понеділок, 17 вересня 2018 р.

Спогади поручника Яна Новосада командира роти Корпусу охорони прикордоння Речі Посполитої «Скала-Подільська» батальйону «Борщів», Без дати, Хесєрес, Швейцарія

17 вересня 1939 р. на світанку частини Червоної Армії форсували Збруч в кількох пунктах на ділянці прикордонної роти «Скала-Подільська». Це була неділя, передбачались урочистості з нагоди військової присяги юнаків, які поповнювали три застави та запасний взвод роти. Вояки старших призовів, крім кількох, наприкінці серпня були переведені в ІІІ батальйон 163 піхотного полку, створеного з батальйону КОП «Борщів».

неділя, 9 вересня 2018 р.

Король Стефан надає Станіславу Копичинському привілей на заснування містечка на магдебурзькому праві на дідичному ґрунті, що по-простому зветься Крогулець та знаходиться на річці Нічлаві біля лісу Вісєнча(Wisziencza); дає міщанам магдебурзьке право та запроваджує щорічні ярмарки: на Святого Єпископа Валентина та на Святої Елізабети, а тижневі торги у п’ятницю; звільняє міщан від поборів на 9 років. Варшава, 3 березня 1578 року

Локалізація: "...damus et concedimus fundandi et locandi oppidi in fundo suo haereditario Krogulieczki vulgo dicto, in terra haliciensi et districtu Trembowliensi, ad fluvium Noczlawa, penes siilwam Wisziencza nuncupatam...". Майже напевне тут йдеться про повторне заснування міста Копичинці. (Міста на маґдебурзькому праві українських земель у XIII–XIX ст. Т. 1: Руське та Белзьке воєводства / Львівське  відділення  Інституту  української  археографії  та  джерелознавства  ім.  М.  С.  Грушевського  НАН України / Упоряд. М. Капраль, Б. Смерека, А. Фелонюк. – Львів, 2019. – с.58)

Привілей короля Стефана Баторія на заснування міста Хоростків (пізніше село Хоростків Польський, зараз частина села Тустань, галицького району), 1578 рік


Копія: AGAD. - MK. - Sygn.118. - f.98-101;
Заголовок копіїста: Locatio sive erectio oppidi Chorostkow;

Король відновлює місту Криве його привілеї, що були втрачені через напад татар, надає магдебурзьке право, та встановлює два щорічних ярмарки та щотижневі торги по вівторках, 16 жовтня 1624 року

Король надає шляхетному Самуелю Надольському містечко Літнівці* та село Сапогів у Подільському воєводстві, 10 листопада 1626 року


Король надає село Сапогів, що в Кам’янецькому повіті знаходиться, Самуелю Надольському, військовому, 5 листопада 1626 року


Копія: AGAD. - MK. - Sygn.175. - f.32

субота, 8 вересня 2018 р.

Протокол допиту Петра Семеновича Джуриляка

Р.31.
Справа ч.: .../47 р.
Джуриляк Петра Сем.
с/о МГБ “Горбудз”.
Скала-Подільська, 23.8.1947р.
Протокол
Джуриляк Петро Семенович, ур.
1921 р. в с. Гуштин, Скала-
Подільського р-ну, Тернопільської
обл., по нац. українець, заняття
рільник, закінчив 3 кл. нар. школи
в ріднім селі, вільний.

Протокол допиту Миколи Михайловича Пакуляка

Р. 31.
Справа ч.: .../47 р.
Пакуляк Миколи Михайловича
с/о ОББ “Песьків”.
Скала-Подільська, 21.8.1947 р.
Протокол
Пакуляк Микола Михайлович, ур.
1921 р. в с. Гуштинка, Скала-
Подільського р-ну, Тернопільської
обл., закінчив 5 кл. нар. школи в
ріднім селі, по нац. українець,
заняття рільник, вільний.

пʼятниця, 7 вересня 2018 р.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА КАМ`ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ЛІКВІДАЦІЮ КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ ОУН

№ 232-с 3 травня 1952 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б) Украины
товарищу МЕЛЬНИКОВУ Л. Г.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

