четвер, 30 січня 2020 р.

Інвентар села Красилів 1782 року

Копія: ЦДІАУЛ, ф.146, оп.13, спр.561, арк.73-73зв.


Інвентар села Красилів на польському кордоні розташоване, яке аж до смерті покійного Яна Алоїзія Вітольта Александровича Скалецького пароха, замість десятини з цілого Скальського староства у власність ціле для прибутку було віддане 22 березня 1743 року, і володів аж до 12 жовтня 1781 року.

четвер, 16 січня 2020 р.

Різні фото Скали, початку 1900-их років

Джерело: Biblioteka Narodowa

Світлини Скали 1917 року з Австрійської національної бібліотеки

Світлини Скали 1918 року з колеції негативів Мунзара

Джерело: badatelna.eu

вівторок, 7 січня 2020 р.

Король дарує Миколаєві Лянцкоронському з Бжезя підкоморства Кам’янецьке, що стало вакантним після смерті Миколая Творовського з Бучача. Краків, 24 травня 1595 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.139- f.204v.
Текст: Succamerariatus Camenecensis in Podolia [post] morte generosi Nicolai Thworowski de Buczacz vacans generoso Nicolao Lanczkoronski de Brzezie, ad extrema vitae illius tempora vel maioris alicuius dignitatis assequutionem datus. Cracovia die vigesima quarta mensis may, anno quo supra. Sigismundus rex

Король дає згоду Петрові Свєрському викупити село або містечко Колодрібку. Краків, 5 квітня 1595 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.139. - f.175-176;
Заголовок копіїста: Villa seu oppidum Kоlodrobka Petro Swierski redimere confertur.