста: Confirmatio priuilegii oppidi Zynkow.

вівторок, 9 липня 2019 р.

Заява галицького хорунжого Стефана Злочовського стосовно здійсненого пограбування Геронімом Лянцкоронським, котрий тоді був під турецьким захистом, села Ланівці. Гродський суд м.Галич, 5 січня 1674 рік

Оригінал: ЦДІАУЛ. - ф.5. - оп.1. - спр.175. - с.46;
Опубл.: Крикун М. Документи комісарського суду Подільського воєводства... с.92.

Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia halicensia personaliter veniens generosus Stephanus Zhczowski, vexilifer, solenniter in et contra magnificum Hieronimum Lanckoronski, succamerarium Podoliae, protestatus est ratione per ipsum contra optimi civis in Republica integritatem et concivium ac concivinorum observantiam contraque omnem animi bene merendi de eadem Republica promptitudinem, imo in ruinam, et ejusdem Reipublicae et incolarum, concivium, in oris Podoliae existentium, post occupationem per Tureas bonorum, in oriis Podoliae existentium, sui, protestantis propriorum, utpote bonorum villae Łanowce, sub potentiam et protectionem turcicam se se applicando, desolationis, subditorum devastationis, censum et dationum ab ipsis recessionis, stagnorum non tamen eidem pretij demissionis, expiscationis et ad decem millia damnorum illationis. Cum quidem protestationem idem protestans promiserat et declaraverat, se latiorem copiam ad acticandum officio praesenti porrexit.

понеділок, 8 липня 2019 р.

Король Сигізмунд І Старий повідомляє, що Станіслав Лянцкоронський,подільський воєвода, дарує королю села Ярослав та Колодрібка та доєднує їх до Скальського замку. Краків, 12 травня 1530 року

Копія: AGAD, MK 45, s.253-255;
Регеста: MRPS, IV, nr.15782;
Заголовок копіїста: Donatio villarum Jaroslaw et Colodrobka, maiestati regie, per magnificum Stanislaus Lanczkorunski, palatinum Podolie.

In nomine Domini, amen, ad perpetuam rei memoriam; nos, Sigismundus, Dei gracia rex Polonie, magnus dux Lithwanie, necnon terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiavie, Russie, [. . .] Prussie ac Masovie dominus et heres. Significamus etc., quomodo magnificus Stanislaus Lanczkorunsky de Brzezie, palatinus Podolie et capitaneus Camenecensis, tenutariusque Scalensis et heres villarum suarum Jaroslaw et Colodrobka, coram nostra Maiestate Regia, personaliter constitutes non compulsus neque coactus sed nec aliquot denio errore seductus sanus mente et corpore racionis existens maturaque deliberacione et consilio suis prehabitis memoratas villas suas hereditarias Jaroslaw et Colodropka castro nostro et oppido Skala adiacent per eiusdem Stanislaum in punciarum possesso et ad vitam eius cum favore nostro Regio possidendo cum omni iure et proprietate prout prefate due ville et quelibet earum seorsum in suis metis ac limitibus sunt distincte ac limitate nihil juris dominii et proprietatis pro se successoribusque suis legittimis in villis prefatis penitus reservando, sacratissime nostre Regie maiestati et successoribus nostris Polonie Regibus pro tempore presentibus dedit, donavit, inscripsit et resignavit, datque, donat, inscribit et resignat; perpetuo et in evum easdem villas utrasque ad castrum nostrorum Skala et ad fiscum nostrum adiugendo et incorporando dans et concedens dictus Stanislaus Lanczkorunsky nostre Maiestati villarum prescriptarum Jaroslaw et Colodropka; realem et actualem intromissionem possessionem ex tunc prout ex nunc et econtra per nos et successors nostros hereditary acceptandam et per Maiestatem nostrum successoresque nostros Reges Polonie pro tempore existentes simul cum castro et oppido bonisque nostris prefatis Skalensibus duratura temporibus perpetuis tenore presencium mediante; quia vero bona prefata Omnia Skalensia sibi Stanislao Lanczkorunsky ad extrema  vite sue tempora de gracia nostra speciale iamdudum  inscripsum ita volumus et in presenciarum ut eisdem omnibus bonis nostris Skalensibus villas prefatas Jaroslaw et Colodropka nostras iam factas ad presents Regales ac fiscum nostrum Regium possidendas dictus Stanislauw toto tempore vite sue fieret possessurus juxta vim et contmenciam inscripcius vitalis super bona Skalencia prefata a nobis dudum assecnte lacium ob loquentis post cuiusquidem Stanislai mortem ville prefate Jaroslaw et Colodropka nobis ad presens donate unacum bonis nostris omnibus Skalensibus ad nos et successors nostros fiscumque nostrorum Regium devolventur pleno jure juribus nostris Regalibus per Omnia salvis remanendum summis tamen principalibus obligata foriis pecunniariis sibi Stanislao in super castro, oppido, advocatiaque ac villis aliis nostris quibuscumque [c . . .] ac divisim obligatorieque per eum hactemus possessis et per ipsum in easdem bonis cum favore nostro Regio habitis dumtaxat exceptum. In cuius rei testimonium etc. Datum Cracivie, feria quinta post festum Natalis s.Stanislai in maiio, anno Domini MDXXX; regni nostri XX quarto, presentibus ibidem . . . (список свідків)

пʼятниця, 5 липня 2019 р.