В дополнение к нашим информациям № 57-с от 31.1.1952 года и № 121-с от 12.ІІІ.1952103 года о борьбе с ОУНовским подпольем сообщаем, выполняя намеченные мероприятия по ликвидации остатков бандитско-оуновского подполья:
1. С 20 в ночь на 21.IV сего года нами в Ставищанском районе Киевской области были захвачены живыми руководитель бандитской группы ОУН Каменец-Подольского окружного "провода" ОУН "Кобзарь" и его боевик "Богдан". У захваченных бандитов изъято оружие, боеприпасы, документы, представляющие оперативную ценность. Допросами бандитов установлено, что они базировались и проводили свою националистическую деятельность главным образом в Ставищанском и Белоцерковском районах Киевской области. Там они имели ряд явочных и бандитских конспиративных квартир и несколько схронов. Захваченные бандиты в районах базирования занимались грабежами сельских коопераций.
Учитывая, что преступная деятельность захваченных бандитов совершалась в основном на территории Киевской области, они для дальнейшего ведения следствия переданы следственной части МГБ УССР.
2. В ночь с 25 на 26 апреля сего года в результате осуществленной комбинации нами были выведены из Тернопольской области в село Кадиевцы Каменец-Подольского района и захвачены живыми Чертковский надрайонный "проводник" ОУН, известный террорист "Клим" – Ярчук Михаил Васильевич, 1921 года рождения, уроженец села Иванково Скала-Подольского района Тернопольской области (в подполье с 1944 г.) и руководитель технического звена надрайонного "провода" ОУН "Неплюй" по фамилии Гнибида Владимир Васильевич, 1922 года рождения, уроженец с. Иванковцы Скала-Подольского района Тернопольской области (в банде с 1944 года).
У захваченных бандитов изъято оружие и документы. "Клим" и "Неплюй" дают развернутые показания о бандитских убежищах и других звеньях ОУН, подчиненных "Климу" как надрайонному "проводнику", а также о своей преступной диверсионно-террористической деятельности.
В ночь с 28 на 29 апреля сего года оперативной группой во главе с начальником областного управления МГБ т. Руденко М. Л. в результате осуществленной комбинации выведены из Киевской области в село Майдан-Александровский Летичевского района Каменец-Подольской области и захвачены живыми руководитель бандитско-националистической группы в Киевской области "Черник" – Колесник Петр Михайлович, 1927 года рождения, уроженец села Великие Чернокинцы Пробижнянского района Тернопольской области, в банде ОУН с 1944 г.
На востоке Украины с 1948 года. "Черник" с мая 1951 года и до последнего времени действовал в Уманском, Христиновском и Ладыженском районах Киевской области. До этого был на территории Винницкой области, в Жмеринском, Литинском, Винницком и Калиновском
районах. Вместе с "Черником" захвачен бандит ОУН "Змагун" – Юркевич Владимир Семенович, 1919 года рождения, уроженец с. Носово Подгаецкого района Тернопольской области. В ОУН и на нелегальном положении находился с 1943 года, а на востоке Украины действовал с 1949 года. У захваченных бандитов изъято также оружие, боеприпасы и ОУНовские документы.
Таким образом, ликвидацией главаря бандитской группы в Киевской области "Кобзаря" и его боевика "Богдана", а также ликвидацией бандитской группы ОУН "Черника" и его боевика
"Змагуна" полностью завершен разгром так называемого Каменец-Подольского окружного "провода" ОУН в Каменец-Подольской, а также в Винницкой и Киевской областях.

Секретарь обкома КП(б)У                                                                       (В. Бегма)
_________________________________________________________________________________Оригінал: ЦДАГО, ф 1, оп. 24, спр. 1718, арк. 79–81. Оригінал.
Опубл.: Літопис УПА. Нова серія. - Том 7. - с.473-475

ІНФОРМАЦІЯ КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ЛІКВІДАЦІЮ НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ПРОВІДНОГО АКТИВУ ОУН СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

№ 282-с 22 серпня 1951 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б) Украины
товарищу МЕЛЬНИКОВУ Л. Г.

ИНФОРМАЦИЯ
о ликвидации бандитской группы в Орининском районе
Каменец-Подольской области.

В результате проведенной областным Управлением МГБ работы было установлено, что группа бандитов во главе со Скала-Подольским районным проводником ОУН "Богуном", укрывавшимся в Тернопольской области, периодически посещала Орининский район Каменец-Подольской области с целью распространения националистической литературы и установления связей с антисоветски настроенными элементами. С мая 1950 года в составе этой бандитской группы находился перешедший на нелегальное положение уроженец села Подфилипье Орининского района некий Пирог Михаил Васильевич. 15 августа сего года в селе Подфилипье в бандитской явочной квартире Пирог был захвачен оперативной группой Управления МГБ. На допросе он показал местонахождение схрона, где скрывались два районных проводника ОУН, известные в подполье под кличками "Богун" и "Андрей".
Работниками УМГБ был обнаружен этот схрон и при оказании вооруженного сопротивления ликвидированы районные проводники:
1."Богун" – Штойко Николай Петрович, 1925 года рождения, уроженец села Иванково Скала-Подольского района Тернопольской области. 
2."Андрей" – Цепий Михаил Никитович, 1926 года рождения, уроженец села Вербивка Скала-Подольского района Тернопольской области.
У ликвидированных и захваченного бандита изъято: автоматов – 1, винтовок СВТ – 2, пистолетов иномарки – 3, большое количество гранат, боеприпасов, до тысячи экземпляров антисоветской националистической литературы.

