пʼятниця, 11 січня 2019 р.

Король встановлює в дідичному містечку Яна Ходоровського Тлустому, що в Теребовлянському повіті, два щорічних ярмарки: на свято Бартоломея (24 серп.) та свято Повернення Павла (25 січ.), а також щотижневі торги по четвергах. Варшава, 28 травня 1571 року

Регеста: MRPS. - p.V. - №10648

Документ Станіслава Лянцкоронського з Бжезя, підчашія сандомирського, яким підтверджує продаж Малгожаті, дружині Якуба Струся, дідичного села Личківці. Кам’янець, 1513 рік

понеділок, 7 січня 2019 р.

Король Стефан Баторій надає містечку Черче міські привілеї. 1578 рік

Король Стефан Баторій надає єпископському містечку Черчу магдебурзьке право та запроваджує два щорічні ярмарки: один на свято Бартоломея, другий на свято Трьох Королів.

Копія: AGAD, MK 122, f.140-141
Заголовок: Oppidanis Czercen., episcopatus Camenecensis, jus theutonicum et fororum calebra. conceditur

Король Стефан Баторій надає місту Чорнокозинці магдебурзьке право. Львів, в п’ятницю перед святом Іоанна Христителя, 1578 року

Привілей на проведення ярмарків для містечка Чорнокозинці. 14 листопада 1519 року

Регеста: король, за сприяння кам’янецького єпископа,  надає містечку Чорнокозинці нові привілеї, а саме щорічні ярмарки на свято Трьох Королів (6 січн.) та на свято Георгія (23 квітн.); щотижневі торги по понеділках; попередні привілеї були втрачені внаслідок нападу татар. // MRPS. - P.IV. - №12396
Копія: AGAD. - MK. - Sygn.31. - s.556-557

неділя, 6 січня 2019 р.

Король Сиґізмунд І Старий дозволяє Янові Скорошевському, підстарості скалецькому, збудувати млин на річці Збруч в селі Бережанка та володіти ним пожиттєво. Краків, 2 червня 1530 року

Регеста: MRPS, p.IV, №5688;
Згадка: AGAD, MК 44, s.477.

____________________________________________________________________________
Consensus nobilis Joannis Skoroschowski.

Anno et loco quibus supra, feria quinta proxima ante festum Penthecosten, Sacra Regia Mtas nobili Joanni Skoroschowski, vicecapitaneo skalensi, in villa sua [..] Brzezany, tenute sue, molendinum, in terris Podolie in fluvio Zbrucz sittum, construere et erigere admisit; in quo molendino ipsemet et incole ville regie prefate Brzezany subditique sui frumenta cuiuslibet grani, molere poterit duntaxat ad tempora vite ipsius Joannis Skoroschowsko extrema. Littere in forma cancellaria solita extradite.
Relatio eiusdem cuius supra.


Переклад:


Згода шляхетному Йоану Скорошовському

Року та місця того самого, що і вище, в найближчий четвер перед П’ятидесятницею, Священна Королівська Величність дозволив шляхетному Йоанові Скорошовському, скальському підстарості, спорудити та звести млин в своєму селі Бережанці, його тенуті, що знаходиться в Подільському воєводстві на річці Збруч; в цьому млині він сам та мешканці згаданого королівського села Бережанка та піддані зможуть молоти зерно будь-якого збіжжя, (володітиме млином) лише до кінця життя його. Грамота у звичайній канцелярській формі.
Локаційний привілей для містечка Нове Дембно в повіті Теребовлянському. 10 квітня 1589 року

Регеста: Król, za wstawiennictwem pewnych doradców, wstawiających się za Andrzejem Sienieńskim z Sienna, panem na Gołogórach, lokuje miasto Nowe Dembno. Miasto lokować może na terenie dóbr dziedzicznych w ziemi halickiej, powiecie trembowelskim. Miasto rządzić się ma prawem magdeburskim, mieszkańcy nie k,mogą odwoływać się do praw polskich i ruskich. Ustanowione zostają trzy jarmarki: Niedzielę Palmową, na święto NMP, na święto Andrzeja Apostoła. Ustala się tez czas targów cotygodniowych // SKM. - IV. - №506

субота, 5 січня 2019 р.

Королівський привілей на щорічні ярмарки для міста Кам’янець, 23 березня 1574 року

Регеста: король встановлює в місті Кам’янець два щорічних ярмарки, один на свято Трійці (6 чер.), та на свято Андрія (30 лист.)// MRPS. - P.IV. - №105
Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.112. - f.61v - 62v 

Король Сигізмунд ІІ Август дає згоду Бернардові Претвичу, старості Теребовлянському, на викуп маєтку Скалат з усіма прилеглостями з рук Яна Сєнєнського з Гологор. 11 березня 1559 року

РегестаAGAD, MK 93, f.219; MRPS, V, №2475;

Anno ut sup[ra], die vero XI marcii. Datus est consensus generoso Bernhardo Prethfficz cap[i]t[ane]o Trembovlien[si], bona Skalath cum omnibus ad ea pertinen[..], de manibus generosi Joannis Sienienski de Gologorii redimere. In forma cancellaria solita.

