вівторок, 29 грудня 2020 р.

Архів Марковських (Archiwum Markowskich)

 Справи, що стосуються родини Марковських, зберігаються в Львівській національній науковій бібліотеці ім.В.Стефаника, відділ рукописів, фонд 5, опис 1:

4668/III Akta grodzkie bełzkie: wypisy 1738-1776

4669/II Wypisy z aktów grodzkich halickich 1661-1773

4670/II Wypisy z aktów grodzkich kamienieckich 1623-1749

4671/III Wypisy z aktów kamienieckich 1752-1758

4672/III Wypisy z aktów grodzkich kamienieckich 1759-1767

4673/III Wypisy z aktów grodzkich kamienieckich 1771-1779

4674/III Wypisy z aktów grodzkich kamienieckich 1780-1784

4675/III Wypisy z aktów grodzkich kamienieckich 1785-1789

4676/III Wypisy z aktów grodzkich kamienieckich 1790-1796

4677/III Wypisy z aktów grodzkich krzemienieckich 1677-1790

4678/III Wypisy z aktów grodzkich latyczowskich 1701-1753

4679/III Wypisy z aktów grodzkich latyczowskich 1754-1777

4680/III Wypisy z aktów grodzkich latyczowskich 1778-1795

4681/III Wypisy z aktów grodzkich lubelskich 1759-1787

4682/III Wypisy z aktów in castro inferiori Leopoliensi 1628-1783

4683/II  Wypisy z aktów grodzkich trembowelskich 1717-1773

4684/III Wypisy z aktów grodzkich buskich 1641-1697, kijowskich 1784, krakowskich 1757-81, krasnostawskich 1649, łuckich 1779-80, przemyskich 1656-1763, sandomierskich 1638-1775, sanockich 1645-80, winnickich 1753-90, żydaczowskich 1756-60, żytomierskich 1783

4685/II Wypisy z aktów ziemskich bełskich 1766-1782

4686/III Wypisy z aktów ziemskich kamienieckich 1599-1775

4687/III Wypisy z aktów ziemskich kamienieckich 19 ст.

4688/II Wypisy z aktów ziemskich lwowskich 1600-1779 i krakowskich 1775

4689/III Wypisy z aktów ziemskich bracławskich 1785-87, halickich 1767, krzemienieckich 1778, latyczowskich 1787-1805, lityńskich 1821, płoskirowskich 1799-1806, uszyckich 1801-1806, żytomierskich 1785-1791

4690/III Acta in fundo bonorum etc. 1739-1816

4691/III Wypisy z aktów trybunalskich lubelskich 1674-1788

4692/III Wypisy z aktów różnych sądów 18-19 ст.

4693/III Dokumenty Augusta III, Stanisława Augusta i carowej Katarzyny 1760-1795

4695/III Dokumenty różne z w. XVIII

4696/III Kontrakty, umowy itp 1718-1814

4697/III Sumariusze dokumentów 18 ст.

4698/III Sumariusze dokumentów 18-19 ст.

4699/III Inwentarze i opisanie dóbr (опис справи) 18 ст.

4700/III Rachunki dóbr pojedynczych 18 ст.

4701/III Rachunki 1730-1806

4702/III Kwity 1616-1805

4703/I Kwity 1714-1805

4704/III Sumariusze dóbr krajowych 18 ст.

4705/III Papiery procesowe 18 ст.

4706/III Papiery procesowe 18 ст.

4709/III Regestry pozostałości 18 ст.

4710/III Genealogie: Grabowskich, Humieckich, Jarmolińskich, Lubomirskich, de Manners Murissonów, Markowskich, Potockich, Stadnickich, Wolanowskich etc.

4713/III Listy M-R 18 ст.

7637/I Korespondencja Markowskich 1773-1799

7639/I Archiwum Markowskich w Skazińcach na Podolu 19 ст.

7640/I Papiery Dominika Szepinga 1777-1780

7642/I Adela Markowska z Wilamowskich: dziennik 19 ст.

 


Немає коментарів:

Дописати коментар