Секретарь Каменец-Подольского обкома КП(б)У                                     (В. Бегма)


_____________________________________________________________________________
Оригінал: ЦДАГО, ф. 1, оп. 24, спр. 805, арк. 187–188. Оригінал.
Опубл.: Літопис УПА. Нова серія. - Том 7. - с.422-423

четвер, 6 вересня 2018 р.

Ектезис, або коротке зібрання справ, які відбувалися на партикулярному, тобто на помісному, синоді в Бресті Литовському, 6-9 жовтня 1596 р.

Ектезис

короткий зміст справ, які з ласки Божої і з волі найяснішого і найвищого його милості короля Польського і великого князя Литовського Зиґмунда Третього відбувалися на партикулярному синоді, що зібрався у місті Бресті Литовському року 1596, жовтня 6, індикту 10, у зв'язку з тим, що недавно виникли чималі незгоди і тривоги між київським руським митрополитом Михайлом і деякими владиками, його однодумцями, та між безліччю християнського населення руського народу через деякі нововведення в Церкві, розпочаті, незважаючи на заповіти і канони святих отців, згаданим митрополитом, який посмів разом зі своїми владиками в це втрутитися.

витяг з ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ЦК КП(б)У ВІД 1 ЧЕРВНЯ 1948 р. "ПРО ПОЛІПШЕННЯ МАСОВООПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ, ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК КОЛГОСПНОГО БУДІВНИЦТВА І ЛІКВІДАЦІЮ РЕШТОК БАНД УКРАЇНСЬКООНІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР

№ 934/с 29 липня 1948 р.
Совершенно секретно
Секретарю ЦК КП(б)У
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о ходе выполнения постановления ЦК КП(б)У от 1 июня
1948 г. "Об улучшении массовоополитической работы,
дальнейшем развитии колхозного строительства и ликвидации
остатков банд украинскоонемецких националистов в западных
областях УССР" по Тернопольской области

...
Ликвидация зам. руководителя СБ Чортковского
надрайонного провода ОУН – "Калина" в Борщевском районе:
В числе руководителей Чортковского надрайонного проовода ОУН, скрывающихся в южных районах области, разыскивался участник этого провода – "Калина", который с 1944 года находился на нелегальном положении и являлся руководителем бандитской сотни УПА, действовавшей в Борщевском и Мельница-Подольском районах. После того, как в 1946 году руководимая им бандсотня была разгромлена войсками МВД, "Калина" вошел в состав Чортковского надрайонного провода ОУН как зам. руководителя СБ этого провода – "Око". Учитывая, что "Калина" в прошлом действовал больше всего в Скала-Подольском районе и имел там большие связи, при розыске его на этот район и было наиболее обращено внимание органов МГБ. В процессе проведения мероприятий были получены данные о том, что "Калина" укрывается в селе Монастырек* Скала-Подольского района, где имеет капитально оборудованный и хорошо замаскированный бункер. Реализуя эти данные, указанный бункер в селе Монастырек оперативновойсковой группой Скала-Подольского райотдела МГБ 13 июля был обнаружен. При вскрытии бункера находившиййся в нем бандит "Калина" оказал опергруппе вооруженное сопротивление и был ликвидирован. У бандита изъято: автомат, пистолет, граната и 50 патронов.
...


Cекретарь Тернопольского обкома КП(б)У                             (В. Дружинин)
№ 934/с
____________________________________________________________________________
Оригінал: ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 5043, арк. 93–114.
Опубл.: Літопис УПА. Нова серія. - Том 6. - с.237

* Село з такою назвою є в Борщівському районі

ІНФОРМАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ ЦК КП(б)У ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО РОЗ‘ЯСНЕННЯ ЗМІСТУ НАКАЗУ МВС УРСР ВІД 10 ЛИСТОПАДА 1946 р. ПРО АМНІСТУВАННЯ УЧАСНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО РУХУ ТА РЕАГУВАННЯ НА ЦЕЙ НАКАЗ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ


Не раніше 25 листопада 1946 р.
Секретно
Зав[едующему] организационно-инструкторским
отделом ЦК КП(б)У
тов. ЗЛЕНКО
ИНФОРМАЦИЯ
о проводимой в области работе по разъяснению приказа
министра внутренних дел УССР тов. Строкач[а]
от 10 ноября 1946 года
С 16 ноября в селах, предприятиях и учреждениях области проведены собрания и беседы по разъяснению приказа министра внутренних дел УССР тов. Строкач[а] от 10 ноября 1946 года.
Предварительно во всех районах и городах области проведены семинары агитаторов, докладчиков и собрания актива сельских советов. Выступавшие на собраниях крестьяне сел выражают свою ненависть к остаткам банд украинско-немецких националистов и обязуются приложить все силы к делу восстановления разрушенного немецко-фашистскими захватчиками народного хозяйства и оказывать всестороннюю помощь органам советской власти в ликвидации остатков банд.