Люстрація села Летава (витяг з люстрації королівщин) 1570 року


Публікація: Жерела до історії України-Руси. - Т.7. - с.106-07.

Lethowo dworziscze wies – they wszi iesth possessorem Stanislaw Dobek, sendzia ziemski kaamienieczki, kthorą on naprzod począl ossadzacz, w kthorey iesth liudzi ossiadlich 8, daya czinszu per flor 1, kur po 2, valor. gr. 1, yayecz po 20 per gr. 1, fac. 8. 16. 0. Szwobodnich liudzi na then czas thilko yesth 6, kthorzy yescze mayą woliey do 4 liath, a ysz ich belo więczey za reuisiey, thedi szie rozbiegli do Voloch a drudzy vimarli.
Szluska thesz iesth iedem, kthori nicz nie daie, thilko z listhi yezdzi, kendi mu kaza.
Dzieszeczini psczelney dostalo size thak rok pniow 4, kaszdi per gr. 20, facit 2, gr.20.
Dani baraniey dostawa szie w trzecziem roku baranow 5, per gr.15, fac. 2.15.0. 
Karczma thesz iesth, kthora szam p.Dobek zbudowal, czini per arendam na rok flor.10.
Sthawek thesz iesth malo przeszuszni, i niespusthni, kthorego thilko na ziwnoscz uziwayą.
Folwarczek thesz tham iesth, w kthorem szie uradza zitha kop 80, pszenicze kop 50, owsza kop 60, grochu kop 10, ieczmienia 60, prossa 20;  tho wszithko computuyącz wiedlie taxi kamienieczkiey za rowną miarą y czeną, fac. 109/8/4,5. A then folwarczek szam szwem plugiem obrobya, bo mu szi liudzie nicz nie pomagayą.
Summa villae, productis omnibus oneribus fac. Flor. 58/28/1

субота, 29 червня 2019 р.

Поборовий реєстр Подільського воєводства 1552 року


Regestrum exactionis lan[..] Pÿotrkoviensi pro rata festi Assempcionis beate Mariae virginis de kmetonibus per grossos duos, sczos civilis eadem antiquas quietationes, popones ruttenici per florenorum unum. Nobiles kmetones non habentes per fertonem utraque rata per grossos sex.
Anno Domini 1552
Mensis septembris prima

Zwanÿecz d. Srocziczki per d. Nadolski de curÿs 14
Renszkowcze d. Herburtowna per Fetorcz de curÿs 11, pop
Loÿewcze d. Loÿewskich per ipsos d. De curÿs 9
Zÿelencze Skowrodinska cum Zyelenÿcki de curÿs 4
Balina per Mosszinski de curÿs 24, rota 1, korzeczne, pop
Nowosÿolka Kostÿnk de curÿs 9
Tarnawa d. Herburth, de curÿs 20
Verbka Herburth cum Kadeczki de curÿs 11
Humÿencze Choczimirski, de curÿs 10
Stupincze d. Jaczimirski cum d. Herburthowa de curÿs 9
Lÿssÿecz d. Vÿlkowski de curÿs 4

[165v]
Kolibaÿowcze d. Vinarski de curÿs 3
Boriskowcz d. Bąk, de curÿs 1
Kolczeÿowcze d. Bąk, de curÿs 12
Kalinÿe, d. Bąk, de curÿs 1
Kniaze cum Derewÿani, de curÿs 9, rota 1 minor
Besznoskowcze, Jaczimirski, de curÿs 6
Besznoskowcze, Chodo[..]ski, de curÿs 6
Besznoskowcze, Gardiani, liber
Besznoskowcze, Giatar, liber
Suprunkowcze, de curÿs 7
Lestkowcze, de curÿs 14, rota 2 maiores
Dunaÿowcze, d.Herburtowa, de curÿs14, rota 2 maiores
Worobÿeÿowcze, d. Skowroduska, Zÿelenÿczki, Jwanowski, de curÿs 10
Bahawicz, d. Kolbus, de curÿs 9
Czwÿklÿewcze dwoÿe de curÿs 16, rota 1 minor
Sokol, Czwÿklÿewski, de curÿs 20, pop
Usczÿe, Czwÿklÿewski, de curÿs 14, rota 2 maiores
Moksscza, Choczimÿrski, de curÿs 8
Lanÿewcze ambo Czermÿeski, de curÿs 18
Sczÿthnÿowcze, Czermÿeski, de curÿs 9
Zubrowcze [...] de curÿs 5
Ostrowczincze, Choczimÿrski, de curÿs 10
Hawrilowcze, Strus, de curÿs 13, pop

