субота, 8 липня 2023 р.

Історія села Куманів (до кінця 19 століття)

9 квітня 1434 р. король Владислав ІІ Ягайло записав Янові Крушині з Бакова 60 гривень на королівський маєток Куманів, що знаходиться в Смотрицькому повіті [1]. Цю дату варто вважати першою писемною згадкою про село [2].
Під час ревізії 1469 р. Міхал Бучацький пред’явив грамоту із записом 60 гривень на село Куманів [3].
28 листопада 1538 р. король Сигізмунд І обмінявся з Георгієм Талафусом маєтками; король отримав села Щодрова та Суслівці, а Талафус отримав села Думанів та Куманів, які король перед тим викупив у подільського воєводи Станіслава Одровонжа [4].
10 березня 1539 р. король Сигізмунд І дозволив Георгію Талафусу заснувати у його дідичному селі Куманів містечко з назвою Талафусів, подарував йому магдебурзьке право та запровадив ярмарки: на Петра і Павла (29 червня) та на Андрія (30 листопада); а також щотижневі торги у п’ятницю [5].
Заснувати містечко так і не вдалося, в 1552 р. в селі Куманів було 9 дворів [6].
В 1583 р. в селі Куманів було 14 дворищ, млин та православна церква [7].
В першій половині 17 століття Куманів мав неясний статус - в одних документах писалося, що Куманів місто, в інших, - що село [8].
В податковому реєстрі 1650 р. зазначено, що Стефан Жук з села Куманів, підданий Станіслава Рогальського, свідчив, що в маєтку є лише три халупи [9].
В реєстрі 1661 р. вказано, що містечко (oppidum) Куманів є спустошеним, про це свідчив шляхтич Ян Жицінський слуга Станіслава Рогальського [10].
В 1670-их рр. власниками села були Войцех Казимир Коц, буський підсудок, та Ян Чермінський [11].
В часи панування на Поділлі турків в 1672-1699 рр. село також лежало спустошеним [12].
У 18 ст. село належало Стадніцьким. В 1750 р. подільський хорунжий Францішек Стадніцький збудував в селі костел Преображення Господнього [13].
В 1774 році в Куманові було 124 будинки [14].
В 1820 році в Куманові були такі поміщики: Маковецький Алоїзій – володів 37 чоловіками, Маковецький Леон, хорунжий – володів 10 чоловікми, якась Нілюса – 33 чоловіки, Марія Попандепотова – 52 чоловікаи, Людвик Тшецеський – 139 чоловіки, дружина генерала Бароцова – 35 чоловік, та спадкоємці Онуфрія Забільського – 64 чоловіки [15].
В 1845-50 рр. в селі було декілька поміщиків: відставний майор Ян Францович Горчинський, Федір Чайковський, поручик Богдан та його сестра Нелусові, та Алоїзія Маковецька [16]. 
В кінці 19 століття в селі було 128 будинків, до 1000 мешканців, в тому числі 70 однодворців, 758 десятин землі належало селянам. До католицької парафії належало 2371 осіб. Православна церква Михайла мала 1489 парафіян та 46 десятин землі[17].
Згідно перепису населення 1897 року в селі було 1112 православних та 132 римо-католики. Чоловіків було 636, а жінок 629 осіб, всього – 1265 осіб [18].
Тоді ж в Куманові було два поміщики. Перший Адам Іванович Горчинський (римо-католик). Володів житлом в маєтку та самостійно господарював. Володів тут 168 десятинами землі. Другий – Людвик Болеславович Заліський (також римо-католик). Також володів маєтком в селі і самостійно господарював. Мав тут 532 десятини землі [19].

Андрій Боровський

Примітки:

1. AGAD, tzw.ML, IV B, Sygn.17, s.409-410
2. Михайловський В. Історія, мова, географія: топоніми середньовічного Поділля. – Київ: Темпора. – с. 243.
3. Bona regalia onerata 1469 // Zródla dziejowe. – T.XVIII. – Warszawa. – 1902, s.66.
4. Копія: AGAD, tzw ML, IV B, Sygn.17, f.204v; AGAD, MK 55, f.190v; ibid., MK 72, f.111v; Публікація: Архив ЮЗР, ч.8, т.1, с.82-84; Регеста: MRPS IV, №19456.
5. MRPS IV, №.6321 (=AGAD, MK 57, f.36v)
6. AGAD, ASK, dz. I, Sygn.45, f.169
7. [Поборовий реєстр Подільського воєводства 1583 р.] // Zródła dziejowe / wyd. Aleksander Jabłonowski. – T. XIX. – Warszawa, 1889. – s.267.
8. Крикун М. Кількість і структура поселень Подільського воєводства в 1 пол. XVII ст. // його ж. Подільське воєводство у XV-XVIII століттях. – Львів, 2011. – с.218
9. AGAD, ASK, dz.I, Sygn.45, f.605v
10. [Подимний реєстр Подільського воєводства 1661 р.] // Архив Юго-Западной Россіи. – Ч.7. – Т.2. – Киев, 1890. – с.522
11. Крикун М. Документи комісарського суду Подільського воєводства 1678-1679 років. Львів: Видавництво Українського католицького університету. с. 212, 275.
12. Kolodziejczyk D. The Ottoman Survey Register of Podolia (ca. 1681). Part 1: Text, Translation and Commentary. – 2004, s.269
13. Kumanów, wś, powiat proskurowski // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV, Warszawa, 1883, s. 870
14. Magazin fur neue historie und geographie…S.267
15. Statystyczne, topograficzne i historyczne opisanie gubernii Poolskiey z rycinami I mappami przez X.Wawrzynca Marczynskiego. – t.I, Wilno, 1820. – s.316
16. ДАХмО, ф.241, оп.1, спр.1018-1021
17. Kumanów, wś, powiat proskurowski…
18. Населенния места Российской империи в 500 и более жителей (по данним первой всеобщей переписи населения 1897 г.). – С.Петербург, 1905. – с.163
19. Поместное землевладения в Подольской губернии / сост. В.К.Гульдман. – Каменец-Подольский, 1898. – с.56-57