вівторок, 2 серпня 2022 р.

Поділ маєтку між братами князями Петром та Стефаном, синами покійного Владислава Збаразького та безпотомним своїм братом Костянтином. Згідно поділу Петрові Збаразькому відходять Волочиська Волость, з містам Волочиськ та селами приналежними, а Стефанові відходить міста Відава та Сарніківці та інші приналежні села. Кам’янець, 13 лютого 1593 року

Копія: AGAD, APŁ 4443, s.4.

[Anno Domini ]1593, in castro Camenecensi, die 13 februari. Między xiązętami Piotrem y Stefanem niegdy xcia Władysława Zbaraskiego synami, dobr po tymze oycu, iako y xciu Konstantynie, bracie swym rodyonym bezpotomnie zeszłym w xstwie Zbarazkim a woiewodztwach Podolskim y Wołynskim lezących dział. Ktorym na stronę xcia Piotra włosc Wołoczyska, iako to miasto Wołoczyska z wsiami tuz nalezącemi, Supranowka, Stare Wołoczyska, Mysłowa, Łozowa, Kamiowka, Morozowce, Hołofastowka, Koryki, Polana, Niemierzynce, a pro parte Stefana, miasto Widawa y wies Moczulince  w powiecie Kamienieckim, w powiecie zas Krzemienieckim, miasto Sarnikiwce z wsiami Markowce, Petrykiwce, Krzywaczynce na pod z xciem Konstantym Wisniowieckim (ktorey wsi Corewka, Ruda cała, Maiętuose Zbarazka od maiętnosci xcia Konstantego Wisniowieckiego  a mianowicie od wsi jego Manaczyna dzieli). In super Kurniki, Zawaloki y Fegerkowce z stawami na rzece Bałwancu, Podole od Wołynia dzielącey, zastawnenci dostały się. Pod tamze aktem ograniczaiąc się terminum a 2-do załozyli sobie u rzeki Zbrucz a od miasteczka Rozniatyniec na ten czas zwanego wznych kosteczanek dziedzicznego, ztamtąd po prawey ręce dikt prowadząc po nad rzecę Bałwaniec po między wsie Niemierzynce, Federkowce y Porochnie, blizko grobli Maxykowskiey po nad goscieniec Fulsztynski od Wołoczysk idący podle pasieki jakimowey nad droge do Manaczyna dązącą połem przez krynicą y pasiekę Lewkową przez Rude y Grobelkę, Skoryszowskiego, przeszedłszy stawek pusty y mogiłę Kurgana zwaną az do Rudy Osewskiey tamzeterminum ad 2-ncem determinowali.Немає коментарів:

Дописати коментар