[166]
Ruda
Chodorowcze, Krempski cum Kopiczinski, de curÿs 17, rota 1 minor
Knÿahinin, Srocziczkich, de curÿs 19, molendinum, pop

Kadÿowcze, Srocziczkich, de curÿs 14, rota 1 maior
Nowosÿelcze Herburtoweÿ, de curÿs 11
Podphilipÿe ambarum sortis de curÿs 18, rota 2 maiores, pop
Nagorzanÿ, Milanowski cum Dzyrtczich de curÿs 9
Zawale per Jhnath, de curÿs 20, rote 2
Krogulecz
Rzepincze de curÿs 5
Fredrowcze, Podphilipski, de curÿs 7
Laskowicza d. Episcopi, de curÿs 9
Volzek d. Episcopi, de curÿs15, pop
Chropotowa, Episcopi, de curÿs 3
Zÿnkowcze Episcopi de curÿs 3
Pudlowcze, d. Swÿrscz, de curÿs 2
Czÿolkowcze, d. Lenarth, de curÿs 2
Kaczebÿew, Swÿrscz, de curÿs 4
Kipthincze d. Episcopi de curÿs 4
Ormÿanÿ, Wolski cum Radeczki de curÿs 8
Bÿela, Buczaÿski de curÿs 6
Kobaczowcze d. Episcopi de curÿs 2
Tatarÿ
Podgrodzÿe
Wÿsnÿowÿecz d. Lanczkorunski de curÿs 14, pop

[166v]
Hrÿczkow d. capitanei de curÿs 7
Kudrÿncze
Loÿanowcze d. Lanczkorunski de curÿs 16, rota 3 [...]
Zÿlincze d. Lanczkorunski, de curÿs 6
Czÿrkowa Pssarski de curÿs 6
Mÿelnÿcza Czermy[..]ski de curÿs 20. Pop
Wladkoecze alias Mÿkolaÿowcze, Czermyeski de curÿs 9
Zwÿnÿacze, Czermyeski de curÿs 7
Olhowÿecz, Herburta cum Czermÿenski, de curÿs 20,  pop
Cziganÿ, d.Lanczkorunski, de curÿs 10
Zalucze, Podphilipski, de curÿs 15
Poklÿeki, subiudicis, de curÿs 3
Mÿlÿewcze, Dzÿetrzicz cum Mÿlanowski, de curÿs 16, rota 2 maiores, pop
Chodÿowcze, Chodÿowski, de curÿis 6
Jagÿelnÿcza villa, d.Lanczkorunski, de curÿs 6
Szmankowcze, Lanczkorunski, de curÿs 10
Ibidem Dzÿetrzich
Ibidem Tworowska, pestis
Lostowcze, Kostÿnka et Stanislai, de curÿs 5
Issakowcze, Kostÿnka cum Radeczki, de curÿs 5
Boriskowcze, strus, de curÿs 9
Voÿthkowcze, Strus, de curÿs 9, rote maiores 2, pop

[167]
Mÿchalkow, Czermyeski, de curÿs 6, rota 1 minor
Usczÿe, Episcopi, de curÿs 14, rota 1 minor
Jlÿaszkowcze [пропуск] de curÿs 5
Pÿszczathincze, Podphilipskich, de curÿs 15
Panÿewcze, Zÿelenÿeczki, Skowrodinska, Iwanowski, de curÿs 8
Zalessÿe, Episkopi, de curÿs 8, pop
Holenÿszczow, d.Lanczkorunski, de curÿs 13
Swÿrczkowcze, Swÿrczkowski cum Jassienski, de curÿs 7
Maszkathowcze, Barsczowski, de curÿs 17
Borszczow, eiusdem, de curÿs 3
Mÿszkow, d.Lanczkorunski, de curÿs 8
Vassÿlkowcze, pestis magna
Babÿncze, d.Kÿemlÿcz, de curÿs 15
Krzÿwcze, eiusdem, de curÿs 11, pop
Sapuchow deserta
Hlebow deserta
Prossÿathkow, Dobromÿrski cum Szcziczki, de curÿs 2
Calus, d.Herburth, de curÿs 3
Subocz, Volski, de curia 1
Studenÿcza deserta
Sokolecz deserta
Kulawÿ, Pÿasseczki, de curÿs 18, pop
Czarnavoda, Pÿasseczki, de curÿs 4
Pÿasseczna, eiusdem, de curÿs 19, rota 1 [korzeczuv?]