Підтвердження місту Галич магдебурзького права. 10 березня 1510 року

Регеста: король підтверджує грамоту Владислава, князя опольського, дану 19 жовтня 1374 року, котрою надавав місту Галич магдебурзьке право // MRPS. - P.IV. - №11499
Оригінал: AGAD. - MK. - Sygn.31. - s.157-159

пʼятниця, 4 січня 2019 р.

Король Сигізмунд Август дозволяє Миколаю Потоцькому, придворному та очільнику Кам’янецького замку, у селі Яблунів, що в Теребовлянському повіті, заснувати містечко; міщанам дарує магдебурзьке право, а також запроваджує два ярмарки, перший на свято Станіслава в травні, другий – на святого Леонарда; щотижневі базари – кожної п’ятниці; також звільняє міщан від міського податку – шосу, та інших податків на 15 років. Краків, 7 квітня 1553 року

Копія: AGAD, MK 84, f.64v-66v;
Регеста: MRPS, V, №6140;
Заголовок: Erectio ex villa Jablonow in districtu Trembowliensi sitta oppidi etia Jablonow dicti, atque eidem iuris teutonici, quod majdemburgense dicitur donatio.


Локаційний привілей містечка Микулинці. Краків, 20 березня 1595 року

Король Сигізмунд ІІІ дозволяє вельможній Анні з Сєняви, вдові Спитка Йордана з Заключина, заснувати в її дідичному селі Микулинці на річці Серет нове місто; міщанам надає німецьке право, та запроваджує щорічні ярмарки: на свято Святої Трійці, на Св.Михайла та на другу неділю великого посту; щотижневі торги - кожного вівторка; міщанам також надає свободу від усіх поборів на 10 років.
Копія: AGAD, MK 139, f.123v - 124v;
Заголовок: Locatio oppipi Mikulnicze.

Король Владислав ІІІ переводить села подільського воєводи Пьотра Одровонжа на німецьке право, в тому числі села Сатанів та Зіньків. Краків, 23 листопада 1436 року

КопіяAGAD. – Tzw. ML. – IV B. – Sygn. – f.214v
Опубліковано: Архив Юго-Западной Россіи. – Ч.8. – Т.2. – №IV. - с.331-332; 
Zbiór dokumentów małopolskich. - Cz.VIII. - №2192. - s.18-19.
Регеста: Михайловський В. Надання земельної власності у Подільському воєводстві за панування Владислава ІІІ (1434-1444) // Український археографічний щорічник. - Нова серія. - Вип. 8/9. - Т.11/12. - Київ, Нью-Йорк, 2004. - с.247.
_________________________________________________________________________________________


In nonime Domini. Amen, etc. nos Vladislaus rex etc. Polonie etc. Significamus etc., quomodo ad petitionis magnifici Petri Odrowascz, palat. Podoliae et capitanei samboriensis, militis nostril sincere dilecti, villas ipsius, videlicet Sathanow, Strijowa, Strijowka, Postolowcze, Iwanikowcze, Zynkowcze, Hrimieczka, Zanycze, Buzikowcze, Czessy et Miessakow et alias quascunque villas, quibuscunque vocabulis nominatae, in terra Podoliae et Camenecensi, Smotricensi ac aliis districtibus, ubi existent, sitas, de jure polonico, theutonico* et quovis alio in jus theutonicum, quod maidemburgense dicitur, transferimus, perpetuis duraturum, removentes ibidem Omnia jura polonicalia et ruthenicalia, modos et consueverant liberamus omnes et singulos cmethones et incolas praedictarum villarum ab omni jurisdictione et potestate omnium regiorum nostril palatinorum, castellanorum, capitaneorum, judicum, subiudicum et quorumvis officialium et ministerialium eorundem, ut coram ipsis vel ipsorum aliquot pro causis tam magnis, quam parvis, puta furti, sanguinis, incendij, homicidij, membrorum mutilationis et quibuvis aliis enormibus exessibus citati minime respondebunt, nec aliquas penas proinde vel ratione contumaciae solver tenebuntur, sed tantum cmethones et incile dictarum villarum coram suis scultetis, sculteti vero coram nobis et successoribus nostris aut iudite nostro generali, dum tamen per nostrum literam, sigillo nostro sigillatam, evocati fuerit et citati; tunc non aliter, quam suo iure theutonico praedicto de sese querunlantibus tenebuntur respondere. In causis autem criminalibus et capitalibus, superius expreffatis, scultetis praedictarum villarum iudicansi, deffiniendi, corrigenda, puniendi et plectendi damus plenam in metis earundem villarum et omnimodam concedimus potestatem, iuribus tamen nostris regalibus semper salvis. Actum Cracoviae feria sexta ante Catherinae. Relatio Ioannis de Conieczpolie, r. P. cancellarij. Lectum per Albertum de Zichlin, r. P. vicec.
_________________________________________________________________________________

