неділя, 29 грудня 2019 р.

Анна Лянцкоронська з Іскшичина та на Ягільниці дідичка, зі згодою свого чоловіка Героніма Лянцкоронського з Бжезя, старости Скальського, визнає всі права на маєтки дідичні: Балин, Новосілка та Іляшківці, що в Кам’янецькому повіті знаходяться, та королівський маєток із записаними сумами грошей на ньому: містечко Лехнівці або по-іншому Давидківці з селами Висядки, Звихлівці, Свідерово та Рогізна, що на річці Нічлава, на доживотне тримання Геронімові Філіповському з Зеклюка. Краків, 9 липня 1553 року


Копія: AGAD. - MK. - Sygn.83. - f.311-314;
Регеста: MRPS. - p.V. - №1636;
Заголовок копіїста: Donatio bonorum omnium per generosam Annam Lanczkorunska generoso Hieronimo Philipowski.

пʼятниця, 20 грудня 2019 р.

Король Сигізмунд І записує Миколаєві Іскшицькому, стольникові Кам’янецькому та короліському придворному, 100 флоренів на містечко Давидківці у Подільському воєводстві. 21 травня 1519 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.34. - f.76-77;
Регеста: MRPS. - p.IV. - №2995;
Заголовок копіїста: In eodem oppido Dauidkowicze inscriptum sunt prefato Nicolao Jsksziczky centum florenorum [..] et que non debet a quopiam exemendi que domini vixerit.

Король Сигізмунд І Старий записує Миколаєві Іскшицькому, стольникові Кам’янецькому, 100 гривень на містечко Давидківці. 7 жовтня 1521 року

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.37 . - f.264;
Регеста: MRPS. - p.IV. - №3922;
Заголовок копіїста: Inscripcio centum marcarum in oppido Dawythcowycze, generoso ac strenuo Nicolao Jskszyczky.


Король Сигізмунд І Старий записує Миколаю Іскшицькому, стольникові Кам’янецькому ще 160 гривень до вже записаних 800 на містечко Давидківці. На сеймі в Пйотркові, 12 лютого 1525 року


Копія: AGAD, MK 38 ,s.191-193;
Регеста: MRPS. - p.IV. - v.1. - №4650;
Заголовок копіїста: Generosi ac strenui Nicolai Jskszyczki super Dauidowcze ut villis ad id pertinentis.

понеділок, 16 грудня 2019 р.

Король Сигізмунд Старий дає згоду Миколаєві Сенявському, каштелянові Белзькому викупити містечко Давидківці разом з селом Пилатківці у повіті Кам’янецькому з рук Анни, дочки покійного Миколая Іскшицького, підкоморія та старости Кам’янецького. 30 вересня 1540 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.62. - f.115v;
Регеста: MRPS. - p.IV. - v.3. - №20421;
Заголовок копіїста: Dauidkowcze et Pilatowcze.

Anno domini millesimo quingentesimo quadragesimo, feria quinta in crastino festi sancti Michaelis archangeli, datus est simplex consensus generoso Nicolao Sienyawsky, castellano Belzensi et exercitum campesti campesti ac Haliciensi et Colomiensi capitaneo, oppidum Regium Dawidkowcze ac villam Pilathowcze in districtu Camenecensi sittum de manibus generose Anne, filie generosi olim Nicolai Jskrzicki, succamerary et capitanei Camenecensi seu aliorum quorumcumque illorum modernorum possessorum redimere. Littere extradite in forma cancellarie solita.


Король Сигізмунд Старий дає згоду Миколаєві Іскшицькому викупити половину містечка Давидківці з прилеглими селами на Поділлі з рук Станіслава та Яна Свирчів. 21 травня 1519 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.34 . - f.76;
Регеста: MRPS. - p.IV. - v.1. - №2995;
Заголовок копіїста: Consensus pro d[omini] Jskrzyczki ad eximen[dam] dimidiu[m] op[p]idi Dauidkowicze.

Anno, die et loco. quibus supra, consensus Maiestatis Regia generoso Nicolao Jskszyczky dimidium oppidi Dawydcowycze cum omnibus eius possessionibus ac villis ex antiquo ad idem oppidum quomodolibet spectantibus in terris Podolie sittum de manibus nibilium Stanislai et Joannis Swyrczowye redimere. Littere extradite in forma cancellarie solita et consueta.пʼятниця, 13 грудня 2019 р.

Підтвердження застави містечка Колодрібка, що належить до Скальського староства, Єроніма Лянцкоронського із Бжезя, старости Скальського, на суму 800 злотих для Каспера Вільковського, що була без королівської згоди. 4 травня 1556 року

Копія: AGAD . - MK. - Sygn.87. - f.278-278v;
регеста: MRPS. - p.V. - №7428 ;
заголовок копіїста: Confirmatio oblig[ati]onis oppidi Kolodrubka.

Великий князь литовський Вітовт записує 50 гривень подільськими напівгрошами Єськові Нешевичу на пустці Ярополкове дворище у Подільській землі. Острог, 17 вересня 1427 року


Оригінал: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Pergaminy, №361;
Публікація: Акты ЮЗР. - Т.1. - с.10. - №17;  Розов В. Українські грамоти. - с.108-109. - №59.


Мы великий князь Витовтъ дали есмо Еську Нешевичу дворище Ярополково пустое осаживати ему собѣ и роспахивати собѣ, а на то дворище запсали есмо ему сею нашою грамотою пятьдесять гривенъ подольскими полугрошки, а коли быхомъ хотѣли любо сами взяти в него то селище его осаженье и распашь или кому быхомъ приволили викупити тогды имаемъ заплатити ему пятьдесять гривен полугрошки по той личбе какъ оу подольской земли идеть, а писан в городѣ Острозѣ в лѣто после Христова народженья тисяча и четыреста и 27-є лѣто сентября оу 31 день индикта оу 6

Довкгирдъ правиль