[167v]
Karapczeÿow, Pÿasseczki, deserta
Dulÿbÿ, eiusdem, deserta
Zalucze, iudicis, de curÿs 12, rota 2 maiores
Jarmolÿncze, Jarmolinski, de curÿs 11, pestis magna
Vÿchwathnÿewcze, d.Jaczimÿrski, de curÿs 2
Leszkowcze deserta
Sawincze deserta
Kupin, Szweÿkowski, de curÿs 3
Skÿpcze, eiusdem, de curÿs 3
Olexincze, eiusdem, de curÿs 4
Sÿÿekÿerzincze, Sÿekÿerzinski, de curÿs 9, rota 1 maior
Borsukowcze, Kukÿzowski, de curÿs 3
Charzewcze, Lanczkorunski, de curÿs 4
Zuczko grossi 12, nobilis
Pÿlathowcze, poponis, de curÿs 2
Czarnokuncze, Jaczimÿrski cum Karapczewski, de curÿs 9, pop
Zahukowÿe, d.Lanczkorunski, de curÿs 6
Husshÿcza, Karapczewski cum Jaczimirski, de curÿs 11, rota 1 maior, pop
Tÿmkow, Jaczimirski, de curÿs 6
Kucza, eiusdem, deserta
Pssÿecz, eiusdem, deserta
Krziwcze, Zemboczki, de curÿs 5

[168]
Bakotha, Jaczimirski, de curÿs 2
Ibidem Karapczewski, de curÿs 2
Ibidem Radeczki, de curia 1
Ibidem Volski, de curia 1
Teremcze, Radeczki cum Volski, de curÿs 6
Trÿchowcze, d.Episcopi, de curÿs 10
Solopkowcze, Karapczewski, de curÿs 10, pop
Sokolowcze, Karapczewski, de curÿs 8, rota 2
Buczaÿa, Zakrzewski, de curÿs 4
Kossowcze deserta
Hrosschewa, Episcopi, de curÿs 4
Brzezanÿ
Schÿszkowcze, d.Jazlowieczki, de curÿs 3
Thÿsscholowcze, Herburt, de curÿs 6
Nesterowcze
Kuzikow, Dobromÿrski, de curÿs 18
Ibidem Potoczki
Ibidem Szczuczki rota 2 maiores
Nihinÿa, episcopi, de curÿs 4
Karapczeÿow, Karapczeÿowski, de curÿs 10, rota 1 minor
Zalescze, Andrea do[..] mortuus propter pesteni [..] dedit
Blÿsczenÿowcze, d.Herburt, de curÿs 3
Ffurmanowcze deserta
Jaczkowcze deserta
Nÿechwÿedowcze, Choczimirski, de curÿs 4

[168v]
Demkowcze, episcopi, de curÿs 5
Kolozubÿncze deserta
Czerncze et Kowalowka, episcopi, de curÿs 10, pop, rotae 2 maiores
Czerna, judicis, de curÿs 2
Casprowcze
Horÿhladi
Pÿeczarne, de curia 1
Olchowÿcz, Swÿrszcz, de curÿs 9, pop
Hrinkowcze, Dambro[ws]ki, de curÿs 2
Vachnowcze, Swÿrszcz, de curÿs 11
Kuthkowcze, eiusdem cum Dzÿetrzich, de curÿs 4
Przewroczÿe, Karapczewski, de curÿs 7
Hussÿathÿn, Swÿrszcz, szoss
Poczapincze, kukczowski, de curÿs 4
 Pÿethnÿczanÿ, Koriczki, de curÿs 3, pestis erut
Dumanow, Tulaphussowa, de curÿs 5
Strzalkowcze, Podphilipski, de curÿs 4
Sÿnkow, d.Lanczkorunski, de curÿs 20, pop
Kolodrobka, Lanczkorunski, de curÿs 18, pop
Zezulÿncze, eiusdem, de curÿs 4
 Volkowcze, Choczimirski, de curÿs 7

[169]
Mÿchalkowcze, Podphilipski, de curÿs, 5
Verbka, eiusdem, de curÿs, 4
Ostapkowcze, Swÿrscz, de curÿs 3
Jaromÿrka, Swÿrscz, de curÿs 3
Suhaÿ (Huhaÿ?)
Adranÿkowcze, eiusdem, de curÿs 3
Strÿowka
Jwanÿkowcze, Prethwicz, de curÿs 13
Borsczowka, Chodorowski, de curÿs 5
Kumanow, Telaphussowa, de curÿs 6
Lethnowcze,
Kuzmÿn, Nowosÿolka, de curÿs 3
Kuhaÿewcze, Herburt, de curÿs 6
Jaroslaw, d.Lanczkorunski, de curÿs 6
Nÿwra, episcopi, de curÿs 4
Tolste, Vassilkowskÿch, de curÿs 6
Perehinka, Prethwicz, de curÿs 5
Oleszkowcze, de curÿs 3
Vassÿlkowcze, Vassilko
Vassÿlkowcze, Prethwicz, de curÿs 3
Czankow, Herburt, de curÿs 3
Serwathincze, Herburt, de curÿs 3
Vÿrschnÿkowcze, Podphilipskÿ, de curÿs 2
Martinkowcze, Chodorowski, de curÿs 2
Trupczin, Czermÿenski, de curÿs 4

[169v]
Zaÿncze, Chodorowski, de curÿs 5
Borzÿakowcze, Lanczkorunski, de curÿs 2
Malinicze

