субота, 14 липня 2018 р.

Король розширює права Войцеха Мясковського на села Лосяч, Давидківці та Блажеїв також і на його дружину Катерину, 31 березня 1642 року


Регеста: Варшава, 31 березня 1642 року. Король затверджує та дозволяє записати до актів канцелярії коронної свій документ, що даний ним у Варшаві 10 жовтня 1641 року, підписаний ним самим та Яном Гембіцькми, секретарем його королівської милості. В тому акті Владислав IV визнає заслуги Войцеха Мясковського*, підкоморія землі львівської, дворянина та стольника й.к.м., розширює його пожиттєві права на села Лосяч, Давидківці та Блажеївка, що також називається Слобода Давидківська, в Подільському воєводстві, повіті кам’янецькому, на дружину його Катерину Хотецьку. Мясковський заслужив це у війнах інфлянській, московській, а також проти татар та турків. Реляція канцлера [Петра Гембінського] // Summariusz metryki koronnej. MK 187. - №111/3764

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.187. - f.196v - 197v

*Войцех Мясковський гербу Леліва, дворянин королівський 1607, підстолій кам’янецький 1621-1625, стольник кам’янецький 1625-1637, підкоморій львівський 1637-1653, староста копайгородський 1637, помер 1654 року. // Urzędnicy Podolscy XIV–XVIII wieku: spisy / Opracowali:Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski, Janusz Kurtyka, Anna Sochacka; Pod redakcja Antoniego Gąsiorowskiego. Polska akademia nauk. Biblioteka Kόrnika; Instytut historii. – Kόrnik, 1998. – с.219

Немає коментарів:

Дописати коментар