неділя, 8 липня 2018 р.

Король підтверджує свідчення Миколая Костжейовського, поданого до реєстру Королівської канцелярії, 18 квітня 1589 року

Регеста: Król potwierdza zeznanie Mikołaja Kostrzejowskiego, złożone przed księgami kancelarii koronnej. Zeznał, iż otrzymał w kancelarii mniejszej koronnej 37 grzywien i 24 grosze, czyli swoją część z sumy 150, które winien był jemu i braciom Łukasz Serny, na mocy dekretu królewskiego ze wsi Stepanikowce i Pokleski, które Serny uzyskał od króla w dożywocie.łac.Datum: Warszawa, na sejmie. Relacja podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego. // Summariusz metryky koronnej. Pars IV. - №575

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.135. - f.540-540v

Немає коментарів:

Дописати коментар