Districtus Czerwonogrodensi
Bÿedrzichowcze, d.Jazlowÿeczki, de curÿs 9, rota 1 maior, pop
Dubrowlanÿ, eiusdem, de curÿs 7, pop
Schÿszkowcze, eiusdem, de curÿs 4
Blaszkowcze, eiusdem
Chmÿelowa, eiusdem, de curÿs 13, pop
Beremÿona, eiusdem, de curÿs 10
Lethacze, eiusdeem de curÿs 3
Grzegorzowcze, eiusdem, de curÿs 4
Sadki, eiusdem
Sutermÿncze, eiusdem, de curÿs 4
Popowcze, eiusdem, de curÿs 5, rotae 2 minores
Lÿssowcze, eiusdem, de curÿs 5, rotae 5 minores
Jwanÿe, eiusdem, de curÿs 4
Torsko, eiusdem, de curÿs 9
Usczÿe, eiusdem
Tolste, Pÿasseczki, de curÿs 5
Swÿdowe, Jazlowÿeczki, de curÿs 7
Zwÿnÿacze, eiusdem, de curÿs 6, pop
Szczithnÿowcze
Bielcze, Jazlowÿeczki, de curÿs 8, pop anffugit

[170]
Sczipowcze, Lanczkorunski, de curÿs 6
Pomorcze, Jazlowÿeczki
Olexincze, Dambro[w]ski, de curÿs 9
Znÿbrodi
Kapusczincze, Szczepanski, de curÿs 4
Holowczincze, Sobol, de curÿs 4, rota 1 minor
Hÿnkowcze, Kostÿuk, de curÿs 5, ratae 2 minores
Chartanowcze, Kulikowski, de curÿs 5, ratae 2 minores, pop
Vorworczincze, Juskowski
Szersschenÿewcze, Kulikowski, de curÿs 4, cum Ambrosi
Rossochaczÿecz, Lanczkorunski, de curÿs 8
Swÿthowa
Zmÿow, Jazlowÿeczki, de curÿs 12[173]
Anno 1552
Contributio civilis que schos vocatur palatinatus podoliae cum eius districtibus

Camÿenÿiecz, libertate gaudet cum poponibus ruttenorum et armenorum sub una donatione Sacrae regiae Maiestatis, ducillorum quoque donatio in qou sum quietatur.

Czerwone, iuxta antiquas quietationes 12 marcas [..] post vastationis Volochorum per Holko advocatum marcas decem solvit, pop.
Ducillorum alias czopowe per eundem Holko per totum annum florenos 3.

Scharawka

Zÿnkow, libertate per gaudel, ex molendino duorum rotarum, pop, propter pestem que erat czopowego flor. 6 solvit per advocatum Valentin. (дописано знизу рядка: molendino rotae 2 maiores )

Skala, iuxta antiquas quietatianes per advocatum Procik marcas nonem, popones 2, judei quatuor. Molendinum haereditari a rotis tribus. Czopowego flor.34 gr.25

 [173v]
Mÿedzibosz, propter mortuum advocati quietatio antiqua amissa. Tanc[] ad mandatum magnifici domini palatini. Schossu [.. ..] fflorenos 20, judei fflorenos 40. Molendinum 2 rotae. Czopowego ffloreni 42, calderia in quibus unum crematur 3, popones 3.

Jazlowÿecz, pestis magna, quod millus aderat in civitate.

Kudrÿncze, per factorum domini Herburt, Voÿthasschik fflorenorum 6. Czopowego [пропуск], pop.

Jagÿelnicza, pestis erat, per advocatum Zorawek marcas 6, 1 caldera unum, pop mortuus propter pestem. Czopowego fflorenorum 4 gr.19. in molendino rotae 2.

Orÿnin, sortium ambarum, antiquas quietationes marcas tres. Czopowego fflor.1, czrukÿew combusta, molen. rote 2.


Czemÿerzowcze, [fedm] antiquas quietationes fflor. Tres. Czopowego gr.13.

[174]
Czarnokozincze, per Czaczki fflorenos 4, pop, in molendino rotae 2. Czopowego fflor. unus, grossos 15.

Dawÿdkowcze, antiqus quitationes marca 1. Czopowe [..].

Smotrÿcz, antiquas quietationes marcas 3. Czopowe [..], in molendino rotae 2, pop.

Nowosÿelcze alias Zabincze, per Jarosz de curÿs 8.

Satanow, libertate gaudebat, contributions civilis marcas unas dedit. Czopowego 1,5 fflor.

Hussÿathin, contributio marc. 1

Lathÿczow, antiquas quietationes marcas 5, pop fflor.1, in molendino rotae 3. Czopowego fflor.14.

Bÿedrzichow Grodek, juxta antiquas quietationes fflor.5, pop, molendinum  combust[..]. czopowego fflor.20.

[174v]
Bar cum eius district non admissum.

