вівторок, 29 грудня 2020 р.

Архів Марковських (Archiwum Markowskich)

 Справи, що стосуються родини Марковських, зберігаються в Львівській національній науковій бібліотеці ім.В.Стефаника, відділ рукописів, фонд 5, опис 1:

неділя, 27 грудня 2020 р.

Літопис села Шманьківці

  15 століття:

1449 рік, 16 липня, Теребовля. Запис в  книзі галицького земського суду про поділ синами Януша Кирдиєвича батьківського маєтку. В наслідок якого Сиґізмундові (або Зиґмундові) дісталися села: Давидківці, Шманьківці, Лопотівці, Чорнокунці та Свелівці. (Akta grodzkie iziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiegowe Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. - T.12. - №CXV . -s.217-218) 

четвер, 24 грудня 2020 р.

Вельможний Геронім на Бжезю Лянцкоронський, підкоморій подільський, дарує Францішкові з Бжезя Лянцкоронському, свої власні та дідичні маєтки, а саме: містечко Ягольниця з селами, що здавна до нього належать; містечко Бжезє з селами, що до нього належать; містечко Борщів з селами до нього приналежними; містечко Жванець, теж з селами до нього здавна приналежними; із замочками, дворами та полями, що там же знаходяться у Подільському воєводстві та Кам’янецькому повіті… Краків, п’ятниця після св.Тіла Христа (22 червня), 1696 року.

Оригінал: Archiwum Narodowe w Krakowie, zesp.5 (Ksiegi grodskie Krakowskie), dz.1 (Inscriptiones), sygn.335, s.2142-2149;

Заголовок писаря:Feria sexta post festum Sacratissimi Corporis Christi proxima, Anno Domini eiusdem millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto; Lanckoronski Lanckoronskiemu donat.

вівторок, 27 жовтня 2020 р.

Постанова сходу села Летава про створення однокласного сільського народного училища. Летава, 27 липня 1887 року

 Оригінал: ЦДІАК України м. Київ, фонд 442, опис 615, справа 268, сторінка 423-427. 

(Документ вичитав та підготував до публікації Юрій Сомик)
_____________________________________________________________________________________________


Приговор

Лятавского сельского схода

 

1887 года июля 27 дня мы, нижеподписавшиеся крестьяне-собственники Подольской губернии, Каменецкого уезда, 2 Мирового участка, Лянцкорунской волости, с. Лятавы, были собраны сего числа на сельский сход Лянцкорунским волосным Старшиной, в следствии распоряжения Мирового посредника господина Скибинского в числе 129 человек, от 194 домохозяйств, имеющих право голоса на Сельском сходе. Обсуждали предложение последнего об открытии в нашем селении Одноклассного Сельского Народного училища, на основании Высочайшего, утвержденного в 26 день мая 1869 года, положения о сих училищах в губерниях Киевской, Подольской и Волынской, и об одновременном закрытии вместе сели существующей в нашем селении Церковно-приходской школы, с целью поднятия в нашем селении развития грамотности учреждений лучшего и правильно организованного, а потому и более показного училища.

вівторок, 29 вересня 2020 р.

Король Казимир IV записує Грицькові з Оринина за службу 100 гривень на села Рогізна, що в Скальському повіті, та Тулазів, що в Кам’янецькому повітах знаходяться. 1457 року

Згадка: AGAD, AZ 32, s.956;

Заголовок: Villa Rugozna et Tulazow in terra Podoliae ac districtibus Camenecensi et Skalensi;

Cazimiris regis litterae, quibus generoso Hriczkoni de Orinino familiari suo propter fidelia servitia 100 marcarum polonicalias grossos in villis supra scriptis cum censibus, sylvis, lacubus, piscinis, molendinis, venantionibus etc. ad solutione tenen[..] inscribit stationis et [...] salvis. [...] feria 2 post Metthei 1457. Relatio venerabilis Joanni de Brzezie r.j.P. archiepiscopi Gnesdensis r.P. vicecancellari cum sigillo medio [... ...]вівторок, 15 вересня 2020 р.

Магдебурзьке право в Оринині

Цей допис міг би мати більш гучний заголовок – «Сенсація! - Знайдено унікальний документ!», - або щось схоже на це. Але моє критичне ставлення до фактів і до різного роду «сенсацій» не дозволило мені такої розкоші.

субота, 12 вересня 2020 р.

Король Сигізмунд ІІ Август надає в доживоття Яну та Станіславу Коріцьким, синам Симона Коріцького, село П’ятничани, що знаходиться в Скальському повіті на річці Збруч. Краків, 2 травня 1545 року

Згадка: AGAD, tzw ML, IV B 17, f.39-39v;

Заголовок: 29 Coriczczi; Piathniczani advitalitas.

 

Король Владислав ІІІ записує Подільському підкоморію Янушу Кірдеєвичу 150 гривень на с.Давидківці на р.Нічлава у Скальському повіті, Чорнокінці та Іляшівці на р.Дністер у Кам’янецькому повіті Подільської землі. Сонч, 20 квітня 1440 року

Згадка: AGAD. – tzw.ML. – IV B. - Sygn.17. – f.37-37v;
Регеста: Михайловський В. Надання земельної власності у Подільському воєводстві за панування Владислава ІІІ (1434-1444) . - с.254;
Публікація: ZDM. – Cz.VIII. - №2269. – s.90-91.

 

неділя, 26 липня 2020 р.

Контракт, згідно якого Скальський пробощ Ян Александрович здає в оренду на один рік корчму в селі Красилів єврею Морткові Лейбовичу за 400 злотих, 1780 р.

Копія: ЦДІАУЛ, ф.146, оп.13, спр.561, арк.72.

Інвентарний опис маєтку Шимона Тарла в селі Бурдяківці, 1779 рік

Оригінал: ЦДІАУЛ, ф.134, оп.2, спр.151.

Списки мешканців містечка Борщева та села Мушкатівка Борщівського ключа, 18 ст.

Оригінал: ЦДІАУЛ, ф.181. оп.1, спр.516.

Інвентарний опис та перелік прибутків з частини містечка Борщів, 1745-1754 рр.

Оригінал: ЦДІАУЛ, ф.181, оп.1, спр.565.

понеділок, 22 червня 2020 р.

Король Казимир IV дописує Павлові Колі, підкоморію Галицькому, за службу, на містечко Коропець 100 гривень. Корчин, 1479 рік

Згадка: AGAD, AZ 32, s.425-426;
Заголовок: Oppidum Kropiecz cum villis

Cazimiri regis literae, quibus generoso Paulo Kola, succamerario Haliciensi et curiensi suo, propter servitia 100 marcas polonicalium in oppido supra scripto cum villis censibus ac redditibus universis ad alias summas adsrcibit. Iuribus regalibus salvis. In Korczin feria 6 in crastino undecium millium 1479. Relatio et subpensio Andre, episcopi et ministrutoris Praemisliensis ac r.P. vececancellarii. Sine sigillo secretum