*в оригіналі мало б бути ruthenico

Привілей Сигізмунда ІІІ для містечка Чортовець на проведення ярмарків. 24 травня 1589 року

Регеста: Сигізмунд ІІІ встановлює на прохання Яна Потоцького, писаря польного, власника містечка Чортовець (Czartowice) у Руському воєводстві, землі Галицькій, чотири щорічних ярмарки: 1) в понеділок по другій неділі Великого посту; 2) в понеділок по святі Вознесіння Божого; 3) в понеділок по святі свя. Малгожати; 4) в понеділок по святі св. Бартоломея. Торги щотижневі відбувати також по понеділках. // Księga wpisów kanclerza Jana Zamoyskiego MK 133 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1587-1595, oprawa A. Kot, W. Krawczuk, M. Kulecki, A. Sokół, G. Spyrka, "Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa", t. II, Kraków 2001. - №173
Копія: AGAD. - MK. - Sygn.133. - f.390-390v;
Заголовок копіїста: Forum annualem oppido Czartouiecze instituitur.

четвер, 3 січня 2019 р.

Король дає згоду Олександру Сєнявському, Львівському стольнику, на купівлю королівського замку з містечком Червоне та селами Устя та супутніми Іванє, Блашківці, Печарне, Торське та інші з рук Миколая Монастирського. Краків, 29 березня 1543 року

Регеста: MRPS. - P.IV. - №21035
Копія: AGAD. - MK. - Sygn.65. - f.107v

Локаційний привілей для містечка Дзурів. 12 березня 1510 року

Регеста: король надає Михайлу Даниловичу з Дзурова*, що в Жидачівському повіті, привілей заснувати містечко в тому селі на магдебурзькому праві з одним щотижневим ярмарком, що має відбуватись по суботах. // MRPS. - P.IV. - №973
Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.23. - s.839-840

Король Сиґізмунд І дає згоду Вільбранду та Станіславу, дідичам Букачівців, що в Галицькому повіті, закласти місто в їхньому селі на магдебурзькому праві. Краків, 12 березня 1510 року

Копія: AGAD, MK 23, s.834-835;
Регеста: MRPS IV, №970.

Король Сигізмунд І встановлює в місті Шаравка, що в Кам’янецькому повіті, яку тримає Філіп Домарат з Балина, податок "мостове" з возів в 1 гріш, а для селянського воза пів гроша. 12 березня 1510 року

Копія: AGAD,MK 23, s.834;
Регеста: MRPS IV, №964.Локаційний привілей для міста Сенява. 31 березня 1543 року

Регеста: Король дає грамоту з привілеєм Миколаю Сєнявському, воєводі Белзькому, Галицькому та Коломийському старості, на заснування містечка в полі з назвою Сєнявське поле над річкою Ікава в повіті Летичівському; підтверджує мешканцям того міста магдебурзьке право та встановлює два щорічних торги: один в неділю після св.Прокопа, інший на свято Елізебети (19 жовт.), щотижневий ярмарок в п’ятницю; а також надати мешканцям того міста звільнення від міського податку на 15 років. // MRPS. - P.IV. - V.III. - №21039
Копія: AGAD. - MK. - Sygn.65. - f.109v - 110v

Король надає привілей Станіславу Чірмєнському на магдебурзьке праву місту Малиничі. Вільно, 9 листопада 1557 року

Регеста: MRPS. - P.V. - №8135
Копія: AGAD. - MK. - Sygn.91. - f.31v - 33

середа, 2 січня 2019 р.

Привілей на міське право для Залісців, 4 січня 1522 року

Король визнає Мартину з Кам’янця, воєводі Подільському, з села дідичного Залісці, в Кам’янецькій землі, заснувати нове місто, міщан в тому місті звільнити на 12 років від різних поборів возового, мостового та поволовщини; нове мостове та чопове встановити; в місті тому встановити два щорічні ярмарки: на свято Трійці та на Елізабети (19 жовт.), та щотижневі торги в неділю та п’ятницю; також надається тому місту німецьке право воно ж магдебурзьке.
Регеста: MRPS. - P.IV. - V.I. - №4044
Оригінал: AGAD . - MK. - Sygn.37. - f.338v
______________________________________________________________________________________

вівторок, 1 січня 2019 р.

Люстрація Червоногородського староства 1665 року

AGAD. – Metryka Koronna, Lustracje. – Dzial. XVIII. – Sygnatura 74: №28 Lustracye wojewodztw Lubelskiego, Wolhynskiego, Belzkiego y Podolskiego de anno 1660, etc.
_____________________________________________________________________________________


[s.209]


Lustracio generalis bonorum regalium in palatinate Podolia expedita in anno 1665

[s.259] 

Starostwo Czerwonogrodzkie