Chmÿelnÿk cum eius district non admissum  

Міхал та Марцін Подфіліпські, сини покійного Вікторина Подфіліпського, судді земського Кам’янецького, підтверджують грамоти на володіння маєтками в Кам’янецькому земському суді. 11 квітня 1542 року

Оригінал: ЦДІАУК. - ф.37
Публікація: Bialkowski A. Podole w XVI wieku. - s.194.Anno post nativitatem Domini nostri Jesu Cristi millesimo quingentesimo quadragesimo secundo, feria quinta post festum s. Stanislai in Mayo (11 maja 1542). 

Venientes personaliter ad judicium et acta terrestria camenecensia generosi Michael et Martinus Podphilipsczi, filii olim generosi Victorini Podphilipski judicis terrestris camenecensis, obtulerunt cistam occlusam et obsigiilatam cum privilegiis terrestribus camenecensibus quae praefata cista coram magnifico domino castellano Thworowski ac dignitariorum infrascriptorum (s.) ac tota nobilitate protunc congregata est aperta. In qua inventa sunt privilegia terrestria camenecensia pargaminea olim patri eorum ad fideles manus data et commissa ad servandum. Quae praefata privilegia inventa et restituta sunt numero duodecim et quatuor eorum habentes sigilla prudentia in sericeis zonis et caetera in pargamineis; et litterae papire (sic) regales numero decem. Quae praefata privilegia accipientes praefati magnificus dominus castellanus camenecensis cum generosis dominis dignitariis totaque nobiiitate a praefatis Michaele et Martino Podphilipskych dederunt et commiserunt omnes manu coniuncta ad servanaum in manus generosorum Mathiae Radeczski judici, Michaeli Kostrzewski subiudici, Martino Syekyrzynski notario terrestribus camenecensibus.

пʼятниця, 28 червня 2019 р.

Король переводить село Кормильче, що належить місту Кам’янцю, з земського права - на міське право. 20 квітня 1525 року

Копія: AGAD, MK 39, f.358-361;
Регеста: MRPS IV, №14221;
Заголовок: Translatio ville Cormilcz civitatis Camenecensis de iure terrestri ad ius civile.


Королівська величність надає право шляхетному Талафусові з села Куманів у Подільській землі, повіті Кам’янецькому, закласти місто на німецькому праві Талафусів зі щорічними торгами на свято Петра та Павла (29 чер) та Андрія (30 лист), щотижневі торги у п’ятницю. 10 березня 1539 року

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn. 57 - f.36v;
Регеста: MRPS. - p.IV/1 - №6321.
Заголовок копіїста: Facultas erigendi oppidum Thalaphusow concesit

Anno et loco quibus supra, feria secunda post dominicam Oculi proxima. Sacra regia m[aies]ta[ti]s dedit facultatem nobili . . . . . . Thalaphus de villa sue haereditaria Kumanow in terris Podoliae et districtu Camenecensi sittum, oppidum eius nominis Thalaphussow locare et fundare. [. . .] jus theutonicum eidem oppido dedit, ac insuper tria fora: unum septimanali feriis sextis; duo vero annalia: unum [..] pro festo sanctorum Petri et Pauli apostolorum, aliud vero pro festo sancti Andrea apostoli. Litterae extradite in forma cancellariae solita.
Relatio magnifici Pauli de Volia r. P. cancellarii


Король дає дозвіл Якубові Подфіліпському, каштелянові Кам’янецькому, викупити в Катерини та Барбари Чартовських село Голенищів у Кам’янецькому повіті та записати на тому селі 30 гривень. На сеймі в Пьотркові, 13 лютого 1511 року

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.24 . - f.438;
Регеста: MRPS. - p.IV. - v.2. - №9949;Станіслав Лютомирський, секретар королівський, суми свої на маєтку Бережанка та третю частину млина мід містом Кам’янець на річці Смотрич записує Миколаєві та Станіславові, синам Єжи Лютомирського. В Пьотркові на сеймі, квітень 1567 року

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.101. - f.117-117v;
Регеста: MRPS. - p.V. - №3618.

Збережння прав пожиттєвої власності Миколаєві Лютомирському, синові небожчика Єжи Лютомирського, артилериста Кам’янецького замку, та його дружині, доньки небожчика Станіслава Ляссоцького, підкоморія Сірадського, на село королівське Бережанку та четверту частину млина, що під містом Кам’янець на річці Смотрич. Люблін, на сеймі, 5 квітня 1569 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn. 105. - f.121-122;
Регеста: MRPS. - p.V. - №10087.

Король дозволяє Миколаєві Лютомирському на відступлення прав на королівське село Бережанку в повіті Кам’янецькому, а також млина під Кам’янцем на користь Яна Черміньського, кам’янецького войського. Краків, 29 липня 1591 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.136. - f.258v - 259;
Регеста: Summariusz Metryki koronnej, t.V, №310.

пʼятниця, 21 червня 2019 р.