...В  селе  Вербивка  Скала-Подольского  района  на  собрании  крестьян выступили бывшие участники бандбоевок Костюк Василий и Михаил Дзюба. Костюк в своем выступлении рассказал о жизни в банде:
“Когда мы были в банде, мы жили тем, что нам давали крестьяне, и мы верили своим главарям, что советская власть не долговечна, ибо националистам англичане и американцы обещали помочь. Но если бы нам не помогали крестьяне, мы вынуждены были бы давно покинуть банду и не дрожать каждый день за свою жизнь”.
Михаил Дзюба дополнил выступление Костюка, заявив, что:
“…руководители банды пугали нас тем, что если кто поверит обещаниям правительства и явится с повинной, то будет расстрелян органами НКВД. Приказ – это, мол, брехня, для того, чтобы заставить нас явиться с повинной. Я и Костюк в прошлом году пришли с повинной, с нами поговорили и отпустили домой, мы живем сейчас свободно и работаем в своем хозяйстве. Пусть не боятся приходить с повинной. Советская власть не обманывает, так как она наша народная власть. Если она сказала, что тому, кто явится с повинной, ничего не будет, то это так и будет”.
На собраниях крестьян Скала-Подольского района присутствовало свыше 6 тыс. человек и выступило в прениях 62 человека. После собраний в райотдел МВД пришли с повинной 3 бандита – братья Гуралевич Петр, Степан, Ярослав и невеста Петра Васина Дудко по кличке “Серая” из бандбоевки “Нечая”, заявившие, что в скором времени явится с повинной и сам “Нечай”...

Секретарь Тернопольского обкома КП(б)У                                           (И. Компанец)
№ 2049/с

_________________________________________________________________________
Оригінал: ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 2963, арк. 212-215.
Опубл.: Літопис УПА. Нова серія. - Том 5. - с.242

середа, 5 вересня 2018 р.

ЗВІТ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У, УПРАВЛІННЯ НКВС І НКДБ УРСР ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ЦК ВКП(б) І ЦК КП(б)У, СПРЯМОВАНИХ НА БОРОТЬБУ З ФОРМУВАННЯМИ УПА І ПІДПІЛЛЯМ ОУН

№ 283/с                                                                                                                         26 лютого 1945 р.
ЦК КП(б)У
товарищу Н. С. ХРУЩЕВУ
ОТЧЕТ
О выполнении решения ЦК ВКП(б) от 27/ІХ-1944 года
“О недостатках политической работы среди населения
западных областей УССР”, решения ЦК КП(б)У от 7.Х-44 г.
“О мерах выполнения решения ЦК ВКП(б)
от 27.ІХ-44 года”, решения ноябрьского пленума ЦК КП(б)У,
постановления ЦК КП(б)У и решения ЦК КП(б)У
от 10.І-45 года “Об усилении борьбы с
националистическими бандами”

ІНФОРМАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У ПРО ДІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ ФОРМУВАНЬ УПА І ПІДПІЛЛЯ ОУН ТА ПІДСУМКИ БОРОТЬБИ З НИМИ ЗА КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ 1944 р.

Не раніше 1 червня 1944 р.
Совершенно секретно
ЦК КП(б)У
тов. Н. С. ХРУЩЕВУ
г. Киев
Об итогах борьбы с бандитизмом по Тернопольской
области за апрель-май месяцы 1944 г.

неділя, 2 вересня 2018 р.

Король Казимир за зверненням Домарата з Шлядка, королівське село Шарівку, в Подільському воєводстві та повіті Смотрицькому, переводить з права польського на німецьке та дозволяє заснувати нові села Бобурчинця на річці Ушиця, Кремязів та Дворище. Люблін, 18 лютого 1484 року

Копія: AGAD, MK 14, s.95;
Регеста: MRPS I, №1626.

