пʼятниця, 7 січня 2022 р.

Король Станіслав Август на прохання Францішка Страшковського, королівського шамбелана, запроваджує ярмарки в містечку, яким він володіє пожиттєво, Збжезє, котре лежить в Подільському воєводстві та Кам’янецькому повіті; перший – в понеділок після свята апостолів Пилипа та Якуба в травні, другий – в понеділок після стята королеви Малгожати в червні, третій – в понеділок після свята Святих Розісланців в липні, четвертий – в понеділок після свята Святої Діви Рози в серпні, п’ятий – в понеділок після свята Єроніма в вересні, шостий – в понеділок після Святої Катерини в листопаді. Варшава, 14 березня 1786 року

Копія: AGAD, MK KK 78, s.192-193;
Згадка в літературі: Balinski M., Lipinski T. Starożytna Polska. - t.III. - s.154;
Заголовок копіїста: Przywiley na jarmarkow sześć do miasta Zbrzezia w woiewodztwie Podolskim, a powiecie Kamieneckim leżącego, prawom dożywotnim urodzonego Franciszka Strzałkowskiego, szambellana JkrMci podległego, dany.

Stanisław August z Bożey etc. oznaymniemy etc. iż czułosci y dobroczynnosci naszey krolewskiey rzecz przyzovitą bacząc wszelkiemi sposobami y srzodkami pomnażac dobro y maiątki poddanych naszych chętnie więc do tego konca przychylilismy się na prośbę urodzonego Franciszka Strałkowskiego, szambellana naszego do nas wniesioną, abysmy jarmarkow sześć do miasteczka Zbrzezia, prawom dożywotnim podległego, w woiewodztwie Podolskim, powiecie Kamieniecckim leżącego, nadać y naznaczyć iakoż ninieyszym listem naszym. Pierwszy w poniedziałek pierwszy po swięcie swiętych Filipa [y] Jakoba apostołow, w miesiącu maju; drugi w poniedziałek pierwszy po swiącie Swiętey Małgorzaty Krolowy, w miesiącu czerwcu; trzeci w poniedziałek pierwszy po swięcie Swiętych Rozesłańcow, w miesiącu lipcu; czwarty w poniedziałek pierwszy po swięcie Swiętey Roży panny, w miesiącu sierpniu; piąty w poniedziałek pierwszy po swięcie S.Hieronima, w miesiącu wrzesniu; szosty w poniedziałek pierwszy po więcie S.Katarzyny, w miesiącu listopadzie, wiecznemi czasy nadaiemy y naznaczamy, bez przeszkody iednak pobliższych miast y miasteczek, w ktorych dawniey za przywiley jarmarki od prawować się zwykly. Na ktore to jarmarki do pomienionego miasteczka Zbrzezia zwanego, wolno będzie wszelkiego narodu kupcom et cujuscunque status et conditionis, ludziom przyieżdzać, przychodzić, towary, zboża sprowadzać, konie, bydła rogate y nie rogate, stadami przypędzać, przyprowadzać, to wszystko przedawać, kupiwać, frymarczyć, rzeczy za rzeczy, towary za towary zamieniać pod wolnascią y bezpeczenstwem iaduącym, idącycm na tychże jarmarkach bawiącym się, iako też y nich po wracaiącym w prawie opisanemi y warowanemi, takich tylko niedopuszczaiąc, ktorych prawa od wspolkowania z dobremi oddalaią y onego zabraniaią. Prawa nasze krolewskie, Rzeczy Pospolitey, y Koscioła S.Katolickiego, osoblowe, żeby te jarmarki w dni swięte, uroczyste y w niedziele nie odprawialy się, ostrzegamy. Na co, dla lepszey wiary przy podpisie ręki naszey, pieczęc koronna przycisnąc rozkazalismy. Dan w Warszawie, dnia XIV, miesiąca marca, roku Panskiego MDCCLXXVI, panowania naszego XXII roku.

Stanisław August krol.
Немає коментарів:

Дописати коментар