Підтвердження Марцінові Каліновському деяких угод, 2 січня 1634 року

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.180. - f.603-603v;
Регеста: 2 січня 1634 року в Богдановій околиці над Дніпром, король підтверджує, що перед актами коронної канцелярії став особисто Марцін Калиновський, підкоморій кам’янецький, свідчив про затвердження певних договорів укладених під час його відсутності його дружиною Геленою з Корця, в Кам’янці, Теребовлі та Львові в оренду містечка Гусятин у воєводстві подільському, повіті кам’янецькому з прилеглими селами, а також королівського села Голенищів і містечка Личківці, у воєводстві руському, теребовлянському повіті, також про продаж містечка Умань у брацлавському воєводстві. Реляція Якуба Задзіка, єпископа хелмського і помезанського, канцлера великого коронного // Summariusz metryki koronnej, MK 180/ №860

неділя, 16 червня 2019 р.

Розподіл маєтку Бучацьких. 11 травня 1469 року


Acta in Соlomia die dominico ipso die sancti Georgy et Adalberti martinum anno Domini M°CCCCLXIX (23 квітня 1469 r.) presentibus magnifico et generosis Michaele Mvzylo Capitaneo Colomiensi et Camerariis, Romano Xyazodworszky, Iohanne Advocato Colomiensibus, Iwaszkone Skomroszky, Navoy Labatha, Iwaszkone Czahrowszky et aliis quam plurimis Medionis ad premissa.

Януш з Оринина, підкоморій кам’янецький, посвідчує, що Миколай Звиняцький здійснив розподіл села Гусаківці між своїми сестрами Анною та Стахною, дружинами Петра та Юрка. В Лясківцях 27 травня 1448 року

Опубліковано: Akta grodzkie i zemskie. - t.5. - CXXIV.

Nos Ianusch de Orinino, succamerarius Cameneciensis, significamus tenore presencium quia  presentibus et futuris, presencium noticiam habituris: quomodo cum consensu et admissione domini Regis serenissimi nobilis Nicolaus Zwynyączsky citatus per nobiles Annam et Staclmam, uxores Petri et Iurkonis, heredes patemales Hissacowskye pro limitacione et distinctioneque divisione graniciarum eiusdem ville Hissacowscze, et distinximus, divisimus et limitavimus ex omnibus metis circumquaque protensis, videlicet ex illa parte fluvii dicti Zbrucz usque ad fluvium Dnyastr, ab vszczye rivuli dicti Dolszek usque ad Przeymam via Hissacowiensi ibidem tendenti usque ad graniciam domini Cigansky iterum protensam ad Zbrucz, in his limitavimus et distinximus, presentibus distinguimus, perpetue duraturum et spectans ad villam regalem Leschcowicze, que decens ex hac parte Dolszczi spectat ad Leschcowcze et ex illa parte usque ad Zbrucz ad Ilissacowcze. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum in Leschcowcze feria IIа post Corporis Cristi anno domini M°CCCCXL octavo, presentibus nobilibus Sigismundo de Nowoszelicze, Iolianne de Boriskowcze, Nycolao Podolecz de Nowoselcze, Borszezone de Coczini, Iohanne Cigansky de Boriskowcze, Petro Cigansky de Woythcoweze, Iohanne Knyehniczsky, que  ministrali  protunc existenti dicto assalay et aliis quampluribus etc.

Король надає кам’янецьке каштелянство, котре стало вакантним після смерті Домарата Шаравського, - Якубові Подфіліпському. 18 березня 1506 року, у Любліні на сеймі

Скорочена копія: AGAD. - MK. - Sygn.22. - f.61v;
Регеста: MRPS. - p.III. - №2808.

Anno Domini millesimo quingentesimo sexto, fferia quarta ante dominica Occuli proxima, datus est castellanatus Camenecensis geneneroso Jacobo Podffilipskiy post obitum generosi olim Domarad Sczarawsky vacant. In forma cancellariae solita

понеділок, 3 червня 2019 р.

Король Август надає Констянтинові Загоровському, новогродському стольнику, скальське староство (копія з кам’янецьких гродських книг). червень 1699 року

Оригінал: ЦДІАУЛ. - ф.181. - оп.1. - спр.4615

Actum in castro Camenecensi Podoliae, feria quinta post dominicam Exaudi proxima, anno Domini millesimo septingentesimo primo.

Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia Camenecensia Podoliae, personaliter veniens nobilis Gabriel Krasnopolski obtulit officio praesenti et ad acticandum porrexit introcontentum privilegium Sacrae Regiae Maiestatis super capitaneatum Scalensem in palatinate Podoliae district Camenecensi existentem generoso Constantino Zahorowski, dapifero Nowogrodensi  gratia [sue?] collatum, manu ejusdem Sacrae Regiae Maiestatis subscriptum et sigillo maioris cancellariae Regni comminitum, actis castrensibus capitanealibus Varsaviensibus ingrossatum ex ejusdemque actis authentise depromptum cuius tener sequitur talis.

понеділок, 13 травня 2019 р.