Лист Станіслава Жолкевського до Томаша Замойського, 16 серпня 1617 року в Скалі

Mscziwij Panie Starosta Knyszynsky*.— Isz WM. raczijs się pijtacz czo się tu dzieie, Stephan Potoczki obalił na nas immensam molem nieprzespieczne bo mimo to ze tak wiele braciej naszeij zginęło w Wołoszech zwoiowali, Tatarowie Woijewodztwo Podolskie a potijm zaraz Pokucie. Teras oznaymuię WM. że Czar Tatarszki z wielkiemi woijski wtar­gnął do Państw Rpotej, poijmano iednego Janczarijna pod Antonowem który powiada o wielkieij potędze tego tam woijska, iakosz potymto znacz: Poczęło woijsko miiacz Antoniów na roświcie, spieszno idąc asz o południu ostatek woijska przeszedł, a szliak na dwoie strzelienie z łuka szeroki. Jakokolwiek mię fortuna zastała panu Bogu się porucziwszij dziś zaraz wijchodzę. Woijsku temu czo u Kamiencza kaza­łem się ruszijcz iutro się z nim zeijdę u Balinej tam dalej osłuchijwającz się gdzie nieprzijiaciel powróci alie mniemam że im bydź w Wołyń choćz dotąd umijsł iest bracz się ku Ukraginie bo ij ludzie Xiązat Zborazkich skupili się iusz do Przijłuka, y inni Ukraginni ludzi mniemam zbiera się do woij­ska. Wedlie tego iako się rzeczy podadzą bendziem służycz Rpteij. Tu z Tomszą nadzieia bjła pokoiu bo ij Comissarzów spodziewałem się od niego. Muszę tak teij sprawij odbiezecz, a tam iscz gdzie pała. Od Tomsze może bijdz pokoij, bo ij on bij mu rad, alie od Tatar pewnie go nie bendziem miecz. Skoro sobie odpoczną czi czo z Mehmet Gereiem Sołtanem bjli bijdż im znowu u nas zwłaszcza ieśli czi czo te­ras z Czarem wtargneli wijdą bez razu. Na ten raz przijsczie WM. niebędzie iusz wczas, alie przecię liepieij ze WM. przijidziesz iako naiprędzęij bo skoro sobie odpoczną Tatarowie ktorijch iest nie mało woijsko w Wołoszech, bijdz im zaras u nas. S tem się łascze WM. m. M. P. ząlieczam. W Skalie d. 16 August. 1617 r. WM. mego Mscziwego Pana powolny Szwagier y Sługa Stanislaw Żółkiewski Woiewoda Kiowski. 

*Do Tomasza Zamojskiego.

________________________________________________________________________
Опубл.: Listy Stanisława Żółkiewskiego 1584-1620 / pod red. J.T. Lubomirski. - Krakow, 1868. - s.144-145

Станіслав Жолкевський (1547-1620рр.) - польний та великий гетьман коронний. Вікі
Томаш Замойський (1594-1638рр.) - військовий, воєвода подільський та краківський, підканцлер та великий канцлер коронний. Вікі

субота, 1 вересня 2018 р.

Король Сиґізмунд Авґуст підносить дідичне село Констанції Свірчової Чорний Острів, що на річках Божек та Мшана в Подільському воєводстві, до міста на німецькому праві та запроваджує два щорічних ярмарки: перший на Святого Яна Христителя, другий - свято Усіх Святих; щотижневий торг - кожного понеділка; крім того звільняє мешканців міста від поборів на 15 років. Варшава, 22 жовтня 1556 року

Копія: AGAD, MK 89, f.8-9v;
Регеста: MRPS V, №7627;
Заголовок копіїста: Erectio oppidi ex villa Czarni Ostrow nobilis Constanciae Swierczowa.

Король Владислав IV встановлює в містечку Миньківці щорічні ярмарки, щотижневі торги та надає місту магдебурзьке право. Варшава, 5 березня 1637 року

Король за заступництва кількох радників надає місту, оточеного валом та ровом, Миньківцям, що його спадкоємцем є Адам Станіславський, два щорічних ярмарки: перший на свято Воздвиження Чесного Хреста (14/24 вересня) та другий на святого Онуфрія по старому стилю (12/22 липня); крім того два торги щотижневих: перший в п’ятницю, другий - в неділю. Король надає також тому місту право німецьке, воно ж магдебурзьке. Ярмарки та торги повинні діяти на загальних засадах без обмежень доступу до них, а також повинна забезпечуватись безпека. Документ підписаний Владиславом IV та Якобом Убишем. 
Регеста: Summariusz metryki koronnej, ksiega 181. - №352/1269;
Копія: AGAD, MK 181, f.178v – 179;
Заголовок: Fora annalia oppido Minkowce. *        *        *