субота, 21 квітня 2018 р.

Витяг з люстрації Подільського воєводства. Покляки, 1665 рік


AGAD. – MK. – Dzial. XVIII. – Sygn.74
s.274

Wies Pokleki
Possessorem tey wsi iest ImPan Stanislaw Gruszecki podsędek Podolski spolnie z leymcią panią Elzbieta z Chrząstow malzonko swoią za konsensem krola Imci Jana Kazimierza de data Varsavie [n] XXX mensis decembris anno Domini MDCLXIV milosciwie otrymanym y Cepyą przez ImPana Macieja Gorkę łowczego Halickiego y Barbare Liską, malzonkow na swoie osoby wlaną et in castro camenecensi Podolia, feria secunda post festum Purificationis Beatissima Maria Virginis proxima anno Domini 1665 to zeznaną.
Ta wies iuxta lustracionem anni 1636 otaxowana była w prowent skarbowy na fl.49.8.15.
Teraz po spustoszeniu y desolacyi srogiey oktorey przez rozne inkwizycye y przez iurament poddanych tey wsi dostateczną wzielismy wiadomosc tylko poddanych iest czterech, ktory robic powinni po dniu w tydziem po wyisciu słobody.
[s.275]
Aleze ImPan dzierzawca dal tym poddanym do lat szesciu słobody, tedy się te dniw prowent skarbowy nie rachuią. Młyn w tey wsi spustoszał.
A poniewaz nie pokazalo sie zadnego z tey wsi dochodu, mlata by  bydz cale ziwolniona ta wies od kwarty płacenia, lecz zey odmianą na potym innych dzirzawcow w dobra dziedziczne obrocona nie byl et in vin supremi Reipublice Domini naznaczamy z pomienioney wsi do Rawy wnosic y placic co rok na swiątki do skarbu koronnego, podwinami w prawie pospolitym o lustracyach y kwarcie opisanami.
Kwarty starey fl.1
Kwarty nowey fl.1

A oboiey kwarty fl.2


AGAD. - MK. - Dz. XVIII. – Sygn. 74. – s.274-275

Немає коментарів:

Дописати коментар