Лист султана Сулеймана до короля Сигізмунда І з проханням покарати людей, що вбили та пограбували турецького купця з товаришами в Кам’янецькому повіті. Липень-серпень 1534 року


Заголовок: Od Suleymana do Zygmunta o zabiciu samosiedmnastego kupca pod Kamiencem 1532

Za łaską у wspomożeniem nayswiętszego wszechmogącego Boga у za świętych sług bożych błogosławieństwem za poszczęscieniem proroka nad gwiazdy slicznieyszego, wszystkich prorokow poprzedzającego у wybranego Macbmeta Mustafy, (któremu pokoy boży niech będzie darowany), także z mnóstwem cudów iego у czterech umiłowanych towarzyszów przytomnością Ebubekiera, Umera, Osmana у Alego, (którym niech będzie Bog miłosciw), у wszystkich czystych duchów miłych у wybranych bożych, Sułtan Suleyman han, syn sułtan Selimów, ia, którym iest teraznieyszego wieku sułtanem sułtanów zawsze zwycięzca, korony krolom rozdawaiący na swiecie, cień boży na ziemi, (albo okrywacz ziemi), Białego у Czarnego morza, Rumelii, Azii, Romaniey; Karamanu, Armenii, Mesopotamii у garytanskiey ziemi, Diarbekieru, Damaszku, Adziamii, Halepti, Egyptu, Saydy у błogosławionego Ierusalem у wielmożnego miasta Mechy у oświeconego mieysca Medyny у wielu krayn arabskich, Gemenu, Habeszu у państw wielu tatarskich, więc у innych państw, które przodkowie sławni moi możnością swą opanowali, (nad którymi niech Bog okaże miłosierdzie swe), także у tych, któreśmy my potężną у mężną bronią naszą otworzyli у podbili, iestem sułtanem у cesarzem sułtan Selimów syn, sułtan Suleyman han iestem. Wam, którzyście iest królem polskim у do Polski należącym państwom panem,  Zygmuntowi wiadomo czyniemy, ze mało przed tym czasem z państwa naszego od zamku Karahylar nazwanego, imieniem Eyiep mianowanego, samosiedmnastego kupca do Polski z rożnymi kupiami iadącego у tam się bawiącego у ieszcze siedmnascie wozow towarem nałożonych iuz nazad z sobą prowadzącego w powiecie kamienieckiem złodzieystwo napadszy, wszystkich pozabirawszy, za piętnaście tysięcy czerwonych złotych towarow у gotowizny, cokolwiek było, wzięli у rozszarpali ci złodzieie у rozboynicy, niektóre towary z tych pobranych tamże w tamecznym kraiu do schowania dali. Więc ci wspomnieni kupcy mieli służebnych dwóch chrzescian, których nie pozabiano у żywi dotąd zostali у w tamtym kraiu są. Trzeba tedy, abyście wedle powolności i przyiazni, która iest między nami у wedle przymiernego obowiązania się z obopolnego, kto tych kupców rozbił у dobra ich tak wielkie pobrał, także tam w waszym kraiu będących tych dwóch chrzescian, którzy pozabiianym służyli iaką rostropnoscią wynalesc kazawszy, dobrze ich wypytać, ktoby był ten, co pozabiiał у tak wiele dobra pobrał, wszystkiego się porządnie wywiedzieć kazali. A potym takowych do siebie, przywieść kazawszy, aby pobrane wszystkie rzeczy у towary powracane były, coby naymnieysza rzecz z nich nie zginęła, staranie uczynic, abyście rozkazali, a potym przez niewolniki porty naszey do progu wielmoznosci naszey abyście wszystko oznaymili. Tych zas zabiaczow у rozboynikow, ktobykolwiek był, abyście wedle tamecznego zwyczaiu z mękami potracić kazali. Więc oprocz tych cobykolwiek kupców inszych tam poginęło, ktoby ich pozabiiał, abyście od tych dowiedzieć się kazali у iezliby się co ukazało, dobra у towary pozabiianych abyście temu naszemu niewolnikowi oddawszy, zbrodniarzow wedle zwyczaiu bez kary nie puszczali, a cokolwiek temu niewolnikowi naszemu oddano ztamtąd będzie, abyście porządnie zregestrowac kazawszy, nam oznaymili, tak raczcie wiedzieć. Pisań we środku miesiąca inucharem nazwanego roku 941 na uroczysku.

______________________________________________________________________________
Оригінал: Бібліотека Чарторийських, ч.611. ст.107-108;
Опубліковано: Жерела до історії України-Руси. - Т.8. -  Матеріали до історії української козаччини. - Т.1. - Львів, 1908. - №2. - с.2-4

неділя, 12 травня 2019 р.

Підтвердження міських прав для Калуша, 2 лютого 1586 року

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.132. - f.28-30v
Король Стафан Баторій підтверджує грамоту 1549 року короля Сигізмунда Августа, котрою той дозволяв вельможному Миколаю з Сеняви, воєводі белзькому, заснувати місто, що по-простому зветься Калуш; для покращення того міста король звільнив міщан від деяких податків, надав місту німецьке право, та встановив два щорічних ярмари: один на свято Прокопія, другий - на свято Мартина, а щотижневі торги - щоп’ятниці.